Wat is energiedelen?

Wek je zelf stroom op met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens? En heb je soms meer energie dan je zelf op een bepaald kwartier kan verbruiken? Dan kan je dat overschot aan energie vanaf nu heel eenvoudig delen met iemand anders of met jezelf. Je hoeft daarvoor geen extra inspanning te leveren want alles verloopt virtueel via het bestaande Fluvius-netwerk.

Energiedelen kan je met buren, vrienden of familie, bedrijven, medebewoners in je appartementsgebouw maar ook met jezelf. Ook in een energiegemeenschap kan je kiezen voor energiedelen. Energiedelen maakt hernieuwbare energie toegankelijk voor iedereen omdat anderen mee kunnen genieten van de energie die jij produceert. Je kan ervoor kiezen die energie te delen of te verkopen.

Het enige dat je nodig hebt voor energiedelen, is een digitale meter bij de energiedeler en energieontvanger die elk kwartier de data meet hoeveel zonne-energie je opwekt maar niet zelf gebruikt.

Heb je nog geen digitale meter? Vraag hem aan via Mijn Fluvius

Energie per kwartier

Energiedelen werkt op basis van de energie die elk kwartier beschikbaar is en kan worden gebruikt op dat moment. Je kan trouwens nooit meer energie delen dan dat er op eenzelfde moment wordt verbruikt. Het is dus niet mogelijk de gedeelde energie op te slaan en later te gebruiken. Je deelt je energie en binnen het kwartier moet er ook verbruikt worden. Gebruikt niemand de energie die in dat kwartier beschikbaar is, dan kan je je overschot terugleveren aan je energieleverancier op basis van een terugleveringscontract.

Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat je bij je energieleverancier een ‘meetregime 3’ aanvraagt zodat de digitale meter de waarden per kwartier kan uitlezen. Zo wordt het mogelijk te controleren hoeveel energie er per kwartier beschikbaar is om te delen en hoeveel er op datzelfde moment wordt afgenomen.

Waarom meetregime 3?

Door meetregime 3 te activeren, geef je toestemming om de kwartierwaarden van je digitale meter uit te lezen. Dit betekent dat Fluvius dagelijks jouw kwartierwaarden ontvangt en gebruikt voor de maandelijkse berekening van de uitgewisselde energie binnen je energiedeelgroep. De kwartierwaarden worden vervolgens doorgestuurd naar je energieleverancier, zodat deze een verrekening kan uitvoeren van de afgenomen of geïnjecteerde energie met de gedeelde energie.

Het activeren van meetregime 3 is essentieel voor het correct meten en verrekenen van de energie die wordt gedeeld binnen je energiedeelgroep. Hierdoor kan je leverancier nauwkeurig je energieverbruik en -injectie opvolgen en een correcte facturatie uitvoeren op basis van de gedeelde energiehoeveelheden.