Zonnepanelen storingen

Een verkeerde installatie van omvormers, binnenhuis bekabeling en bekabeling tot aan het distributienet, kan na verloop van tijd zorgen voor uitvallen van je PV-installatie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Fluvius.

Na een defect van je omvormer, kan het even duren vooraleer de onderdelen vervangen worden. Daarom kan je de installatie van je zonnepanelen (tijdelijk) buiten dienst laten nemen.
Hierdoor betaal je in de periode zonder werkende omvormer geen prosumententarief. Je meldt dit in Mijn Fluvius.

Je omvormer kan ook uitvallen door een te hoge spanning. We leggen uit wat de oorzaken zijn en hoe je dit kan oplossen.

Hoe ontstaat een te hoge spanning

Een te hoge spanning kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie wordt overschreden
  • de toelaatbare spanningsval in de aansluitkabel wordt overschreden
  • de omvormer is op de fase met de hoogste spanning aangesloten
  • de spanning in het distributienet is te hoog

Hoe los je een probleem met te hoge spanning op?

Daarvoor moet je eerst de spanningsval berekenen. Als die overal in orde is en het probleem blijft toch bestaan, dan neem je best contact op met Fluvius.

Check of de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie of aansluitkabel niet wordt overschreden

De spanningsval over de aansluitkabel en binneninstallatie moet beperkt zijn tot 1% (fase + nul). Dit kan je eenvoudig uitrekenen via onderstaande links. Heb je een monofasige omvormer, dan geven beide links hetzelfde resultaat. Bij een driefasige omvormer (en dus een driefasige aansluiting) is het wel van belang om de link met de juiste netspanning te gebruiken.

Is de spanningsval in orde maar blijft het probleem bestaan?

Indien de spanningsval overal gerespecteerd wordt, ligt de oorzaak vermoedelijk ergens anders en neem je best contact op met Fluvius.
We sturen een medewerker ter plaatse om de situatie nauwkeurig te onderzoeken.

Heb je een medewerker van Fluvius laten komen en je binneninstallatie is niet conform? Dan betaal je een verplaatsingskost. Het is dus belangrijk dat je eerst je binneninstallatie controleert!