Sociaal tarief

De tarieven van de sociale leverancier voor beschermde klanten (ook wel beschermde gedropte klanten genoemd) worden ook de sociale maximumprijzen of sociaal tarief genoemd. Dit zijn verlaagde tarieven voor beschermde klanten. De sociale maximumprijs wordt berekend door de Creg.