Warmtenetten

Een warmtenet transporteert warmte via ondergrondse leidingen naar woningen, publieke gebouwen en/of bedrijven. Die warmte is duurzaam, omdat we die niet zelf hoeven aan te maken. Het gaat bijvoorbeeld over restwarmte van een fabriek of over warmte die kan worden gerecupereerd uit de aarde of water (geo- of aquathermie). Door die warmte te verdelen over gebouwen in de buurt, gaat die niet verloren en kunnen we op een duurzame manier verwarmen.