Energiedelen met jezelf

Energiedelen met jezelf stelt een individu, onderneming of lokale overheid in staat om zelfgeproduceerde energie te gebruiken op al hun verblijfplaatsen, vestigingen of gebouwen. Bovendien kan je met meer dan twee adressen delen, zolang deze allemaal in Vlaanderen liggen.

Wie kan hiervan gebruik maken?

Iedereen heeft het recht om energie te delen met zichzelf, ongeacht of het een natuurlijke persoon of een rechtspersoon betreft. Dit betekent dat zowel individuen als organisaties, lokale overheden en bedrijven kunnen deelnemen aan energiedelen, zolang dit niet de voornaamste commerciële of professionele activiteit is en zolang het delen plaatsvindt binnen het Vlaamse Gewest.

Enkele voorbeelden illustreren de mogelijkheden:

Particulieren

 • André en Mia zijn eigenaars van een vakantiewoning. Ze wekken energie op in hun hoofdverblijfplaats en delen die met hun tweede woning aan zee, waarvan het energiecontract ook op hun naam staat. Op de site van de VREG kan je nalezen hoe dit hen een voordeel op hun energiefactuur oplevert.
schematische voorstelling hoe je energie kan delen met je 2de verblijf

Bedrijven

 • Bedrijfsleiders Sofia en Valentina willen graag de energie die ze in hun koffiebranderij opwekken delen met hun verkooppunt op een andere locatie waar het energiecontract eveneens op hun naam staat. Het voorbeeld op de website van de VREG toont hoe dat werkt en wat het opbrengt.
schematische voorstelling hoe je energie kan delen tussen 2 vestigingen van éénzelfde bedrijf

Lokale besturen

 • Een gemeente heeft zonnepanelen op het dak van het zwembad en het magazijn en deelt het overschot aan zelf opgewekte energie met het gemeentehuis en de bibliotheek waar (nog) geen zonnepanelen geïnstalleerd zijn.
Infographic energiedelen met jezelf en gebouwen met 1 titularis

Wat zijn de voordelen van energiedelen met jezelf?

Energiedelen met jezelf biedt diverse voordelen voor particulieren, bedrijven en organisaties die investeren in groene energie en optimaal gebruik willen maken van hun duurzame energieproductie op verschillende locaties. Het kan leiden tot maatschappelijke en ecologische voordelen en een verminderde ecologische impact:

 • Meer controle over energiegebruik: met energiedelen heb je meer zeggenschap over wat je met jouw zelf opgewekte groene stroom wil doen zodat je optimaal gebruik kan maken van jouw duurzame energieproductie.
 • Snellere terugverdientijd van investering: door energiedelen kan je jouw investering in bijvoorbeeld zonnepanelen sneller terugverdienen.
 • Efficiëntere investering: investeren in een grote installatie die elektriciteit levert aan verschillende locaties kan voordeliger zijn dan investeren in meerdere kleinere installaties met afzonderlijke omvormers. Zo kom je tot een lagere totale investeringskost en een betere rendabiliteit.
 • Gebruik van groene stroom op diverse locaties: door energiedelen kan je jouw zelf opgewekte groene stroom benutten op locaties waar je geen zonnepanelen hebt liggen. Dit vergroot de flexibiliteit en duurzame mogelijkheden van jouw energiegebruik.
 • Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen: door te investeren in groene energie en deze te delen, verminder je jouw afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draag je bij aan een duurzamere energievoorziening.
 • Bescherming tegen stijgende energieprijzen: het gebruik van zelf opgewekte groene stroom via energiedelen kan je beschermen tegen fluctuaties in energieprijzen op de markt, waardoor je meer controle hebt over jouw energiekosten op lange termijn.
   

Waar moet je op letten?

Energiedelen met jezelf betekent dat je deelt met een aantal ‘toegangspunten’. Deze moeten wel voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden en criteria:

 • Identieke registratie: de energiecontracten van de deelnemende toegangspunten moeten allemaal door dezelfde persoon zijn afgesloten (persoon, bedrijf of organisatie).
 • Minimaal twee deelnemende toegangspunten: er moeten minstens twee deelnemende toegangspunten (EAN-codes) zijn die op naam staan van dezelfde titularis.
 • Contract voor elektriciteit: elk deelnemend toegangspunt moet een contract voor elektriciteit hebben bij een commerciële energieleverancier, op naam van dezelfde netgebruiker (burger, organisatie of bedrijf).
 • Productie-installatie voor groene stroom: er moet minstens één productie-installatie voor zelfgeproduceerde stroom zijn die behoort tot de titularis. De opgewekte stroom van alle productie-installaties kan worden gedeeld tussen alle deelnemende toegangspunten van dezelfde titularis.
 • Energiedelen per kwartier: energiedelen gebeurt per kwartier. Wanneer een productie-installatie meer energie produceert dan ter plaatse nodig is, kan het overschot binnen datzelfde kwartier op andere locaties worden gebruikt. Wat niet wordt gebruikt, wordt doorgestuurd naar de energieleverancier van de aanbieder.
 • Digitale meter of AMR-meter: op elk deelnemend toegangspunt moet dan ook een communicerende digitale meter met meetregime 3 of een AMR-meter aanwezig zijn, om de energiegegevens per kwartier te kunnen uitlezen.
 • Niet combineerbaar met andere vormen van energiedelen: energiedelen met jezelf kan niet gecombineerd worden met andere vormen van energiedelen. Het is een aparte manier om zelf opgewekte energie te benutten op meerdere locaties binnen hetzelfde gewest.

Deze voorwaarden zorgen ervoor dat energiedelen met jezelf op een gecontroleerde en specifieke manier plaatsvindt, waarbij de opgewekte groene energie optimaal wordt benut binnen de verschillende locaties van dezelfde titularis.

Wat is het financiële plaatje?

Je kan enkel delen, niet verkopen

Het basisprincipe van energiedelen met jezelf is dat het overschot aan energie dat je geproduceerd hebt niet kan verkopen aan de andere toegangspunten die op jouw naam staan. Het grote voordeel van energiedelen met jezelf is dat je de stroom die je zelf hebt geproduceerd kan hergebruiken op andere locaties.

Je kan besparen op je energiekost

Het is belangrijk om te weten dat de energiefactuur eigenlijk uit drie delen bestaat: de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Energiedelen laat enkel een verlaging van de energiekost toe; de nettarieven en heffingen blijf je gewoon verder betalen zoals voordien.

Gebruik de injectievergoeding voor ongebruikte stroom

Als er binnen het kwartier toch stroom overblijft na het energiedelen, kan je die terug in het net injecteren. Je kan daarvoor een terugleververgoeding van je energieleverancier ontvangen.

Let op voor extra kosten bij de energieleverancier

De meeste leveranciers rekenen extra kosten aan bij energiedelen of stellen bepaalde voorwaarden. Dat speelt natuurlijk een rol in de besparing die energiedelen jou kan opbrengen. Op de V-test kan je kijken welke energieleverancier voor jou het voordeligste uitkomt.

Stappenplan om energie te delen met jezelf

Stap 1: verzamel info

Je kan je best op voorhand zo grondig mogelijk informeren over de mogelijkheden, de voorwaarden en de regelgeving met betrekking tot energiedelen. Volgende documenten kunnen daarbij ondersteuning bieden:

Stap 2: bereid je voor

Vooraleer je energie met jezelf kan beginnen delen, moet je als beheerder van een energiedeelgroep eerst een aantal stappen ondernemen:

 • Verzamel alle deelnemende EAN-codes.
 • Verzeker je ervan dat die EAN-codes allemaal op dezelfde naam (persoon of organisatie) staan geregistreerd.
 • Zorg er ook voor dat alle elektriciteitscontracten op éénzelfde naam staan.
 • Zorg er voor dat alle toegangspunten over een digitale meter met meetregime 3 beschikken die het verbruik per kwartier kan uitlezen. Als je nog geen digitale meter hebt, kan je die in Mijn Fluvius aanvragen. Het meetregime 3 vraag je dan weer aan bij je energieleverancier.
 • Wil je energiedelen met meerdere adressen? Dan moet je kiezen voor een verdeelsleutel die bepaalt hoe de energie over de verschillende gebouwen wordt verdeeld. 

Stap 3: maak kwartierwaarden mogelijk

Omdat energiedelen per kwartier gebeurt, moet je voor elk van de betrokken adressen een meetregime 3 aanvragen bij de leverancier van je elektriciteit. Geef je energieleverancier daarbij ook mee dat je meetregime 3 met kwartierwaarden nodig hebt voor energiedelen.

Stap 4: meld het deelproject aan bij Mijn Fluvius

Dat kan je doen door een energiedoelgroep aan te maken in Mijn Fluvius. Daar registreer je volgende elementen:

 • De beheerder
 • De EAN-codes van de energiedeler en de energieontvanger(s)
 • De EAN-code van de energiedeler die de energie aanlevert
 • De (eventuele) verdeelsleutel voor het energiedelen

Stap 5: volg je deelproject verder op

Op Mijn Fluvius kan je je verbruik en de gedeelde hoeveelheid groene stroom van de vorige maand opvolgen. Dit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je eigen verbruik, inclusief de hoeveelheid groene stroom die je deelt.
Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je een afrekening van de gedeelde hoeveelheid groene stroom. Deze afrekening kan driemaandelijks of jaarlijks plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke afspraken met je leverancier.
Het opvolgen van je verbruik en gedeelde groene stroom via Mijn Fluvius geeft je de mogelijkheid om je energieverbruik te beheren en te optimaliseren. Je kunt hierdoor beter begrijpen hoeveel groene stroom je produceert en deelt, en dit kan helpen om je energiekosten te verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

 • Klik op ‘Energiedelen’
 • Klik vervolgens op ‘Details’ van je energiegemeenschap
 • Als je dan op de knop ‘Grafiek gedeelde energie’ klikt, zie je telkens de grafiek met gedeelde volumes. Deze staat online vanaf de 28ste van de volgende maand.