Sociaal tarief warmtenet

Het sociaal tarief, ook wel de sociale maximumprijs genoemd, is een warmteprijs die lager is dan het normale tarief. Elke leverancier moet jou deze prijs automatisch aanrekenen als je daar recht op hebt.

Het sociaal tarief voor warmtenetten is bepaald door de CREG en is gelijk aan het sociaal tarief voor aardgas. Het bedrag is hetzelfde bij alle leveranciers en wordt elke drie maand herrekend. Hou er wel rekening mee dat warmteleveranciers extra’s mogen doorrekenen voor vaste kosten die geen betrekking hebben op de energie- of netwerkcomponent, bijvoorbeeld voor de installatie en het onderhoud.