Prosumententarief

Wat is prosumententarief?

Prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller.

Op 18 december 2014 voerde de VREG het prosumententarief in om een onrechtvaardigheid weg te werken bij de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, op basis van de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen. Maar bij prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netvergoeding op basis van hun werkelijke afname. Het prosumententarief werkt die onrechtvaardigheid weg.

Meer info vind je op www.fluvius.be/digitaleprosument.

Wat is een prosument?

Een prosument is een netgebruiker die beschikt over een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA. Via die installatie kan hij een deel van de elektriciteit die hij verbruikt zelf produceren. Verbruikt hij op bepaalde momenten minder dan hij produceert, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet.

De prosumenten droegen vroeger niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.