Ik verhuis naar een woning met een warmte-installatie

Vul samen met de nieuwe bewoner of eigenaar elk een warmteovernamedocument in, onderteken het en bewaar elk een exemplaar. Zo verzamel je alle relevante informatie en vermijd je later discussies over de juiste meterstanden.

Warmteovernamedocument
PDF Document | 1.03 MB

Hou het ondertekende origineel van het warmteovernamedocument altijd bij. Bezorg een kopie van het warmteovernamedocument zo snel mogelijk aan je warmteleverancier (per e-mail, fax of post). Bij sommige warmteleveranciers kan je een verhuizing ook per telefoon of via de website doorgeven. Zodra dat gebeurd is, is alle warmteverbruik op dat adres voor jouw rekening.