Verandering van adres of eigenaar van zonnepanelen

Soms is het noodzakelijk je zonnepanelen over te dragen en dit aan ons te melden. Dat is het geval als iemand anders eigenaar wordt van jouw zonnepanelen of als je je zonnepanelen verhuist naar een andere locatie.

Nieuw adres

Als een bestaande installatie van zonnepanelen van adres verandert, bijvoorbeeld als je verhuist en je zonnepanelen meeneemt, moet je dit melden via Mijn Fluvius. Aangezien je de installatie opnieuw plaatst op een ander adres, is ook een nieuwe AREI-keuring nodig.

Voor zonnepanelen die in dienst zijn genomen na 2020 en waarvoor een premie is toegekend, geldt dat ze conform de premievoorwaarden minstens 15 jaar op hetzelfde perceel moeten blijven.

Nieuwe eigenaar

Wanneer een bestaande installatie van zonnepanelen van eigenaar verandert, bijvoorbeeld door verkoop van de woning, echtscheiding of overlijden, moet je ons deze verandering van eigenaar melden via Mijn Fluvius.

Eigendomsoverdracht

Het proces van eigendomsoverdracht van een zonnepaneleninstallatie kan plaatsvinden met akkoord van de vorige eigenaar of zonder het akkoord van de vorige eigenaar. Hier zijn de belangrijkste punten voor elk scenario:

 • Eigendomsoverdracht met akkoord van de vorige eigenaar:
  • De nieuwe eigenaar moet een akkoord verkrijgen van de vorige eigenaar om de installatie over te nemen.
  • De vorige eigenaar moet digitaal zijn akkoord geven voor de overdracht van de installatie aan de nieuwe eigenaar.
  • Nadat het akkoord is verkregen, kan de eigendomsoverdracht worden voltooid zonder verdere vereisten.
 • Eigendomsoverdracht zonder akkoord van de vorige eigenaar:
  • Als de nieuwe eigenaar de installatie wil overnemen zonder het akkoord van de vorige eigenaar, zijn er aanvullende vereisten.
  • De nieuwe eigenaar moet bijlagen toevoegen aan de aanvraag voor eigendomsoverdracht om te bewijzen dat er pogingen zijn ondernomen om het akkoord van de vorige eigenaar te verkrijgen.
  • Deze bijlagen kunnen correspondentie, e-mails of andere communicatie bevatten waaruit blijkt dat de nieuwe eigenaar de vorige eigenaar heeft benaderd en gevraagd om toestemming voor de overdracht.
  • Zodra de aanvraag is ingediend met de vereiste bijlagen, kan de eigendomsoverdracht worden voltooid nadat deze is goedgekeurd door de relevante instantie of netbeheerder.