Info voor eigenaars van zonnepanelen:

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende elektriciteitsteller. Dit betekent voor veel investeerders een financiële impact en daarom werkt de Vlaamse Regering een compensatieregeling uit.
Momenteel is de informatie op onze website nog niet up-to-date.

Voor meer informatie en antwoorden kan je terecht op www.compensatieteller.be of bij de veelgestelde vragen van VREG.

We nemen onze voorzorgen als we tot bij u komen. Jij toch ook?