Verplichtingen en wettelijk kader voor zonnepanelen

Op deze pagina vind je alle verplichtingen die gelden voor zonnepanelen. Die verplichtingen zijn er voor je de zonnepanelen in dienst neemt, bij alle mogelijke aanpassingen éénmaal ze geïnstalleerd zijn en voor installaties met een vermogen boven 25 kVA

Voor de indienststelling van de zonnepanelen

 • Verplichte conform AREI-keuringsverslag door een erkende keurder
 • Verplichte aanmelding door de netgebruiker in Mijn Fluvius
 • Verplichte aanmelding installatie(s) door een erkend installateur
 • Netstudie aanvragen voor installaties met meer dan 25kVA vermogen

Laattijdige of geen aanmelding

Tijdens het gebruik van de zonnepanelen-installatie

In volgende gevallen is een melding in Mijn Fluvius verplicht:

 • Verplaatsen van de installatie
 • Verwijderen van de installatie
 • Wijzigen van het vermogen van de installatie
 • Vervangen van een onderdeel van de installatie
 • Een nieuw adres voor de installatie
 • Een nieuwe eigenaar van de installatie – twee mogelijkheden:
  • Eigendomsoverdracht met akkoord van de vorige eigenaar
  • Eigendomsoverdracht zonder akkoord van de vorige eigenaar
 • Uit dienst stellen van de installatie
 • Vervangen van zonnepanelen
 • Vervangen van de omvormer
 • Vervangen van de groenestroomteller (productieteller)
 • Verhuis, samen met een nieuwe AREI-keuringsverslag door een erkende keurder

Installaties > 25 kVA

 • Verplichte aanvraag netstudie
 • Opgelet: verplichting voor particulieren die meer dan 10 kVA produceert om zich als zelfstandige te registreren. Naast administratieve verplichtingen betekent dit ook dat de particulier belastingen zal moeten betalen op de inkomsten uit injectie.