Juridische informatie

Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

De modaliteiten voor de aanleg van infrastructuur voor projecten vind je in dit reglement.

Algemene voorwaarden voor aanleg en aansluitingswerken

De voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aanvraag tot uitvoering van werken kan je hier raadplegen.

Btw-attest

In sommige gevallen heb je recht op een verlaagd btw-tarief wanneer je een aansluiting aanvraagt. Hiervoor moet je een attest in vullen. Dit attest vind je terug op de pagina over de voorwaarden, reglementen en tarieven van aansluitingen.

Aansluitingsreglement

Het aansluitingsreglement regelt de rechtsverhouding tussen de netbeheerder en netgebruiker aangesloten op laagspanning en lage druk. Omdat het aansluitingsreglement per netbeheerder verschilt, kan je dit raadplegen op de pagina over de voorwaarden, reglementen en tarieven van aansluitingen.

Aansluitingscontract

Het aansluitingscontract regelt de rechtsverhouding tussen de netbeheerder en netgebruiker aangesloten op hoogspanning of middendruk. Omdat het aansluitingscontract per netbeheerder verschilt, kan je dit raadplegen op de pagina over de voorwaarden, reglementen en tarieven van aansluitingen.

Aanvullende voorwaarden bij het algemeen waterverkoopreglement

In de gemeenten waar Fluvius instaat voor de exploitatie van riolering zijn deze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden en de aanvullende technische voorschriften kan je raadplegen op de pagina over de aansluitingsreglementen van riolering.

Tarieven

De tarieven verschillen per netbeheerder. Op de pagina over de voorwaarden, reglementen en tarieven van aansluitingen, kan je de volgende tarieven raadplegen: de distributie- en sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas, de tarieven voor verkavelingen en appartementen, aansluitingstarieven riolering, netuitbreidingskosten voor kabeltelevisie.

Gebruikersvoorwaarden website

Het gebruik van de website www.fluvius.be is onderworpen aan voorwaarden die je hier kan raadplegen.

E-mail disclaimer

Op uitgaande e-mails van een Fluvius e-mailadres is deze e-mail disclaimer van toepassing.

Factuurvoorwaarden

De factuurvoorwaarden zijn van toepassing op facturen opgesteld door Fluvius of de netbeheerders voor diensten en/of leveringen of voor om het even welke andere prestatie en op debetnota’s opgesteld door Fluvius of de netbeheerders op basis van een vordering ten aanzien van een klant.

Gegevens Fluvius

BenamingFluvius System Operator CV
Maatschappelijke zetelBrusselsesteenweg 199, 9090 Melle
ContactgegevensNeem contact op
Ondernemingsnummer / BTW0477.445.084