Energie delen of energie verkopen?

Bij energiedelen wordt zelfgeproduceerde energie gedeeld met andere deelnemers. In sommige gevallen is het ook mogelijk de energie te verkopen aan een afnemer. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje.

Energie delen

Hierbij ontvangt de energiedeler geen financiële tegemoetkoming van de energieontvanger(s). Er bestaan vier manieren om op die manier energie te delen:

Energiedelen met jezelf

Onder de term 'energiedelen met jezelf' kunnen individuen, bedrijven of overheidsinstanties de zelfgeproduceerde groene energie benutten in al hun verblijfplaatsen, vestigingen of gebouwen. Dit concept maakt het mogelijk om de opgewekte energie van bijvoorbeeld zonnepanelen op het ene adres te gebruiken op een ander adres waar dezelfde titularis gevestigd is.

Infographic energiedelen met jezelf

Energiedelen met een persoon of een organisatie

Hier delen burgers, ondernemingen en (lokale) overheden met één enkele andere partij. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie, een onderneming of een overheid. Eigenlijk gaat het hier om persoon-tot-persoonverkoop, maar wordt er 0 euro aangerekend.

Infographic energiedelen met familie

Energiedelen binnen één gebouw

‘Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw' biedt de mogelijkheid om zelfgeproduceerde groene energie te delen met medebewoners of gebruikers van een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw. Dit concept maakt het efficiënter om gebruik te maken van lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen en kan de energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren.

Infographic over energiedelen in 1 gebouw

Energiedelen in een energiegemeenschap

Burgers, ondernemingen of (lokale) overheden kunnen een energiegemeenschap vormen om samen te investeren in groene energie en energie-efficiëntie. Binnen een energiegemeenschap zijn er verschillende activiteiten mogelijk, waaronder energiedelen.

Infographgic energiegemeenschap van burgers

Energie verkopen

Het is ook mogelijk de zelf opgewekte energie te verkopen aan andere partijen. Er bestaan hiervoor drie mogelijkheden:

Persoon-aan-persoonverkoop

Als je een eigen zonnepaneleninstallatie hebt, kan je je overschot aan zonne-energie verkopen of gratis schenken als er elders iemand energie afneemt in hetzelfde kwartier. Dit staat bekend als 'persoon-aan-persoonverkoop'. Deze ontvanger hoeft niet in hetzelfde gebouw te wonen, noch in dezelfde straat, wijk of stad, maar beide partijen moeten wel in Vlaanderen gevestigd zijn.

Energie verkopen aan een buur

Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Deze optie is geschikt voor meerdere netgebruikers die hun overschot aan zelfgeproduceerde energie verkopen. Door goed samen te werken en de juiste procedures te volgen, kunnen meerdere energiedelers hun overschot aan zelfgeproduceerde energie op een efficiënte en gecoördineerde manier verkopen aan een enkele grote afnemer.

Infographic meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Energie verkopen binnen één gebouw

Een vereniging van mede-eigenaars (VME) kan de groene stroom die wordt geproduceerd in of rond een appartementsblok of multifunctioneel gebouw verkopen aan afnemers binnen dat gebouw, zoals mede-eigenaars, bewoners, huurders en niet-investeerders.

Energie verkopen binnen 1 gebouw