Groene energie

We spreken van groene energie bij het opwekken van elektriciteit door een photovoltaïsche installatie (zonnepanelen), een windmolen, een warmtekrachtkoppeling-installatie (wkk) of een andere energiebron. Daarmee kan een netgebruiker elektriciteit produceren voor eigen gebruik of om te delen.