Wat doet de energieleverancier bij energiedelen?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de digitale meter correct is geconfigureerd en dat de leverancier op de hoogte is van de deelname aan energiedelen. Zo kan het proces van energiedelen soepel verlopen en kunnen de energie-uitwisselingen nauwkeurig worden bijgehouden en verrekend. De energieleverancier neemt daarvoor twee belangrijke rollen op zich:

Meetregime 3 activeren

Bij een digitale meter moet het meetregime 3 actief zijn om kwartierwaarden uit te lezen en door te sturen naar de leverancier en beheerder. Meetregime 3 wijkt af van het standaard meetregime dat jaarlijks de waarden meet. Je moet dus bewust goedkeuring geven aan je energieleverancier om de waarden elk kwartier te meten meet meetregime 3.

Dit is noodzakelijk voor een nauwkeurige meting van het energieverbruik en de energiedelen. Elke deelnemer moet de activatie van meetregime 3 aanvragen bij zijn eigen leverancier. Ter info: een AMR-meter (die je automatisch krijgt bij een vermogen vanaf 56 kVA) meet automatisch kwartierwaarden en vereist geen specifieke activatie.

Voor je start met energiedelen, check je best bij je energieleverancier welke kosten hij hiervoor nu of in de toekomst zal aanrekenen. Je kan dat ook nakijken op de V-test van de VREG. Opgelet: als je van energieleverancier verandert terwijl het meetregime 3 al actief is, moet je dit zeker opnieuw aanvragen bij je nieuwe leverancier, want anders stopt de energiedeelgroep automatisch en moet het proces helemaal terug opgestart worden. Met andere woorden: je moet opnieuw doelgericht aan je energieleverancier meegeven dat je niet het standaard meetregime wil, maar de meetwaarden per kwartier door meetregime 3 in te schakelen.

Resultaten verwerken

De leverancier verwerkt de resultaten van energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop en doet een verrekening van de geleverde energie met de gedeelde energie. Deze verrekening kan plaatsvinden op een ander moment of via een andere weg dan de reguliere facturatie van energieafname.

Bij de meeste energieleveranciers wordt dit immers niet op de factuur zelf verwerkt, maar ontvang je – meestal op een later tijdstip – een aparte creditnota of document. Voor meer info daarover kan je best bij je energieleverancier terecht.