Veelgestelde vragen

De nieuwe elektriciteitskast

Wat is er anders aan de nieuwe kast?

De nieuwe ‘25D60’-meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem dan de vorige kast (die heette in het jargon: ‘25S60-kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open meetgedeelte bovenaan, meteen geschikt om de display van de digitale meter makkelijk af te lezen. Alle elektrische onderdelen blijven dezelfde en zijn volledig afgeschermd. De nieuwe kast voldoet ook aan alle veiligheids-voorwaarden.

Tot 2018 waren er 7 verschillende configuraties van de meterkast, telkens met aparte bekabeling en meetmodule. Welke configuratie je nodig had, moest je zelf kiezen op basis van je type aansluiting. Dat is nu een pak eenvoudiger en duidelijker.

Wie moet de kast plaatsen?

Iedere eigenaar van een gezinswoning, appartement of klein bedrijf (aansluitvermogen kleiner dan of gelijk aan 56 kilovolt-ampère of kVA) die sinds 1 januari 2018:

 • een meetopstelling plaatst in een nieuwbouw
 • zijn elektrische meetinrichting wil verplaatsen of wijzigen, en nog niet beschikt over een ‘25S60’-meterkast met doorzichtig deksel.

De plaatsing van de basisopstelling (universele 25D60-kast) kun je laten uitvoeren door Fluvius. Maar je kunt dat ook zelf doen, of overlaten aan je installateur.

Voor zwaardere (+ 56 kVA), telegelezen aansluitingen, zoals bij grotere of industriële bedrijven, blijft de huidige opstelling en kast bestaan, ook voor nieuwe installaties.

In welke regio’s wordt de nieuwe kast geplaatst?

De nieuwe kast is verplicht in Vlaanderen.
Pas op: de Brusselse netbeheerder Sibelga en de Waalse netbeheerder Ores werken met een ander type meterkast.

Verdwijnt de klassieke 25S60-meterkast uit het aanbod van de groothandel?

Neen. Voor zwaardere (+ 56 kVA) (telegelezen) aansluitingen, zoals bij grotere of industriële bedrijven, blijft de huidige opstelling en kast bestaan, ook voor nieuwe installaties. De klassieke 25S60-meterkast zal daarvoor dus wel beschikbaar blijven.

De budgetmeter

Waarom een budgetmeter?

Dankzij de budgetmeter blijf je bewust van je energieverbruik. Het zet je ertoe aan energie te besparen, waardoor je vermijdt dat schulden oplopen. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te krijgen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving om budgetmeters te plaatsen bij klanten met betalingsmoeilijkheden.

Wanneer plaatst Fluvius een budgetmeter?

Ben je door je commerciële energieleverancier opgezegd (en vind je geen andere leverancier), dan kom je bij Fluvius terecht, die dan als sociale leverancier optreedt.  

Als je ook bij ons je facturen niet correct/tijdig betaalt, stellen we je in gebreke. Daarna heb je nog maximaal 15 kalenderdagen de tijd om de schuld te vereffenen. Gebeurt dit niet, dan is de plaatsing van de budgetmeter onomkeerbaar. Op die manier zorgen we ervoor dat je verder energie kunt verbruiken en vermijden we nieuwe schulden.

Moet je betalen voor een budgetmeter?

De plaatsing van de budgetmeter is gratis, maar we rekenen je wel de levering van energie aan. Weet dat onze tarieven niet altijd de goedkoopste zijn. Snel je eventuele schulden afbetalen via de budgetmeter en terug een contract met een energieleverancier naar keuze, is dan ook de beste optie. Tip: wie de goedkoopste energieleverancier is voor jou kan je hier ontdekken.

Kan je van leverancier veranderen als je een budgetmeter hebt?

Ja, de aanwezigheid van een budgetmeter vormt geen belemmering om terug over te schakelen naar de commerciële markt. Je kunt wel enkel veranderen van leverancier als: 

 • Je geen openstaande schuld meer hebt bij Fluvius. Schulden bij een vroegere, commerciële leverancier worden niet in rekening gebracht 

 • Je een contract hebt gesloten met een commerciële leverancier. 

Zodra je contract ingaat met je nieuwe leverancier, deactiveren we je budgetmeter. Vanaf dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. Je  zult vanaf dat ogenblik opnieuw facturen ontvangen van je commerciële leverancier. 

Kan een geplaatste budgetmeter worden weggehaald?

Een geplaatste budgetmeter wordt niet weggenomen. Als je overstapt naar een commerciële leverancier of als je verhuist, dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. 

Als je verhuist, dan schakelen we de budgetmeter op de oude woonplaats uit. Op de nieuwe woonplaats, wordt dan opnieuw een budgetmeter geplaatst.

Elektrische laadpalen

Wat is een laadpaal?

Een laadpaal is een zuil uitgerust met stopcontacten (meestal twee), aangesloten op het elektriciteitsnet (van de gemeente, een bedrijf of bij je thuis), en wordt gebruikt om via een kabel de batterij van een elektrisch voertuig op te laden. Als variante uitvoering bestaat ook de wallbox, waarbij het oplaadpunt op de muur is bevestigd.

Welke soort laadpalen en stekkers zijn er?

Er zijn palen voor standaard, versneld en supersnel laden. En afhankelijk van het type paal, het type van je wagen, het type stroomnet of het land waar je je bevindt, zijn er verschillende soorten stekkers en stopcontacten

Zijn publieke laadpalen vrij te gebruiken?

Laadpalen die op de openbare weg staan of op het terrein van bedrijven, parkeergarages of supermarkten en die voor het publiek toegankelijk zijn niet altijd vrij te gebruiken. Soms heb je een laadpas of -kaart nodig om je te identificeren en de paal te activeren. De stroom wordt dan gratis of tegen betaling geleverd.

Is publiek laden duurder dan thuis laden?

Vaak wel. De laadinfrastructuur, het onderhoud en de inrichting van het (parkeer)terrein brengen (investerings)kosten met zich mee die doorgaans in het laadtarief worden verrekend.

Kan ik betalen met een bankkaart?

Meestal niet. Een betaalterminal in een laadpaal voorzien zou de prijs nog meer opdrijven.

Verhuizen

Verhuis aardgas en elektriciteit

Wanneer moet je het energiedocument invullen en aan de energieleverancier bezorgen?

Dat moet je doen in volgende situaties:  

 • Verhuizing (voor de vorige en nieuwe woning) 
 • (Ver)koop/(ver)huur van een gebouw 
 • Echtscheiding 
 • Overlijden

TIP: Voor elke situatie kan je via de verhuisplanner snel nakijken welke stappen je precies moet ondernemen. 

Waarom moet ik de energieleverancier waarschuwen?

Dat moet je doen opdat de energieleverancier een slotfactuur kan opmaken voor je oude adres en de facturatie op je nieuwe adres opstarten. Daarvoor moet je de meterstanden van de meter(s) van je oude adres en de meterstanden van de meter(s) van je nieuwe adres doorgeven via het energieovernamedocument

Geef je je meterstanden niet correct door aan je energieleverancier, dan zal Fluvius je verbruik inschatten. Opgelet: daardoor kan een deel van het verbruik van de vorige bewoner aan jou worden aangerekend of omgekeerd. En dan betaal je eigenlijk voor de energie die door de nieuwe bewoners wordt verbruikt … 

Als je je verhuis niet meldt aan de energieleverancier, dan kan bovendien het energieverbruik op je oude adres ook na je verhuis nog aan jou worden gefactureerd. En als je je nieuwe adres niet doorgeeft, loop je zelfs het risico dat de elektriciteit en/of aardgas wordt afgesloten. 

Hoe zit het met de verhuis van een bedrijf?

Ook als je bedrijf verhuist, moet je de energieleverancier(s) op de hoogte brengen. Meer daarover kan je hier lezen.

Wat als je naar Brussel of Wallonië verhuist?

Ook dan werk je met het energieovernamedocument. Als je naar het Waalse gewest verhuist, dan wordt CWaPE jouw nieuwe netbeheerder in de plaats van Fluvius. In Brussel wordt dat dan Brugel

Wat als je nieuwe woning nog niet is aangesloten op het net?

Heb je nog geen aardgas of elektriciteit in je nieuwe huis? Vraag hier een aansluiting op het net aan.

Of zijn de meters op je nieuwe adres nog niet aangesloten? Neem dan contact met ons op om ze te openen.

Heb je nog geen energieleverancier? Dan moet je een contract afsluiten met een energieleverancier naar keuze. De meest voordelige leverancier voor je nieuwe adres kan je trouwens makkelijk terugvinden via de V-test. Geef de nieuwe energieleverancier ook meteen de informatie mee die in het energieovernamedocument staat – zo voorkom je fouten. 

Verhuis zonnepanelen

Stijgt mijn huis in waarde als ik de zonnepanelen achterlaat?

Een woning met zonnepanelen stijgt inderdaad in waarde. Investeren in zonnepanelen en daarna verhuizen hoeft dus zeker geen nadelige stap te zijn.

Hoe bereken ik de (extra) verkoopwaarde van mijn installatie?

Dat kan je doen door bv. de aankoopprijs, de jaarlijkse opbrengst van de elektriciteitsproductie en de (eventuele) groenestroomcertificaten op te tellen. Hou ook rekening met de ouderdom van de panelen (die gemiddeld zo’n 25 jaar meegaan) en de omvormer (die om de 10 jaar moet worden vervangen). 

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen achterlaat?

Normaal gezien niet. Zodra je de wijziging van de eigenaar van de zonnepanelen doorgeeft, ontvangt die vanaf die datum de groenestroomcertificaten. Wil je ze toch (gedeeltelijk) behouden, kan je natuurlijk wel altijd iets regelen met de koper. Meer over wat er gebeurt met de groenstroomcertificaten bij een verhuis kan je hier lezen.

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen verhuis?

De certificaten zijn onlosmakelijk verbonden met de installatie. Als je de installatie verhuist, gaan de groenestroomcertificaten dan ook gewoon mee en de teller telt op je nieuwe adres gewoon verder waar hij gestopt was.  

Belangrijk is dat je de volledige installatie (zonnepanelen, omvormers en de groenstroommeter) mee verhuist. Laat je een deel achter van de installatie, dan verlies je je recht op groenestroomcertificaten. 

Kan ik mijn bestaande installatie opnemen in de EPB-aangifte van mijn nieuwe woning?

Je verliest het recht op groenestroomcertificaten als je een bestaande installatie mee verhuist en laat opnemen in de EPB-aangifte van je nieuwe woning. Wil je ze toch blijven ontvangen? Neem je zonnepanelen dan niet op in de EPB-aangifte. 

Kan ik mijn zonnepanelen tijdelijk stockeren?

Als je je zonnepanelen niet meteen mee kan nemen naar je nieuwe adres, dan kan je ze inderdaad best stockeren. Het stockeren van je zonnepanelen moet je melden, zodat we jouw installatie tijdelijk buiten gebruik kunnen plaatsen. Zodra je de installatie weer in dienst wil laten nemen, moet je wel een nieuwe AREI-keuring laten uitvoeren en je zonnepanelen opnieuw melden 

 

Stroomonderbreking

Wat doe je best wel/niet bij een stroomonderbreking?

Check eerst of de onderbreking al dan niet gepland is. Zodra we op de hoogte zijn van een stroomonderbreking, vind je deze hier terug.
Je hoeft ons dan niet meer te bellen. We stellen alles in het werk om de panne zo snel mogelijk op te lossen.
Staat de storing in jouw buurt er nog niet tussen, bel dan onze storingsdienst: 078 35 35 00.

Niet-geplande onderbreking?

 • Hou je koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk gesloten. Dankzij hun isolatie kunnen ze een groot aantal uren zonder stroom. Je etenswaren worden dus niet meteen slecht.
 • Gebruik je medische apparatuur die niet zonder stroom kan? Bel dan 112.

Geplande onderbreking?

 • Maak geen gebruik van de lift.
 • Hou je koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk gesloten. Dankzij hun isolatie kunnen ze een groot aantal uren zonder stroom. Je etenswaren worden dus niet meteen slecht.
 • Sluit je computer af en sla gegevens tijdig op.
 • Open vooraf je automatische poort.
 • Stel na de onderbreking opnieuw de juiste tijd in op je elektronische toestellen of regelapparatuur.
 • Hou er rekening mee dat ook je vaste internetverbinding (en wifi) wellicht niet zal werken. Mobiele verbindingen (3G/4G) blijven uiteraard wel beschikbaar.

Hoe vraag je een forfaitaire vergoeding aan?

Zat je meer dan vier uur zonder elektriciteit als gevolg van een niet-geplande onderbreking met technische oorzaak? Dan kan je aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding. Je kan deze vergoeding snel en makkelijk aanvragen.