Nuttige info over hernieuwbare energie

Andere energiebronnen

Naast zonne-energie bieden ook biomethaan, windmolens en WKK’s mogelijkheden om (zelf) hernieuwbare energie te produceren.

Wettelijk kader

Hier vind je een overzicht van de wettelijke verplichtingen en regels rondom zonnepanelen-installaties.

Wat met cybersecurity?

Vier tips om je te helpen je zonnepanelen-installatie te beveiligen en hackers te slim af te zijn.