Batterij/opslagsysteem melden

Sinds 1 januari 2017 ben je als netgebruiker verplicht om de plaatsing van een opslagsysteem te melden aan je distributienetbeheerder.

Wat is een opslagsysteem?

Dat is een alternatief energiesysteem waarmee je zelf energie kan verzamelen en deze later terug kan injecteren in het elektriciteitsdistributienet of in je elektrische binneninstallatie– al dan niet door tijdelijke omzetting in een andere vorm van energie zoals kinetische energie, chemische energie, …

Een bekend voorbeeld van zo’n opslagsysteem is een thuisbatterij waarin je zelf opgewerkte energie kan opslaan om die terug te gebruiken als je ze nodig hebt.

Waarom is er een meldingsplicht voor batterijen en opslagsystemen?

Dat heeft alles te maken met operationele veiligheid en het kunnen waarborgen van de spanningskwaliteit.

Bij de installatie of het weghalen van een opslagmogelijkheid zijn wij, als distributienetbeheerder, verplicht na te gaan of er al dan niet een aanpassing van de aansluiting of van het distributienet noodzakelijk is. Voor installatie kleiner dan 10 kVA moet je je batterij melden in Mijn Fluvius, voor grotere installaties gebeurt dit via een netstudie.

Zijn er voorwaarden voor de aansluiting?

Opslagsystemen/batterijen tot en met 10 kW kunnen pas op het distributienet worden aangesloten als ze:

  • Door een erkend controleorganisme conform het AREI zijn verklaard 
  • Voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid (meer informatie daarover via www.synergrid.be
  • Monofasig maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen bezitten
  • Meerfasig maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen hebben (met een maximale spreiding over de verschillende fasen en een maximale onbalans van 5 kVA per fase)

Is je opslagsysteem/batterij gekoppeld aan je lokale productie? Vergeet dan zeker ook niet je lokale productie te melden via Mijn Fluvius.