Wat kost mijn energie bij Fluvius?

Wanneer je je energiefacturen ontvangt van Fluvius en Fluvius dus jouw sociale leverancier is, dan wordt het standaard tarief aangerekend. Ben je een beschermde klant? Dan heb je recht op het sociaal tarief.

Fluvius als sociale leverancier

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal maatregelen die ook de meer kwetsbare mensen een handje helpt en hen van de levering van aardgas en elektriciteit verzekert.

We doen dat enerzijds door ‘sociale tarieven’ aan beschermde klanten aan te rekenen; anderzijds helpen we mensen die het financieel moeilijk hebben verder met Prepaid.

Wat is het standaard tarief?

Wanneer je klant bent bij Fluvius voor elektriciteit en/of aardgas rekenen we het standaard tarief aan. De overheid legt deze tarieven vast. Dit tarief is iets duurder dan de gemiddelde tarieven van de commerciële energieleveranciers.

Bekijk het standaard tarief van Fluvius.

Heb je geen schulden meer bij Fluvius? Doe dan zeker de V-test bij VREG en ga na of je bij de commerciële energieleveranciers een goedkoper energietarief kan krijgen. Wil je minder betalen voor je energie? Ga dan aan de slag met deze energietips en verbruik minder energie.

Wat is sociaal tarief?

Het sociaal tarief, ook wel de sociale maximumprijs genoemd, is een elektriciteits- of aardgasprijs die lager is dan het normale tarief. Elke leverancier moet jou deze prijs automatisch aanrekenen als je daar recht op hebt.

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal maatregelen die ook de meer kwetsbare mensen een handje helpt en hen van de levering van aardgas en elektriciteit verzekert.

Bekijk het sociaal tarief van Fluvius.

Ontdek hoeveel het sociale tarief bedraagt (CREG)

Wie komt in aanmerking voor sociaal tarief

Heb je recht op het sociaal tarief, dan krijg je bij alle leveranciers van elektriciteit en aardgas altijd de goedkoopste prijs. Elke energieleverancier moet verplicht hetzelfde sociaal tarief aanrekenen.

Bekijk wanneer je recht hebt op het sociaal tarief. (CREG)

Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief stopt op 1 juli 2023

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen en een contract heeft afgesloten voor de aankoop van energie voor eigen gebruik, heeft tijdelijk ook recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas of warmte. Deze maatregel werd door de federale regering verlengd tot 30 juni 2023.