Energiescan

Wat is een energiescan?

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning. Meer concreet:

 • Onze energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.
 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin een overzicht van je huidige energiesituatie, de bijbehorende energietips en een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Minder energie verbruiken is eenvoudiger dan je denkt. Zelfs met een minimum aan investeringen kom je al een heel stuk verder. Lees daarom zeker ook onze extra tips om water en energie te besparen!

Heb ik recht op een gratis energiescan?

Behoor je tot één van de doelgroepen hieronder in het lijstje? Vraag dan nu je gratis energiescan aan en laat je huis gratis en volledig vrijblijvend doorlichten door een energiescanner.

 • Je bent een beschermde klant en geniet van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
 • Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je aardgas- en/of elektriciteitslevering.
 • Je hebt een actieve prepaidmeter voor gas en/of elektriciteit.
 • Je behoort tot de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door het OCMW conform titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
 • Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 622,44 euro (of 672,44 euro in centrumsteden).
 • Je wordt doorverwezen door het OCMW en kan dit attest ingevuld door hen voorleggen.