Toelichting over de exploitatie van PV-installaties

In deze toelichting gaan we in op de concrete werkwijze van de distributienetbeheerders (kortweg de netbeheerder of DNB) met betrekking tot aspecten van de exploitatie van PV-installaties.
Meer specifiek bevat ze informatie over de correcte aanmelding of plaatsing van nieuwe PV‐installaties en de melding van wijzigingen aan bestaande installaties, en dit met het oog op onder meer:

  • Een veilige en bedrijfszekere exploitatie van het elektriciteitsnet door de distributienetbeheerders;
  • Een correcte en rechtvaardige aanrekening van netkosten aan alle netgebruikers, inclusief de prosumenten die een PV‐installatie plaatsen en exploiteren;
  • Een correcte toekenning van minimumsteun aan installaties die hier volgens de wetgeving recht op hebben.