Ik verhuis naar een woning aangesloten op een warmtenet

Als je verhuist naar een woning aangesloten op een warmtenet, moet je een paar praktische zaken in orde brengen:

  • Sluit een energiecontract af
  • Vul een warmteovernamedocument in

Energiecontract

Elk warmtenet heeft een eigen warmteleverancier. Neem contact op met de leverancier van jouw warmtenet en sluit een energiecontract af.

Warmteovernamedocument

Samen met de vorige bewoner(s) of eigenaar(s) vul je elk een warmteovernamedocument in, je ondertekent beide formulieren en bewaart elk een exemplaar. In geval van een nieuwbouwwoning doe je dit samen met de projectontwikkelaar.

Zo verzamel je alle relevante informatie en vermijd je latere discussies over de juiste meterstanden.

Hou het ondertekende origineel van het warmteovernamedocument altijd bij. Bezorg een kopie van het warmteovernamedocument aan je warmteleverancier (via het contactformulier of per post). Bij sommige leveranciers kan je een verhuis ook per telefoon of online doorgeven. Wanneer dat is gebeurd, is alle warmteverbruik op dat adres voor jouw rekening.