E-maildisclaimer

Deze e-maildisclaimer is ontwikkeld door Fluvius System Operator cv (hierna Fluvius) voor e-mails uitgaande van een Fluvius e-mailadres.

Fluvius treedt op als werkmaatschappij voor de volgende nutsbedrijven die actief zijn in de distributie van elektriciteit, gas en riolering: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0477.445.084.

Fluvius ontstond als werkmaatschappij op 1 juli 2018 uit de fusie van de nutsbedrijven Eandis en Infrax.

Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen.

Als u deze e-mail per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons dit per kerende te laten weten en het bericht daarna te vernietigen.

Alle (elektronische) berichten naar en van Fluvius kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften, ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat ze geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden. Fluvius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail.