Storingen aan het warmtenet

Bij een storing in de levering van warmte en/of sanitair warm water kan je er met onderstaande informatie snel achter komen of er een storing is in je eigen binneninstallatie of dat er een storing is in het warmtenet van Fluvius. 

Storingskaart warmte

Probleem centrale verwarming

Na recente werken aan de binnen-installatie heb ik geen warmte meer.

Als er recent werken zijn uitgevoerd aan de binneninstallatie dan kan het zijn dat nog één of meerdere afsluiters zijn dichtgedraaid. Controleer daarom of alle afsluiters open (in de richting van de leidingen) staan. Indien dit niet het geval is zet je de afsluiters in de stand ‘open’. 

Mijn woning wordt niet warm genoeg.

Bij lage temperaturen is het voor het op temperatuur krijgen van je woning van belang dat je alle radiatoren opent. Ook in de ruimtes waar je normaal gesproken weinig verblijft. Op deze manier wordt de koude uit de muren en vloeren verdreven. Indien niet alle radiatoren warm worden ligt dit waarschijnlijk aan je binneninstallatie. Verwittig in dit geval je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Eén radiator wordt niet warm.

Indien slechts een enkele radiator niet warm wordt, draai dan de radiatorkraan van de desbetreffende radiator volledig open. Mocht dit niet helpen, controleer dan wanneer je de overige radiatorkranen van je radiatoren dichtdraait, of de radiator warm wordt. Hiermee wordt de stroming over deze radiator geforceerd. Is de radiator binnen 10 minuten nog niet warm, neem dan contact op met je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Geen enkele radiator wordt warm.

Controleer of alle radiatorkranen open staan, de afsluiters op het afleverset open staan en de kamerthermostaat in de juiste stand staat (aan en hoog genoeg). Werkt je kamerthermostaat niet, vervang dan de batterijen. Indien dit niet helpt neem je contact op met je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Ik heb geen warmte, maar wel sanitair warm water.

Heb je wel sanitair warm water maar geen warmte. In dit geval is er wel warmtelevering, maar veroorzaakt de afleverset de storing. Neem dan contact op met Fluvius op het storingsnummer voor warmte 078 35 35 37. 

Probleem warm water

Er komt helemaal geen water uit de kraan.

Heb je op geen enkel kraan stromend water? Controleer dan of de hoofdkraan van de waterleiding open staat. Heb je nog steeds geen stromend water, neem dan contact op met je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Ik heb alleen koud stromend water.

Controleer alle kranen. Indien je op andere kranen wel warm water hebt, neem dan contact op met je syndicus of je installateur. Indien je op geen enkele kraan sanitair warm water hebt, ga dan door naar de vraag hieronder 'Alle kranen leveren alleen maar koud water'.

Alle kranen leveren alleen maar koud water.

Controleer op je afleverset of alle afsluiters open staan. Controleer daarna of je radiatoren warm worden. Indien dit het geval ligt de storing aan het afleverset. Neem dan contact op met Fluvius op het storingsnummer voor warmte 078 35 35 37. 

Te weinig sanitair warm water bij openen van meerdere kranen.

De hoeveelheid sanitair warm water is begrensd in je afleverset. Als dit probleem zich voordoet na recente werken op je binneninstallatie neem je hiervoor contact op met je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Probleem waterlekken

Lek aan de afleverset

Draai alle afsluiters van je afleverset dicht en neem contact op met Fluvius op het storingsnummer voor warmte 078 35 35 37. 

Lek aan radiator, verwarmingsleiding of waterleiding in mijn woning.

Neem contact op met je syndicus of je installateur. Indien er waterschade dreigt, sluit dan alle afsluiters van je afleverset.  

Probleem geluid

Geluidsklacht aan de radiatoren.

Een borrelend geluid in je leidingen en/of radiatoren wordt veroorzaakt doordat er teveel lucht in je verwarmingssysteem zit. Het ontluchten van je verwarmingssysteem behoort tot de werkzaamheden aan je binneninstallatie. Neem hiervoor contact op met je syndicus, je verhuurder of je installateur. 

Geluidsklacht van de afleverset.

Controleer of het geluid afkomstig is van de afleverset. Dit doet je door alle afsluiters te sluiten waardoor er geen doorstroming meer is in je afleverset.  

Wanneer het geluid niet stopt, dan is dit waarschijnlijk niet afkomstig van je afleverset. Ga dan na waar de geluidsbron zich bevindt.  

Wanneer het geluid stopt, ligt de oorzaak in je afleverset, neem dan contact op met Fluvius op het storingsnummer voor warmte 078 35 35 37.  

Afleverset bij een warmtenet

Probleem nog niet opgelost? Andere vraag?

Ik heb de storingskaart overlopen, maar mijn probleem is nog steeds niet opgelost. Of ik heb nog een andere vraag.

Vul het contactformulier in en ontvang binnen de 5 dagen een antwoord van ons.

Je kan ons ook 24/7 bereiken via het nummer 078 35 35 37.