Groene energie

Om beter in te spelen op de klimaatverandering en onze natuur een handje toe te steken, kiezen steeds meer mensen doelbewust voor hernieuwbare energiebronnen. De bekendste manier om zelf groene energie te produceren is natuurlijk het installeren van zonnepanelen, maar ook biomethaan, windmolens en warmtekrachtkoppeling-installaties bieden mogelijkheden. De energie die je produceert gebruik je natuurlijk vooral voor jezelf. De overschot aan energie die je produceert voor eigen gebruik kan je dan weer tegen een vergoeding terug in het net injecteren, opslaan in een thuisbatterij of delen met jezelf en anderen.