Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Meerdere afnemers verkopen aan één andere afnemer

Met meervoudige persoon-aan-persoonverkoop kunnen meerdere afnemers die zelf energie opwekken hun energie-overschotten rechtstreeks verkopen aan één andere afnemer in  het Vlaamse Gewest. Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop biedt een flexibele en efficiënte manier om energieoverschotten te delen tussen meerdere lokale producenten en een enkele afnemer.

schematische voorstelling van een meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Hier zijn enkele belangrijke aspecten en kenmerken van meervoudige persoon-aan-persoonverkoop:

 • Verkoop van energie-overschotten: bij meervoudige persoon-aan-persoonverkoop verkopen meerdere afnemers (die zelf energie opwekken maar deze niet volledig zelf gebruiken) hun overtollige energie aan één specifieke afnemer. Dit stelt de afnemer in staat om energie te ontvangen van verschillende bronnen binnen hetzelfde gewest.
 • Gratis weggeven van energie: net als bij individuele persoon-aan-persoonverkoop, is het ook mogelijk om energie gratis weg te geven bij meervoudige persoon-aan-persoonverkoop. De afnemers kunnen ervoor kiezen om hun energie-overschotten kosteloos te delen met de specifieke afnemer zonder een financiële vergoeding te vragen.
 • Meerdere verkopers, één afnemer: het unieke aspect van meervoudige persoon-aan-persoonverkoop is dat meerdere individuen of entiteiten energie kunnen leveren aan één enkele afnemer. Dit maakt het mogelijk om energie te ontvangen van verschillende bronnen en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame energie-initiatieven.

Wie kan deelnemen aan meervoudige persoon-aan-persoonverkoop?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen energie verkopen. Burgers, bedrijven en steden en gemeenten kunnen dus deelnemen aan meervoudige persoon-tot-persoonverkoop, zolang ze aan volgende criteria voldoen:

 • Aansluiting op het elektriciteitsnet: je moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet in het Vlaamse Gewest.
 • Digitale meter: het is vereist dat je beschikt over een digitale meter. Deze meter maakt het mogelijk om de energieproductie en -consumptie nauwkeurig te meten, waardoor het mogelijk is om energieoverschotten te verhandelen.
 • Geen primaire commerciële of professionele activiteit: het is belangrijk op te merken dat persoon-aan-persoonverkoop niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit mag zijn van de verkoper. Dit betekent dat de verkoop van energieoverschotten niet als hoofdactiviteit mag worden beschouwd, maar eerder als een secundaire mogelijkheid om energie te delen.

Voorbeeld

 • De werknemers van een ziekenhuis delen hun eigen zonne-energieoverschotten met hun werkgever. De werknemers hebben zonnepanelen geïnstalleerd op hun woningen en produceren op bepaalde momenten meer elektriciteit dan ze zelf verbruiken. Het ziekenhuis heeft een aanzienlijk en continu hoog elektriciteitsverbruik vanwege de vele apparaten, verlichting, en andere elektrische systemen die nodig zijn voor de dagelijkse werking. Om het eigen verbruik te verlagen en duurzame energie te gebruiken, ontvangt het ziekenhuis daarom de overtollige zonne-energie van de werknemers om zo de kosten van het energieverbruik te verlagen.

Waar moet je rekening mee houden?

Bij meervoudige persoon-aan-persoonverkoop kunnen meerdere afnemers (verkopers) gezamenlijk hun energie-overschotten verkopen aan slechts één andere afnemer (koper), die zich ook in het Vlaamse Gewest moet bevinden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de koper niet in staat is om energie te kopen van meerdere verkopers binnen het kader van meervoudige persoon-aan-persoonverkoop.

Belangrijke punten om te onthouden over meervoudige persoon-aan-persoonverkoop:

 • Verkoop aan één koper: meerdere afnemers (verkopers) kunnen samenwerken om hun energie-overschotten te verkopen aan één specifieke afnemer (koper). Dit betekent dat de afnemers collectief energie leveren aan een enkele bestemming binnen hetzelfde geografische gebied.
 • Geografische beperking: zowel de verkopers als de koper moeten gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest om deel te nemen aan meervoudige persoon-aan-persoonverkoop.
 • Niet combineerbaar met andere energiedelenvormen: meervoudige persoon-aan-persoonverkoop kan niet worden gecombineerd met andere vormen van energiedelen of energieverkoop. Het is een specifieke regeling waarbij meerdere verkopers hun overschotten aan één koper leveren. 

Wat is het financiële plaatje?

 • Voordeel op de energiekost: energiedelen biedt de mogelijkheid om een voordeel te behalen op de energiekost, een belangrijk onderdeel van jouw elektriciteitsfactuur. De ontvangers zullen echter nog steeds nettarieven en heffingen moeten betalen voor de gedeelde energie.
 • Terugleveringsvergoeding voor ongebruikte stroom: als er stroomoverschotten zijn die niet worden gebruikt door de ontvangers en terugvloeien naar de energieleverancier, zal de aanbieder een terugleveringsvergoeding ontvangen voor deze ongebruikte stroom via het terugleveringscontract.
 • Mogelijke extra kosten bij energieleverancier: sommige energieleveranciers rekenen administratieve kosten aan of hanteren specifieke voorwaarden voor energiedelen. Het is raadzaam om deze kosten te controleren via de V-test.
 • Btw-regeling bij energiedelen: de btw-regeling kan verschillen afhankelijk van de situatie:
  • Voor kosteloos energiedelen is de btw-regeling niet van toepassing.
  • Particuliere aanbieders met een omvormer (AC-vermogen) kleiner of gelijk aan 10 kVA zijn vrijgesteld behoudens ze al een andere belastbare activiteit hebben.
  • De btw-regeling is wel van toepassing als het AC-vermogen groter is dan 10 kVA.

Deze financiële overwegingen tonen aan dat energiedelen met meerdere personen diverse voordelen met zich kan meebrengen, maar ook bepaalde fiscale en contractuele aspecten omvat die zorgvuldige aandacht vereisen van zowel aanbieders als ontvangers. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een energieadviseur of belastingdeskundige om de specifieke implicaties voor uw situatie te begrijpen en te optimaliseren.

Stappenplan om energie te verkopen aan één persoon of organisatie

Stap 1: verzamel informatie

Stap 2: bereid je voor

Om te beginnen met het proces van energie aan één persoon of organisatie te verkopen en een overeenkomst op te stellen, zijn hier antwoorden en stappen die je kan overwegen:

Aan wie wil je verkopen?

 • Als aanbieder kies je één ontvanger waaraan je energie wil verkopen.
 • Als ontvanger kan je één of meerdere aanbieders kiezen van wie je energie wil kopen.

Heb je passende verbruiksprofielen?

 • Beoordeel het verbruik van de aanbieder: hoeveel kWh elektriciteit heeft de aanbieder zelf nodig en hoeveel wordt er overschot aan het net geleverd?
 • Analyseer de vraag van de ontvanger: hoeveel kWh van het stroomoverschot kan de ontvanger binnen het kwartier van de productie gebruiken?

Controleer je energiecontract als aanbieder en ontvanger:

 • Terugleveringsvergoeding: Hoeveel krijgt de aanbieder betaald voor het overschot aan elektriciteit dat aan het net wordt geleverd?
 • Bekijk of er extra administratieve kosten of bijkomende voorwaarden zijn verbonden. Je kan dat ook voor verschillende leveranciers nagaan via de V-test zodat je de meest voordelige optie kan kiezen.

Wie wordt de beheerder?

 • Bij de aanmelding via Mijn Fluvius (het online klantenportaal van Fluvius) krijgt één van de partijen de rol van beheerder, meestal de energiedeler.

Stap 3: maak een overeenkomst op

Stel een overeenkomst op tussen de aanbieder en de ontvanger(s) met duidelijke afspraken over:

 • De hoeveelheid energie die wordt geleverd en ontvangen.
 • De vergoeding of prijsafspraken.
 • Duur van de overeenkomst en eventuele opzegtermijnen.
 • Eventuele andere voorwaarden zoals aansprakelijkheid, data-uitwisseling, etc.

Het opstellen van een overeenkomst is belangrijk om alle partijen te beschermen en misverstanden te voorkomen. Zorg ervoor dat alle afspraken en voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en dat beide partijen akkoord gaan voordat het energiedelen begint.

Je kan daarvoor gebruik maken van deze voorbeeldovereenkomst.

Stap 4: maak kwartierwaarden mogelijk

Omdat energiedelen per kwartier gebeurt, moet je voor elk van de betrokken adressen een meetregime 3 aanvragen bij de leverancier van je elektriciteit. Geef je energieleverancier daarbij ook mee dat je dit systeem nodig hebt voor energiedelen.

Stap 5: meld je deelproject aan bij Fluvius

 1. Meld je aan in Mijn Fluvius.
 2. Kies de optie 'Delen of verkopen van energie'.
 3. Bij de vraag 'Wil je energie verkopen of delen?', selecteer je 'Verkopen'.
 4. Kies vervolgens bij de vraag 'Welk type gemeenschap wil je melden?' voor 'Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop'.
 5. Vul de gevraagde gegevens in, inclusief de EAN-codes van de betrokken partijen.
 6. Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, kan het proces van delen of verkopen van energie starten. Dit gebeurt zodra de andere deelnemer (meestal de ontvanger) zijn toestemming heeft gegeven via de e-mail of brief van Fluvius.
 7. Fluvius zal de start van het delen of verkopen van energie bevestigen via een e-mail aan de beheerder (aanbieder).

Stap 6: volg je deelproject verder op

Op Mijn Fluvius kan je je verbruik en de gedeelde hoeveelheid groene stroom van de voorbije maand opvolgen. Dit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je eigen verbruik, inclusief de hoeveelheid groene stroom die je deelt.

Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je een afrekening van de gedeelde hoeveelheid groene stroom. Deze afrekening kan driemaandelijks of jaarlijks plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke afspraken met je leverancier. Dit verloopt meestal niet via de normale afrekening maar via een aparte creditnota of document.