Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Veelgestelde vragen over het capaciteitstarief voor gezinnen en kleine ondernemingen

We hebben de meest gestelde vragen over het capaciteitstarief voor gezinnen en kleine ondernemingen verzameld.

Heeft capaciteitstarief voor mij als klant ook voordelen?

Absoluut, vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk dat je nettarieven lager liggen, in vergelijking met de oude manier van berekenen. Dat betekent dat investeren in elektrische voertuigen, warmtepompen en zelfs bepaalde kookapparaten een stuk voordeliger wordt. Let op: voorwaarde om te besparen is wel dat je die extra verbruikte energie spreidt. Uit studies blijkt dat het leeuwendeel van de klanten dit zonder comfortverlies kan doen.

Ik heb een digitale meter. Wat is mijn gefactureerd vermogen? Hoe wordt mijn factuur berekend?

Je energiefactuur bestaat uit 3 componenten:

  • de energiekost via je leverancier
  • de netkosten van zowel ons als Elia
  • allerhande heffingen van verschillende overheden.

Enkel het luik van de netkosten (en alleen dit) berekenen we vanaf 1 januari 2023 grotendeels (80%) op basis van het capaciteitstarief. Een vijfde van de netkosten (20%) blijven we zoals vroeger op basis van het totale verbruik (energietarief) berekenen.

Met een digitale meter betaal je het merendeel van de netkosten op basis van capaciteit en een klein deel via je verbruik. De basis is het kwartiervermogen per maand. Is je vermogen veel hoger dan je verbruik in vergelijking met andere klanten, dan beperken we jouw netkosten via een plafond. Dit betekent dat je niet meer euro/kWh betaalt dan een bepaalde vaste waarde. Zo voorkomen we grote schommelingen op je energiefactuur.

Koos je bij je leverancier voor maandfacturatie? Daarvoor nemen we iedere maand het gemiddelde van de voorbije 12 hoogste kwartiervermogens per maand. Zo zal een maand met veel maandpiek kwartiervermogen uitgemiddeld worden met een lage maand. Dit gemiddelde vermenigvuldigen we met het tarief dat de Vlaamse energieregulator VREG heeft vastgelegd.
Voor een jaarfacturatie gebruiken we het gemiddelde van de berekende pieken uit de maandfacturatie.
Elke maand vragen we iedere klant een minimumbijdrage te betalen voor de netkosten, het bedrag dat overeenkomt met een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW.

Ik heb een klassieke meter. Wat is mijn gefactureerd vermogen? Hoe wordt mijn factuur berekend?

Je energiefactuur bestaat uit 3 componenten:

  • de energiekost via je leverancier
  • de netkosten van zowel ons als Elia
  • allerhande heffingen (openbaredienstverleningen of ODV's) van verschillende overheden.

Enkel het luik van de netkosten (en alleen dit) berekenen we vanaf 1 januari 2023 grotendeels (80%) op basis van het capaciteitstarief. Een vijfde van de netkosten (20%) blijven we zoals vroeger op basis van het totale verbruik (energietarief) berekenen.

Een klassieke meter kan geen pieken meten. Daarom betaal je een vaste vergoeding, gecombineerd met een tarief voor je verbruik. Die vaste vergoeding is gebaseerd op een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW en bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. Na de invoering van het capaciteitstarief ligt het gedeelte van de netkosten gebaserd op het verbruik lager, omdat je via de vaste vergoeding al een deel van de netkosten op basis van capaciteit betaalt. We vragen alle klanten om deze minimumbijdrage te betalen, omdat iedereen zowel hoog- als laaggebruikers gebruikmaakt van onze basisdienstverlening: een correcte spanning en frequentie, en toegang tot onze 24/7 wachtdienst.

Wat is het maximumtarief?

Om ervoor te zorgen dat het verschil met het 'oude' tarief niet te hoog wordt, hebben we een bescherming ingebouwd in de vorm van het maximumtarief. We berekenen je netkosten twee keer: een keer volgens de tarieven van het capaciteitstarief (kW en kWh) en een keer volgens het maximumtarief (kWh). Komt de berekening volgens het maximumtarief hoger uit, dan rekenen we dat aan.

Is het capaciteitstarief overal hetzelfde?

De formule is voor elke klant in Vlaanderen dezelfde, maar in Vlaanderen verschillen de eenheidstarieven (in euro/kW of euro/kWh) per regio.

Is er een capaciteitstarief voor gas?

Neen, er is geen capaciteitstarief voor gas.

Hoe en wanneer wordt het capaciteitstarief ingevoerd?

Het capaciteitstarief start op 1 januari 2023. In de praktijk verandert er voor jou niets. Het capaciteitstarief verschijnt op je eerste afrekening na 1 januari 2023.

Hoe worden de eenheidsprijzen berekend (het aan te rekenen bedrag in euro/kW) in het capaciteitstarief?

De Vlaamse energieregulator, VREG, legt de regels van de tariefmethodologie op en controleert ze. Deze regels staan uitvoerig beschreven in de tariefmethodologie op de website van de VREG.

Is het capaciteitstarief vast of afhankelijk van de leverancier?

Het capaciteitstarief is onafhankelijk van de leverancier, aangezien die hier niet bevoegd is. We berekenen het capaciteitstarief steeds op dezelfde manier, onder toezicht van de Vlaamse energieregulator (VREG).

Verdwijnt het dag- en nachttarief?

Voor de nettarieven wel. Bij het capaciteitstarief (kW) maakt het niet uit op welk moment je hoogste piek is. Ook voor de andere nettarieven op basis van je verbruik (kWh) speelt het moment waarop je elektriciteit afneemt, niet langer een rol. Voor de energiecomponent op je factuur bieden sommige energieleveranciers wél nog een verschillend dag- en nachttarief aan.

Het onderscheid tussen dag- en nachttarief verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op je elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekosten. Het is immers je leverancier die de energiekosten bepaalt. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor dag- en nachtverbruik. Je verbruik spreiden blijft daarom aangewezen, om zo (hoge) pieken te vermijden.