Berekeningsparameters omzetting gas naar kWh

Op je energiefactuur staat je verbruik altijd uitgedrukt in kWh. Maar je gasmeter meet je verbruik in kubieke meter. Daarom zetten we de gemeten gasvolumes van m³ (of m³(n)) om in kWh. Daarbij moeten we rekening houden met bepaalde parameters, waarvan er sommige periodiek variëren. Hieronder vind je een overzicht daarvan:

CBW-waarde

De CBW of calorische bovenwaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van 1 normale kubieke meter (m³(n)) droog gas, met afkoeling van de verbrandingsgassen.

Om het verbruik in kWh te berekenen, zetten we de verbruikte kubieke meter (m³) gas om in m³(n) en vermenigvuldigen we die met de calorische bovenwaarde van de betrokken regio.

De omzetting van m³ naar normale kubieke meter (m³(n)) gebeurt op basis van de gemiddelde atmosferische druk (Pa), de gasdruk (Pm), de gastemperatuur en de hoogteligging van de betrokken regio (PHgos).

CBW-waarde

KCF-waarde

De KCF of klimaatcorrectiefactor wordt federaal (op uurbasis/dag) bepaald door Fluxys. Het doel is om de invloed van klimaatfactoren op de gestandaardiseerde verbruiken te minimaliseren. Bij de berekening van geschatte jaar- of maandverbruiken wordt hiermee rekening gehouden. De geschatte jaar- of maandverbruiken worden doorgestuurd naar de leveranciers om het toekomstige verbruik van de klant in te schatten en de tussentijdse facturen te bepalen.

Graaddag

Een ‘graaddag’ gebruiken we om de evolutie van het aardgasverbruik te kennen onder normale weersomstandigheden.

Iedere graad Celsius van de gemiddelde dagtemperatuur van de buitenlucht die onder de 16,5 °C ligt, is een graaddag. In de winterperiode zal het totaal van het aantal graaddagen hoog liggen, terwijl het in de zomerperiode zeer laag zal liggen.