Wat staat er op de energiefactuur?

Je energiefactuur bestaat uit drie grote delen: energiekosten,  netkosten en heffingen en taksen.

Verduidelijking energiefactuur

Energiekosten

De energiekost is de prijs die je betaalt voor elektriciteit en eventueel aardgas als je daar ook een aansluiting voor hebt. Deze prijs is afhankelijk van je energiecontract dat je afsluit met je energieleverancier.

Er zijn drie soorten energiecontracten:

 • Vast energiecontract: Hierbij wordt de prijs voor een bepaalde periode (1 jaar/ 2 jaar/…) vastgelegd. Je weet dus op voorhand exact wat je betaalt per verbruik.
 • Variabel energiecontract: Bij een variabel energiecontract verandert de prijs van je energie regelmatig. Hoe vaak, dat hangt af van je contract, maar maandelijkse of kwartaalaanpassingen zijn het meest gangbaar.
 • Dynamisch energiecontract: Bij dit contract verandert de prijs verandert de prijs elk uur. Dit soort contract is enkel mogelijk met een digitale meter en het is aangeraden om actief bezig te zijn met je energiefactuur.

Eenheden op je factuur

Elektriciteit

De berekening voor elektriciteit is eenduidig: je verbruikt een aantal kilowattuur. Dat verbruik bepalen we op regelmatige tijdstippen in functie van je contract (jaarlijks of maandelijks) en die verbruikte kilowattuur wordt vermenigvuldigd met de elektriciteitsprijs van jouw elektriciteitscontract

Aardgas

Het verbruik van je aardgas wordt op jouw aardgasmeter uitgedrukt in m³. Op je energiefactuur staat je verbruik altijd uitgedrukt in kWh. Daarom zetten we de gemeten gasvolumes van m³ om naar kWh. Daarbij moeten we rekening houden met bepaalde parameters, waarvan er enkele variëren zoals bijvoorbeeld temperatuur. Hoe we die omzetting precies doen? Dat leggen we je graag uit op de pagina over de berekeningsparameters voor de omzetting van gas.

Netkosten

Om ervoor te zorgen dat aardgas en elektriciteit vlot tot bij jou geraken, staat Fluvius in voor het beheer van de energienetten. Dat beheer zit automatisch verrekend in je energiefactuur onder de vorm van de netkosten.

Wat wordt aangerekend?

Sinds 1 januari 2023 worden voor elektriciteit de transmissienetkosten en distributienetkosten samen aangerekend als netkosten. Hiermee betaal je het gebruik van het net, zowel het gedeelte op hoogspanning, als het stuk op laagspanning. Voor aardgas betaal je de transmissie- en distributiekosten wél nog apart:

 • Het transmissienet- en vervoerstarief: Dit is een vergoeding voor de beheerders van het hoogspanningsnet voor elektriciteit, Elia, en het hogedruk aardgasnet van Fluxys
 • Het distributienettarief: De vergoeding voor Fluvius, waarmee we de lokale netten aanleggen, onderhouden en beheren.

Wat krijg je van Fluvius voor de netkosten?

Je betaalt Fluvius eigenlijk voor die opdrachten die ons door de overheid verplicht worden opgelegd. Niet alleen op technisch vlak, maar ook in het meer duurzaam maken van onze samenleving en het wegwerken van energie-armoede. Meer concreet:

 • Technisch
  • Elektriciteit en aardgas vervoeren tot bij je thuis
  • Nieuwe kabels en leidingen aanleggen
  • Die kabels en leidingen onderhouden
 • Ecologisch
  • Premies voor energiezuinige investeringen promoten en toekennen
  • Groenestroomcertificaten uitbetalen aan eigenaars van zonnepanelen
 • Sociaal
  • De rol opnemen van sociale energieleverancier
  • Torenhoge energieschulden bij mensen met betaalmoeilijkheden voorkomen

Hoeveel betaal je voor het distributienettarief?

Die tarieven verschillen afhankelijk van waar je woont. Bekijken welke nettarieven voor jouw woonplaats en jouw verbruik van toepassing zijn. Sinds 1 januari 2023 wordt een stuk van je netkosten voor elektriciteit berekend op basis van hoeveel toestellen je tegelijkertijd gebruikt, en dus hoe zwaar je ons net belast. Dat heet het capaciteitstarief. Meer info hierover vind je op de pagina’s over het capaciteitstarief.

Heffingen en taksen

Tot slot staan er op je factuur ook nog enkele heffingen en taksen. Zo betaal je een federale energiebijdrage en een federale bijzondere accijns, een Vlaamse bijdrage aan het energiefonds en btw. Meer over deze heffingen en taksen vind je terug op de website van de VREG.