Aanpassingen aan je installatie zonnepanelen

Wat moet je doen als je je zonnepanelen uit dienst stelt? En wat als je (een deel van) je zonnepanelen, de omvormer en/of de groenestroommeter wil vervangen?

Je zonnepanelen uit dienst stellen

Soms is het nodig je zonnepanelen voor korte tijd uit dienst te nemen, bijvoorbeeld als het dak wordt vervangen. Laat het ons dan weten via Mijn Fluvius.

Wil je de installatie definitief verwijderen of buiten dienst stellen, dan moet je dit via Mijn Fluvius verplicht aan ons melden. Wij zetten dan de installatie buiten dienst en schrappen het bijbehorende PV-nummer.

Het is belangrijk om nauwkeurig te zijn bij het invullen van de gegevens in Mijn Fluvius. Eenmaal de installatie buiten dienst wordt gesteld, is dit onomkeerbaar en kan de installatie niet opnieuw in dienst worden genomen.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te vermelden om mogelijke verwarring te vermijden:

 • Datum van buiten dienst treden: geef duidelijk de datum aan waarop de PV-installatie buiten dienst zal treden. Dit zorgt ervoor dat wij op de hoogte zijn van het exacte moment waarop de installatie niet langer actief zal zijn.
 • Definitieve verwijdering: als de PV-installatie definitief wordt verwijderd, vermeld dit dan expliciet in het contactformulier. Dit helpt ons te begrijpen dat de installatie niet langer operationeel zal zijn en dat verdere opvolging niet nodig is.
 • Tijdelijke opslag, verhuizing of verplaatsing: als de installatie tijdelijk wordt opgeslagen, verhuisd of verplaatst, geef dit dan duidelijk aan in het contactformulier. Dit zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van de tijdelijke wijzigingen in de status van de installatie zonder deze buiten dienst te stellen.

Je zonnepanelen vervangen

Wanneer je een of meerdere zonnepanelen vervangt, is het verplicht om dit te melden via Mijn Fluvius. Je vervangt je zonnepanelen in de volgende gevallen:

 • Beschadiging: als je zonnepanelen beschadigd zijn, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, vandalisme of ongelukken, is het noodzakelijk om ze te vervangen. Beschadigde panelen kunnen de efficiëntie van het hele systeem verminderen. 
 • Defect: als je zonnepanelen om een andere reden defect zijn, bijvoorbeeld door technische problemen met de omvormer of andere componenten, is vervanging noodzakelijk om de optimale werking van het systeem te herstellen. 
 • Productiefout: als je zonnepanelen door een productiefout niet voldoende elektriciteit opwekken, kan vervanging nodig zijn om de prestaties te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bepaald batch zonnepanelen niet aan de verwachte specificaties voldoet.

Bij het vervangen van defecte of beschadigde panelen is het belangrijk om panelen van hetzelfde merk, type en paneelvermogen te gebruiken om compatibiliteit te garanderen.

Het is ook belangrijk op te merken dat normale slijtage van zonnepanelen geen reden is voor vervanging, aangezien dit wordt beschouwd als een natuurlijk proces. Een geleidelijk verminderende werking als gevolg van normale slijtage is geen defect of productiefout. Rendementsverlies van 0,5% tot 2% per jaar is normaal, afhankelijk van het type en de kwaliteit van de panelen.

Waar moet je op letten?

Als je zonnepanelen beschadigd zijn door een brand of storm, is het soms nodig om ze te vervangen. Het kan echter lastig zijn om exact dezelfde panelen te vinden, vooral omdat het piekvermogen per paneel mogelijk is gestegen als gevolg van technologische vooruitgang. Er zijn echter regels waaraan je je moet houden bij het vervangen van beschadigde panelen:

 • Installaties kleiner dan of gelijk aan 25 kVA: na vervanging mag het totale piekvermogen van alle panelen samen maximaal 10% hoger zijn dan oorspronkelijk. 
 • Installaties groter dan 25 kVA: bij een vervanging mag het totale piekvermogen van je installatie maximaal 1 kWpiek groter zijn dan oorspronkelijk.

Het is belangrijk om te weten dat je geen extra panelen mag toevoegen bij de vervanging. Het aantal panelen na vervanging moet kleiner of gelijk zijn aan het oorspronkelijke aantal panelen

Als eigenaar moet je kunnen aantonen dat er sprake is van een defect, overmacht of sterk rendementsverlies van de panelen met bewijsmateriaal zoals een plotselinge of geleidelijke daling van de jaarlijkse productie, foto's, een verslag van de branddeskundige, enzovoort.

Heb je recht op groenestroomcertificaten?

Als het piekvermogen van de nieuwe panelen meer stijgt dan de hierboven vermelde waarden, moet je de opbrengst van het bijkomende vermogen installeren op aparte omvormers en meten via een aparte productiemeter.

Je omvormer vervangen

De nieuwe omvormer moet beantwoorden aan de technische specificaties van Synergrid en vermeld worden op de C10/26 lijst van Synergrid.

Als je de omvormer (met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kVA) van je zonnepanelen vervangt, moet je dit verplicht melden in Mijn Fluvius. Soms is het nodig je oude omvormer te vervangen door een hybride exemplaar, in combinatie met een batterij of opslagsysteem. Ook dit moet je aan ons melden.

Bovendien heb je een nieuwe AREI-keuring van je elektrische binneninstallatie nodig wanneer de omvormer vervangen en de beveiligingsautomaat aangepast werd. Het vermogen van de nieuwe omvormer bepaalt ook het prosumententarief dat eventueel van toepassing is op de installatie.

De verplichte aanmelding in Mijn Fluvius geldt ook als het merk, type of vermogen hetzelfde blijven. Bij de melding vragen we je volgende bewijsstukken toe te voegen:

 • de factuur van de nieuwe omvormer(s)
 • een foto waarop het kenplaatje van de oude omvormer(s) duidelijk af te lezen is
 • een foto waarop het kenplaatje van de nieuwe omvormer(s) duidelijk af te lezen is
 • De gelijkvormigheidsverklaring van de nieuwe omvormer(s)

Daarnaast zijn de mogelijkheden anders al naargelang je wel of niet recht hebt op groenestroomcertificaten.

Je hebt recht op groenestroomcertificaten

Om het recht op groenestroomcertificaten te behouden, zijn de volgende wijzigingen toegestaan:

 • Vervanging van omvormers naar hybride omvormers: je kan je omvormers vervangen door hybride omvormers.
 • Wijziging in vermogen: bij de vervanging van je omvormers mag het maximale AC-vermogen (in kVA) van de omvormer als volgt wijzigen:
  • Een daling in vermogen is toegestaan en er is geen limiet aan de daling.
  • Een verhoging in vermogen is toegestaan, zolang de verhoging het maximaal toegelaten omvormervermogen van je netaansluiting niet overschrijdt.
   • Voor een monofasige netaansluiting mag het totale omvormervermogen maximaal 5 kVA zijn.
   • Voor een driefasige netaansluiting mag het totale omvormervermogen maximaal 10 kVA zijn.

Je hebt geen recht op groenestroomcertificaten

Dan zijn volgende zaken toegelaten:

 • wijziging van het maximale AC-vermogen van de omvormer (in kVA)
 • wijziging van het piekvermogen van de panelen (in kWp)

Groenestroomteller vervangen

Is je productieteller defect en/of is die aan vervanging toe? Ook dat moet je aan ons melden via Mijn Fluvius.