Verplicht aanmelden zonnepanelen

Door het grote aantal van aanmeldingen voor zonnepanelen hebben we een achterstand in de verwerking hiervan.
We stellen alles in het werk om jouw aanmelding zo snel mogelijk te behandelen.
Momenteel verwerken we de aanmeldingen van 12 april 2024.

Waarom is het verplicht zonnepanelen te melden?

Net zoals bij privé laadpalen en thuisbatterijen is het bij zonnepanelen verplicht je installatie bij Fluvius aan te melden. Dat is van cruciaal belang om te weten hoeveel energie de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk.

Op deze manier voorkomen we tekorten en overschotten en vermijden we overbelasting van het netwerk.

Jouw aanmelding is om verschillende redenen van groot belang voor ons:

  • Het stelt ons in staat om precies te weten wat er gebeurt op ons netwerk.
  • Daardoor waarborgen we de veiligheid van het elektriciteitsnetwerk. 
  • Jouw aanmelding draagt bij aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

Hoe meld je je zonnepanelen aan?

Je zonnepanelen tot 25 kVA aanmelden kan eenvoudig, snel en gratis via Mijn Fluvius.

Om nog sneller te gaan, zorg je best dat je volgende gegevens en documenten bij de hand hebt:

  • De EAN-code van je bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van je energieleverancier). 
  • Een kopie (scan) van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en conforme AREI-keuringsattest, opgesteld door een erkende keuringsinstantie. 
  • Een kopie (scan) van het eendraadschema van de installatie (die kan je installateur je bezorgen ).

Wil je een zonnepaneleninstallatie boven 25 kVA installeren? Dan vraag je een netstudie aan via Fluvius.

Wie kan mijn zonnepanelen aanmelden?

Je kan je installatie ook laten melden door je installateur, maar het is essentieel om hierover goede afspraken te maken. Uiteindelijk blijf jij als klant en netgebruiker verantwoordelijk voor de melding van je installatie. Als je zonnepanelen niet of te laat zijn aangemeld in Mijn Fluvius, kan dit leiden tot een administratieve kost voor de netgebruiker die eigenaar is op het moment van de keuring. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat deze melding correct en tijdig wordt gedaan.

Hoe kan je dat checken? Heel eenvoudig. Je gaat naar Mijn Fluvius > Duurzame energie > Groene stroom en kijkt even na of er inderdaad zonnepanelen op jouw adres staan vermeld.

De verplichte aanmelding in Mijn Fluvius door de klant is niet hetzelfde als de meldingsplicht van de installateur!

Wanneer heb je een netstudie nodig?

Voor installaties van 25 tot 56 kVA moet je een netstudie aanvragen.

Vroeger was dit ook voor installaties tussen 10 en 25 kVA, maar we hebben beslist om de grens voor de meldingsplicht te verhogen van 10 naar 25 kVA. Dit zorgt ervoor dat je voor installaties tot 25 kVA geen netstudie meer moet aanvragen.

Wanneer je als particulier een installatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover contacteer je de FOD Financiën.