Energiedelen met zonnepanelen

Produceer je met je zonnepanelen meer stroom dan je nodig hebt? Dan kan je die opslaan in een thuisbatterij of terug in het net injecteren. Maar er is nog een andere oplossing: je energie delen.

Energiedelen biedt de mogelijkheid om je overschot aan energie te delen met andere afnemers, zoals familieleden, vrienden of buren. Het stelt je ook in staat om energie uit te wisselen tussen verschillende locaties, zoals tussen je hoofdverblijf en een buitenverblijf. Daarnaast kan energiedelen plaatsvinden binnen een appartementencomplex of een gemeenschap

Om energie te kunnen delen, is een digitale meter vereist. Deze meter registreert nauwkeurig de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd en verbruikt, waardoor het mogelijk wordt om het overschot aan energie te delen met andere gebruikers.

Hoe werkt het?

De hoeveelheid kilowattuur (kWh) zonne-energie die een ontvanger van jou ontvangt hangt af van zowel de hoeveelheid energie die jij op dat moment injecteert op het netwerk als van de mate waarin de afnemer op dat moment elektriciteit verbruikt .

Je kan enkel de energie delen die de zonnepanelen produceren en jijzelf niet gebruikt, de gelijktijdigheid is ook hier belangrijk: m.a.w. de gedeelde stroom van jouw zonnepanelen moet de ontvanger binnen het kwartier gebruiken. Gebeurt dat niet, dan vloeit die elektriciteit naar het stroomnet en ontvang je als energiedeler een injectievergoeding van jouw energieleverancier.

De ontvanger betaalt nog wel steeds nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling voor deze gedeelde energie.