Wat staat er op de energiefactuur?

Je ontvangt een factuur van je energieleverancier (bijvoorbeeld Elegant, Eneco, Engie, Essent, Lampiris, Luminus, Octa+ …). Behalve de kost voor elektriciteit en aardgas, betaal je ook toeslagen voor de netbeheerders en voor de overheid. Hoeveel is dat en naar wie gaan die centen? Dat tonen we in onderstaande afbeelding.

Verduidelijking energiefactuur

Berekeningsparameters omzetting gas naar kWh

Op je energiefactuur staat je verbruik altijd uitgedrukt in kWh. Maar je gasmeter meet je verbruik in kubieke meter. Daarom zetten we de gemeten gasvolumes van m³ (of m³(n)) om in kWh. Daarbij moeten we rekening houden met bepaalde parameters, waarvan er sommige periodiek variëren.

Meer over de berekeningsparameters.

Wat wordt aangerekend?

Om ervoor te zorgen dat aardgas en elektriciteit vlot tot bij jou geraken, staat Fluvius in voor het beheer van de energienetten. Dat beheer zit automatisch verrekend in je energiefactuur. Concreet gaat het om:

 • het ‘transport- en vervoerstarief’, een vergoeding voor de beheerders van het hoogspanningsnet en het hogedruk aardgasnet
 • het ‘distributienettarief’, de vergoeding voor Fluvius, dat de lokale netten beheert

Wat krijg je hiervoor in de plaats?

Je betaalt Fluvius eigenlijk voor die opdrachten die ons door de overheid verplicht worden opgelegd. Niet alleen op technisch vlak, maar ook in het meer duurzaam maken van onze samenleving en het wegwerken van energie-armoede. Meer concreet:

 • Technisch
  • Elektriciteit en aardgas vervoeren tot bij je thuis
  • Nieuwe kabels en leidingen aanleggen
  • Die kabels en leidingen onderhouden
 • Ecologisch
  • Premies voor energiezuinige investeringen promoten en toekennen
  • Groenestroomcertificaten uitbetalen aan eigenaars van zonnepanelen
 • Sociaal
  • De rol opnemen van sociale energieleverancier
  • Torenhoge energieschulden bij mensen met betaalmoeilijkheden voorkomen
  • De straatverlichting onderhouden

Hoeveel betaal je voor het distributienettarief?

Die tarieven verschillen licht, afhankelijk van waar je woont. Immers, in dichtbebouwd stedelijk gebied kost het minder om energienetten aan te leggen en te onderhouden dan in heel landelijk gebied, met weinig aangesloten woningen per kilometer net.
Bekijken welke nettarieven voor jouw woonplaats en jouw verbruik van toepassing zijn, aan de hand van een simulatie.