Energiedelen binnen eenzelfde gebouw

Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw biedt de mogelijkheid om zelfgeproduceerde energie te delen met de bewoners van een appartementsgebouw of de gebruikers van een multifunctioneel gebouw. Dit concept maakt het delen van energie binnen een gedeeld gebouw mogelijk, waarbij de opgewekte energie wordt verdeeld over de verschillende eenheden of gebruikers in het gebouw. Het delen van energie gebeurt per kwartier, waarbij de opgewekte energie wordt verdeeld op basis van vooraf bepaalde verdeelsleutels of afspraken.

Voor wie is het een oplossing?

Iedereen die woont in of gebruik maakt van een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw dat is aangesloten op het elektriciteitsnet in het Vlaamse Gewest en beschikt over een digitale meter kan deelnemen aan energiedelen. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen, waaronder burgers, lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen tot grote bedrijven.
Belangrijk om op te merken is dat energiedelen niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit mag zijn voor de deelnemers. Het doel van energiedelen is om samen energie te produceren en te delen binnen het gebouw, zonder dat dit een hoofdactiviteit of winstgevende onderneming vormt.
Als je energiedelen wil opzetten in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw, hoef je daarvoor geen aparte energiegemeenschap op te richten. Het delen van energie kan plaatsvinden tussen de bewoners of gebruikers van hetzelfde gebouw, waarbij de opgewekte energie onderling wordt verdeeld volgens afgesproken voorwaarden en verdeelsleutels.

Energiedelen binnen één gebouw kan op verschillende manieren:

Mede-eigenaars in een appartementsgebouw

Soraya, Liliane en Michel investeren samen in een zonnepaneleninstallatie in hun appartementsgebouw, waarbij Soraya 60% van de investering voor haar rekening neemt, Liliane 30% en Michel 10%. De opgewekte energie zal ook volgens deze aandelen worden verdeeld over de drie bewoners. Het voorbeeld op de website van de VREG toont hoe dat werkt en wat het opbrengt.

schematische voorstelling hoe je energie kan delen in een appartment tussen de verschillende bewoners

VME staat in voor energiedelen of -verkoop

Het initiatief van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) om te investeren in zonnepanelen op een appartementsgebouw en de zelfopgewekte stroom te delen of te verkopen aan mede-eigenaars en huurders is een positieve stap naar duurzaamheid en energie-efficiëntie binnen het gebouw. Door deze aanpak kan de VME niet alleen de investering terugverdienen, maar ook reserves opbouwen voor toekomstige energierenovaties. Binnen een appartementsgebouw kan men energiedelen bijvoorbeeld de  injectie van de gemeenschappelijke teller waar de zonne-installatie op aangesloten is virtueel verdelen over de tellers van de verschillende eigenaars. Daarnaast biedt de wetgever ook de optie aan om te verkopen binnen het gebouw wat handig kan zijn in een huurder-eigenaar relatie.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van dit initiatief:

 • Zelfopgewekte stroom delen binnen het gebouw: de VME maakt gebruik van de zelfopgewekte groene energie om de energiebehoeften van het appartementsgebouw te voorzien. Door de stroom met mede-eigenaars en huurders te delen, kan de VME een deel van de investeringskosten terugverdienen.
 • Reserve opbouwen voor energierenovaties: naast het terugverdienen van de investering kan de VME ook reserves opbouwen voor andere energiegerelateerde renovaties of verbeteringen binnen het gebouw. Dit kan helpen om het gebouw energiezuiniger te maken en de algemene energieprestaties te verbeteren.
 • Samenwerking met mede-eigenaars en huurders: door mede-eigenaars en huurders te betrekken bij dit initiatief, wordt duurzaamheid gestimuleerd binnen de hele gemeenschap van het appartementsgebouw. Het kan ook leiden tot bewustwording over energiebesparing en hernieuwbare energie en is gunstig voor de EPC-score van het gebouw.
 • Juridische en organisatorische aspecten: het is belangrijk dat de VME en alle betrokken partijen duidelijke afspraken maken over de verdeling van de zelfopgewekte energie. Dit omvat contractuele overeenkomsten en praktische regelingen om ervoor te zorgen dat de operatie soepel verloopt.

Energiedelen in een multifunctioneel gebouw

Het initiatief van de eigenaar van het multifunctionele gebouw om te investeren in zonnepanelen en de opgewekte energie te delen met de vijftig bedrijven die in het gebouw gehuisvest zijn, is een waardevolle stap richting duurzaamheid en collectieve energievoorziening. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van dit initiatief:

 • Collectieve energievoorziening: door de opgewekte energie van de zonnepanelen te delen met de bedrijven in het gebouw, wordt er een collectief energievoorzieningsmodel gecreëerd. Dit kan resulteren in kostenefficiëntie en duurzaamheidsvoordelen voor alle betrokken partijen.
 • Kostenbesparingen voor bedrijven: de bedrijven die in het gebouw gevestigd zijn, kunnen profiteren van lagere energiekosten door gebruik te maken van de zelfopgewekte groene energie. Dit kan hun bedrijfskosten verlagen en hun ecologische voetafdruk verminderen.
 • Duurzaamheid en milieubewustzijn: het delen van zonne-energie bevordert duurzaamheid en milieubewustzijn binnen het multifunctionele gebouw en onder de bedrijven die er gehuisvest zijn. Het benadrukt het belang van hernieuwbare energiebronnen en collectieve actie om klimaatverandering aan te pakken.
 • Juridische en operationele afspraken: het is van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de eigenaar van het gebouw en de bedrijven over de verdeling van de energie, facturatieprocessen en andere operationele aspecten. Contractuele overeenkomsten en samenwerkingsafspraken moeten worden vastgelegd om het energiedeelproces soepel te laten verlopen.
 • Schaalbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden: dit model van energiedelen kan worden beschouwd als een schaalbare oplossing die kan worden uitgebreid naar andere gebouwen of gemeenschappen, telkens in een aparte energiedeelgroep. Het stimuleert innovatieve benaderingen van energievoorziening en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. 

Wat zijn de voordelen van energiedelen binnen één gebouw?

Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw biedt tal van voordelen, zowel op financieel als op sociaal en milieugebied. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 • Samen investeren in groene energie: door gezamenlijk te investeren in een groene energiebron, zoals een zonnepaneleninstallatie, kunnen bewoners of gebruikers van een gemeenschappelijk gebouw de transitie naar duurzame energie ondersteunen en bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot terwijl dit ook een positieve invloed heeft op de EPC-sore van het gebouw.
 • Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: door gebruik te maken van groene energiebronnen zoals zonne-energie, verminderen de bewoners of gebruikers van het gebouw hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat op lange termijn gunstig is voor het milieu en de energiezekerheid.
 • Kostenbesparing: het delen van een grotere zonnepaneleninstallatie kan kosteneffectiever zijn dan individuele installaties voor elk appartement of bedrijf in het gebouw. Dit kan leiden tot lagere energiekosten voor alle betrokken partijen.
 • Versterking van het gemeenschapsgevoel: door gezamenlijk te investeren in groene energiebronnen en het energiedelenproces te faciliteren, kan het gemeenschapsgevoel binnen het gebouw worden versterkt. Dit kan leiden tot een grotere samenhang en solidariteit tussen bewoners of gebruikers.
 • Inclusieve energietransitie: energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw maakt de energietransitie inclusiever door een breder scala aan mensen te betrekken bij duurzame energie-initiatieven. Het stelt ook mensen met beperkte financiële middelen in staat om deel te nemen aan groene energieprojecten. 

Waar moet je op letten?

Het energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw biedt een flexibele en inclusieve manier voor zowel individuen als organisaties om bij te dragen aan duurzame energie-initiatieven. Hier zijn enkele belangrijke punten en vereisten van energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw:

 • Deelnemers: natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder burgers, organisaties, lokale overheden en bedrijven (van kmo's tot grote ondernemingen), kunnen deelnemen zolang energiedelen niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit is en plaatsvindt binnen het Vlaamse Gewest.
 • Initiatiefnemer: elk individu of organisatie in een gemeenschappelijk gebouw kan het initiatief nemen om energie te delen, of het nu een huurder, mede-eigenaar of de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is.
 • Definitie van een gemeenschappelijk gebouw: een gemeenschappelijk gebouw omvat een gebouw of complex van gebouwen met minstens twee eenheden, die gemeenschappelijke aansluitingspunten op het distributienet hebben en waarbij de eenheden gemeenschappelijke voorzieningen delen.
 • Aansluiting en meters: zonnepanelen worden meestal aangesloten op de gemeenschappelijke meter van het gebouw. De geproduceerde stroom wordt eerst gebruikt voor de gemeenschappelijke delen, en het overschot kan worden gedeeld met individuele deelnemers.
 • Minimale deelnemers: er moeten minstens twee deelnemers zijn in het gebouw: een aanbieder (zoals de gemeenschappelijke zonnepanelen op de gemeenschappelijke meter) en een ontvanger (zoals een bewoner van een appartement).
 • Digitale meters: elke deelnemer moet beschikken over een individuele digitale meter met meetregime 3 die kwartierwaarden uitleest (of een AMR-meter bij grotere bedrijven), omdat energiegegevens per kwartier moeten worden uitgelezen.
 • Contract bij energieleverancier: elke deelnemer moet een contract voor elektriciteit hebben bij een commerciële energieleverancier.
 • Energiedelen per kwartier: het energiedelen gebeurt op basis van kwartierwaarden. Indien de installatie meer energie produceert dan de gemeenschappelijke delen nodig hebben, kunnen deelnemende mede-eigenaars en huurders binnen datzelfde kwartier gebruikmaken van het overschot.
 • Niet combineerbaar met andere vormen: energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw is niet combineerbaar met andere vormen van energiedelen. 

Wat is het financiële plaatje?

Lees hieronder hoe energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw van invloed kan zijn op de energiekosten en andere aspecten:

 • Voordeel op de energiekost: energiedelen biedt de mogelijkheid om een voordeel te behalen op de energiekost van de individuele deelnemers. Dit houdt in dat de deelnemers minder elektriciteit hoeven aan te kopen bij hun energieleverancier omdat ze kunnen profiteren van gedeelde groene energie. Let op: de ontvangende individuele aansluiting betaalt nog steeds nettarieven en heffingen voor de gedeelde energie.
 • Nettarieven en heffingen: als de collectieve zonnepanelen, laadpalen, warmtepompboiler en ventilatie op de meter van de gemeenschappelijke delen zijn aangesloten, worden er voor deze gedeelde energie geen nettarieven of heffingen aangerekend. Dit betekent dat de deelnemers van energiedelen kunnen profiteren van deze kostenbesparing.
 • Terugleveringsvergoeding voor ongebruikte stroom: voor de zelfopgewekte stroom die wordt gebruikt voor de gemeenschappelijke delen en de deelnemers, betaalt de energieleverancier geen terugleveringsvergoeding. Echter, voor elke kWh die niet wordt gebruikt en dus naar de energieleverancier stroomt via de meter van de gemeenschappelijke delen, ontvangt de beheerder van deze meter een terugleveringsvergoeding via het terugleveringscontract.
 • Mogelijk extra kosten bij energieleverancier: sommige energieleveranciers rekenen administratieve kosten aan of hanteren andere voorwaarden voor energiedelen. Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen bij het bepalen van het financiële voordeel van energiedelen. De V-test biedt een overzicht van deze kosten per energieleverancier en maakt het mogelijk om van leverancier te veranderen indien gewenst.
 • Btw-regeling: bij kosteloos energiedelen is de btw-regeling niet van toepassing.

Stappenplan om energie te delen binnen éénzelfde gebouw

Stap 1: verzamel informatie

Je kan je best op voorhand zo grondig mogelijk informeren over de mogelijkheden, de voorwaarden en de regelgeving met betrekking tot energiedelen. Volgende documenten kunnen daarbij ondersteuning bieden:

Opgelet: het is belangrijk om een zorgvuldige afweging te maken voordat je besluit deel te nemen aan energiedelen in een appartementsgebouw. Hoewel energiedelen veel voordelen kan bieden, zoals het delen van groene energie en het verlagen van energiekosten, zijn er ook factoren die de impact en de voordelen kunnen beïnvloeden. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden biedt een studie en simulaties aan die kunnen helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing.

Stap 2: kies een beheerder

Het is aan te raden om een uitgebreide analyse uit te voeren van de elektriciteitsvraag en potentiële investeringen. Voor de uitvoering en ontzorging van het project is het belangrijk om te bepalen wie als beheerder deze analyse op zich neemt. Dit kan de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zijn, de eigenaar (indien er geen VME is), of een derde partij die groene stroom verkoopt aan de bewoners of gebruikers van het appartementsgebouw of multifunctionele gebouw. Het is hierbij belangrijk om te kiezen voor een persoon of organisatie met relevante ervaring en expertise, gezien de complexiteit van dergelijke projecten.

Maak duidelijke afspraken over de kostprijs voor het uitvoeren van deze diensten en neem deze kosten mee in de analyse van de investeringen. Het is van belang dat alle financiële aspecten en afspraken transparant zijn en worden meegewogen bij het maken van beslissingen rondom duurzame investeringen in elektriciteitsvoorzieningen en infrastructuur.

Stap 3: verzamel de gegevens

Door de nodige gegevens te verzamelen en te documenteren, kan een gedegen haalbaarheidsanalyse worden uitgevoerd. Deze informatie is cruciaal voor het bepalen van de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid van duurzame projecten in het gebouw:

 • Lijst van mede-eigenaars of huurders: verzamel een volledige lijst van mede-eigenaars of huurders van het gebouw. Dit omvat de contactgegevens van alle betrokken partijen.
 • Lijst van geïnteresseerde deelnemers: inventariseer welke mede-eigenaars of huurders interesse hebben in duurzame investeringen zoals zonnepanelen, collectieve laadpalen, warmtepompen, etc.
 • EAN-code van elke geïnteresseerde deelnemer: verzamel de EAN-codes van de geïnteresseerde deelnemers. Dit is essentieel voor het identificeren van de elektriciteitsaansluitingen en het analyseren van het verbruik.
 • Inschatting van de verbruiksgegevens van de geïnteresseerde deelnemers en gemeenschappelijke delen: verkrijg informatie over het elektriciteitsverbruik van zowel individuele deelnemers als de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze gegevens kunnen worden verkregen via Mijn Fluvius of jaarlijkse energiefacturen. Belangrijke punten zijn:
  • Hoeveelheid kWh elektriciteit verbruikt door de gemeenschappelijke delen en op welke tijdstippen.
  • Hoeveelheid kWh elektriciteit verbruikt door individuele deelnemers en op welke tijdstippen.
 • Overzicht van vragen en bezorgdheden: inventariseer en documenteer de vragen en zorgen van de betrokken partijen met betrekking tot duurzame investeringen en infrastructuur. 

Stap 4: schat de haalbaarheid op voorhand in

Na de analyse van het aantal potentiële deelnemers en het (te verwachten) elektriciteitsverbruik, volgt een inschatting van het potentieel, de te verwachten elektriciteitsproductie, bijkomende kosten en opbrengsten om tot een afgewogen keuze te komen.

Hierbij worden antwoorden gezocht op de volgende vragen:

 • Raadpleeg de zonnekaart om het potentieel voor zonnepanelen op het gebouw te beoordelen. Deze kaart biedt inzicht in de geschiktheid van de locatie voor zonne-energieproductie op basis van zoninstraling.
 • Maak een gedetailleerde kostenraming voor de installatie van zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. Hierbij moeten zowel de initiële investeringskosten als eventuele onderhoudskosten worden meegenomen.
 • Verkrijg duidelijkheid over de kosten die de beheerder rekent voor het faciliteren en coördineren van het duurzame energieproject. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project.
 • Ontdek welke administratieve kosten de energieleveranciers aanrekenen. Gebruik de V-test om een overzicht te krijgen van de kosten per energieleverancier, inclusief administratieve kosten die verbonden zijn aan groene energiecontracten en -diensten.
 • Kies de juiste verdeelsleutel op basis van de situatie en investeringen. Evalueer de verschillende verdeelsleutels die kunnen worden toegepast om de kosten en opbrengsten van het duurzame energieproject eerlijk te verdelen onder de deelnemers. De keuze van de verdeelsleutel hangt af van de specifieke situatie en investeringen in het gebouw. 

Stap 5: neem een beslissing op de algemene vergadering

Op basis van de verzamelde informatie worden verschillende scenario's uitgewerkt en vergeleken. Het is belangrijk om naast het rapport ook een beknopte en heldere presentatie te maken van de meest haalbare scenario's voor de potentiële deelnemers. Hierbij is het essentieel om u voor te bereiden op het beantwoorden van bijkomende vragen en bezorgdheden die kunnen leven bij de deelnemers.

De presentatie van de scenario's kan plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering (AV), die jaarlijks verplicht wordt georganiseerd, of tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) die door mede-eigenaars kan worden aangevraagd.

De goedkeuring van een specifiek scenario is nodig om verdere stappen te zetten en definitieve beslissingen te nemen over het duurzame energieproject.

Voor meer informatie over de vereiste meerderheden voor beslissingen op Algemene Vergaderingen van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME), kan je terecht op de website van Energiedelen Vlaanderen.

Stap 6: vraag kwartierwaarden aan

Voor elk van de betrokken locaties waar je energie wilt delen, moet je bij jouw energieleverancier het meetregime 3 aanvragen om de kwartierwaarden van de digitale meter uit te lezen. Hierbij moet je expliciet vermelden dat je van plan bent om energie te delen met anderen.

Stap 7: meld het deelproject aan bij Fluvius

Om energie te delen of verkopen in een gebouw via het online klantenportaal van Fluvius, moet de beheerder de volgende stappen volgen:

 1. Ga naar Mijn Fluvius en meld je aan met jouw gegevens.
 2. Navigeer naar de toepassing 'Energie delen of verkopen'.
 3. Kies vervolgens voor 'Energiedelen in één gebouw' als je de energie gratis wil delen, of 'Verkopen in één gebouw' als je de energie wil verkopen.
 4. Volg de verdere stappen en voer de betrokken EAN-codes in van de locaties waar energiedeling zal plaatsvinden.
 5. Kies het type verdeelsleutel dat je wil gebruiken tussen de verschillende deelnemers (bijvoorbeeld op basis van verbruik, aantal personen, oppervlakte, etc.).
 6. Nadat alle stappen zijn doorlopen, ontvangen de deelnemers een toestemmingsvraag via e-mail (indien hun e-mailadres bij Fluvius bekend is) of via brief.
 7. Het delen of verkopen van energie begint zodra alle deelnemers hebben gereageerd op de toestemmingsvraag.
 8. Fluvius stuurt ter bevestiging een e-mail naar de beheerder om het starten van energiedeling of verkoop te bevestigen. 

Stap 8: volg je deelproject verder op

Op Mijn Fluvius kan je je verbruik en de gedeelde hoeveelheid groene stroom van de voorbije maand opvolgen. Dit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je eigen verbruik, inclusief de hoeveelheid groene stroom die je deelt.

Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je een afrekening van de gedeelde hoeveelheid groene stroom. Deze afrekening kan driemaandelijks of jaarlijks plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke afspraken met je leverancier.

Het opvolgen van je verbruik en gedeelde groene stroom via Mijn Fluvius geeft je de mogelijkheid om je energieverbruik te beheren en te optimaliseren. Je kunt hierdoor beter begrijpen hoeveel groene stroom je produceert en deelt, en dit kan helpen om je energiekosten te verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.