Digitale meter

We vertellen je uitgebreid over de komst van de digitale meter en de gevolgen ervan in ons dossier digitale meters

Hieronder vind je ook de uitgebreide lijst met veelgestelde vragen.

Algemene vragen over digitale meters

Praktische vragen over de digitale meters

Wat doen digitale meters voor elektriciteit en gas?

Net als je klassieke verbruiksmeters meten de digitale meters jouw elektriciteits- of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat ze beschikken over elektronische displays en ingebouwde communicatietechnologie. Daarmee kunnen ze gegevens verzenden en ontvangen. Zo kunnen ze communiceren met jouw netbedrijf. Met jouw toestemming stuurt de digitale meter ook verbruiksgegevens door naar apps, slimme toepassingen of naar slimme huishoudtoestellen. Die zorgen voor meer gebruikscomfort en kunnen jouw aardgas- of elektriciteitsverbruik doen dalen. Dit doe je zelf via de gebruikerspoort van de digitale meter.

Moet er nog een meteropnemer langskomen om de meterstanden van mijn digitale meter op te nemen?

De digitale meter wordt meteen na plaatsing vanop afstand uitgelezen. Er komt dus geen meteropnemer meer bij je langs. Enkel als een technisch probleem ervoor zorgt dat we de meter niet vanop afstand kunnen uitlezen, dan komt er uitzonderlijk wel nog een meteropnemer langs.

Wanneer krijg ik een digitale meter?

We pakken dit grootschalige project planmatig aan. Vanaf juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters bij nieuwe aansluitingen of vervangingen. Bijvoorbeeld in nieuwbouwwoningen en bij grote verbouwingen of op adressen waar de meter stuk gaat. Onze technici hebben dan géén mechanische meters meer in hun bestelwagen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om zowel de elektriciteits- als gasmeter te vervangen. Daarnaast komt er een apart traject voor klanten met een budgetmeter, zonnepaneeleigenaars en klanten met een slimme meter uit de proefprojecten. Zij krijgen de komende jaren allemaal een digitale meter. Klik hier voor meer info.

Waarom zijn digitale meters eigenlijk nodig?

De oude, mechanische meters worden binnenkort niet meer gemaakt, dus er moesten sowieso nieuwe meters komen. Ons energielandschap verandert ook erg snel: van centrale productie naar lokale productie en van fossiele naar hernieuwbare energie. Digitale meters zijn cruciaal in de transitie naar een nieuw energielandschap. Digitale meters helpen de netbedrijven de juiste netinvesteringen te doen. Dat voorkomt extra kosten als we de elektriciteitsnetten voorbereiden op een maximale hoeveelheid hernieuwbare energie. En als consument helpen ze je een beter zicht op je dagelijkse verbruik en dat ook beter te sturen.

Kan ik een digitale meter weigeren?

Neen, dat kan niet. Sinds 1 juli 2019 plaats Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit- en aardgas.

Is er ook een digitale gasmeter?

Ja. We plaatsen de digitale gasmeter bij je thuis op hetzelfde moment als de elektriciteitsmeter. De digitale verbruiksgegevens van aardgas worden via het communicatiesysteem in je digitale elektriciteitsmeter aan Fluvius bezorgd. Er komt een digitale variant voor de meest voorkomende types huishoudelijke gasmeters.

Wat betekent de digitale meter voor bedrijven?

De invoering van de digitale meter is vooral gericht op huishoudelijke klanten en kleine bedrijven. Voor grotere bedrijven bestaan al langer elektronische meters die we vanop afstand uitlezen. Voor hen verandert er niets.

De kosten van de digitale meters

Heeft de invoering van de digitale meter invloed op mijn energiefactuur?

Aan zo’n grootschalig project hangt vanzelfsprekend een prijskaartje vast. Maar omdat we de investering over een lange periode spreiden, zal de impact op de distributienettarieven klein zijn. Logisch, want we verdelen de kostprijs over alle Vlamingen.

De VREG berekende voor ons (kosten-batenanalyse 2018) dat de maatschappij met de invoering van de digitale meter in totaal 440 miljoen euro voordeel doet. Dat komt voor een gemiddeld gezin jaarlijks neer op ongeveer 15 euro voor elektriciteit en 12 euro meer voor aardgas. Hierbij is geen rekening gehouden met alle mogelijke energiebesparingen die de digitale meter mogelijk maakt.

Het tarief voor een nieuwe aansluiting of vervanging blijft nagenoeg onveranderd. Wil je nu al digitale meters voor elektriciteit en aardgas in huis? Dan is dat mogelijk tegen een standaardkost van 88 euro incl. 21% btw, zonder meterkast.

Hoeveel kost de omschakeling van tweevoudig naar enkelvoudig uurtarief of omgekeerd?

Een tariefwissel kan uitzonderlijk gratis bij de plaatsing van je digitale meters, of nadien tegen een administratieve kost van 8.43 euro excl. btw of 10.2 euro incl. 21% btw. Als je een digitale elektriciteitsmeter hebt, dan moeten we voor een tariefomschakeling niet meer bij je langskomen. Daarom kan het vanop afstand tegen die kost.

Vraag je evenwel een tariefwissel aan, dan komen we daarvoor langs en plaatsen we tegelijkertijd een digitale meter, zoals bij decreet bepaald sinds 1/7/2019. We hanteren hiervoor het VREG tarief van 72 euro excl. btw of 87,12 euro incl. 21% btw. Liet je net zonnepanelen plaatsen? Meld dan eerst je installatie aan bij Fluvius. Binnen de 90 dagen vervangen we je verbruiksmeter(s) kostenloos door digitale meters en kun je gratis een tariefwissel aanvragen.

Alle digitale meters registreren de energie standaard in twee tariefperiodes. Kies je voor een enkelvoudig uurtarief, dan tellen we de twee verbruiken bij elkaar op. De plaatsing van een digitale meter zelf verandert dus niets aan de manier waarop je verbruik wordt gefactureerd.

Is het voordelig om over te schakelen van een klassieke naar een digitale meter? Als hier kosten aan verbonden zijn, wegen die dan op tegen de voordelen?

Met digitale energiemeters krijg je en beter zicht op je verbruik en kun je aan de slag. Dankzij een digitale meter beschik je over twee gebruikerspoorten: de ‘P1-poort’ maakt data over je energieverbruik op lokale schermen zichtbaar, vb. op de smartphone of laptop van de eigenaar, maar het kan ook op een apart display in de woonkamer. De snelle ‘S1-poort’ is dan weer uniek voor Vlaanderen en biedt ruwe en daardoor zeer gedetailleerde data over specifieke elektrische apparaten. Via deze twee gebruikerspoorten krijg je een zeer gedetailleerd zicht op je verbruik én kun je apparaten laten werken op de momenten waarop dat het meest gunstig is voor je energiefactuur.

Wie betaalt de kosten van de digitale meter?

Net zoals bij de klassieke meters zitten de kosten van de digitale meters verwerkt in de nettarieven. Ze zijn dus solidair verspreid over alle netgebruikers. Bij een nieuwbouw of grondige renovatie betaal je, net zoals nu, enkel de plaatsing en de indienststelling. Bij bestaande prosumenten, klanten met een budgetmeter en klanten met een slimme meter uit de proefprojecten gebeurt de plaatsing en de indienststelling op kosten van Fluvius. Wie niet bouwt of verbouwt, maar toch zelf een digitale meter aanvraagt (meter op aanvraag), betaalt zelf voor de plaatsing en de indienststelling. Herstellingen of vervangingen van defecte meters blijven natuurlijk op kosten van je netbedrijf en worden verrekend via het nettarief.

De werking van de digitale meters

Wat is het verschil tussen een digitale en een mechanische meter?

De digitale meter is een energiemeter met digitaal display in plaats van een mechanisch telwerk. Bij de mechanische meters moest de meteropnemer of jijzelf jaarlijks de meterstanden opnemen om een correcte eindfactuur te krijgen. Bij de digitale meters gebeurt dat automatisch. De nieuwe meters communiceren namelijk rechtstreeks met je netbedrijf. Een digitale meter beschikt ook over gebruikerspoorten. Die kun je eenvoudig koppelen aan allerlei handige en innovatieve toepassingen die de markt tegen dan zal aanbieden.

Wat kan ik concreet met die digitale meter doen?

Net als een klassieke meter meet de digitale meter je elektriciteits- of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat een digitale meter over ingebouwde communicatietechnologie beschikt. Daarmee kan hij gegevens verzenden en ontvangen. Op die manier leest hij vanop afstand je meterstanden uit. Ook sommige diensten, zoals de omschakeling van enkelvoudig naar tweevoudig uurtarief, kunnen vanop afstand. Digitale meters geven je ook zeer gedetailleerde informatie over je energieverbruik, waarmee je concreet aan de slag kunt. Je kunt de meters ook koppelen aan allerlei apps, slimme toepassingen of slimme huishoudtoestellen. Die zorgen voor meer gebruikscomfort en doen je aardgas- of elektriciteitsverbruik dalen.

 

Welke gegevens kan ik aflezen van de digitale meter?

De digitale meter geeft je meer informatie over je energieverbruik. Net als vroeger kun je je verbruik (afname) aflezen in dag- en nachtverbruik. Als er een lokale productie-installatie (bijvoorbeeld zonnepanelen) aanwezig is, dan meet de digitale meter de afname en de injectie afzonderlijk. Zo krijg je meer inzicht in je energiehuishouding. Op het scherm van de digitale meter zal je ook de kwaliteit van de energielevering kunnen bekijken: de ogenblikkelijke spanning kan je rechtstreeks aflezen. Verder kun je ook zelf toestellen gaan aansluiten op de lokale gebruikerspoorten (P1-poort en S1-poort).
Klik hier voor de handleidingen van onze digitale meters.

Waarom spreken we van een digitale meter en niet van een ‘slimme meter’ of ‘online’ meter?

De term ‘digitaal’ duidt aan dat het vooral een modernere vorm van de bestaande meter is. De meter heeft een elektronisch display en meet met dezelfde nauwkeurigheid. Maar daarbovenop heeft hij ook mogelijkheden zoals digitale communicatie, bijvoorbeeld via de twee individuele gebruikerspoorten.

Voor de ‘slimme’ aspecten, zoals onder meer het slim omgaan met en het aansturen van verbruikstoestellen, kies je als klant zelf. Als klant bepaal je zelf hoever je hierin gaat. Je netbedrijf zorgt voor een betrouwbaar energienet en correcte meetgegevens. Voor je energiehuishouding achter de meter zit je -onder meer via de individuele gebruikerspoorten- zelf achter het stuur.

Mijn elektriciteitsmeter staat binnen, maar mijn gasmeter staat in de voortuin. Wordt de gasmeter dan ook vervangen en hoe zal die communiceren?

We gebruiken een draadloos communicatiesysteem tussen de gas- en elektriciteitsmeter. Dat systeem overbrugt de afstand tussen de twee meters. We vervangen beide meters tegelijk als we bij je langskomen.

Is de meter afleesbaar in donkere ruimtes (inkomhallen, kelders)? Is het display verlicht?

Ja, zowel de digitale elektriciteits- als aardgasmeter heeft een verlicht display via een ingebouwde batterij. Het display licht op van zodra je op de knop drukt. Ook in slecht verlichte ruimtes kun je dus gemakkelijk de meterstanden aflezen. De batterij van zowel de digitale elektriciteits- als gasmeter heeft een levensduur van minimaal 15 jaar. De verlichting achter het display van de digitale gasmeter kan 3x per dag geactiveerd worden via de knop. Voor de digitale elektriciteitsmeter is dit niet gelimiteerd per dag

Hoe koppel ik de signalen van de digitale meter aan mijn domoticasysteem?

De aansturing van je domoticasysteem gebeurt door een ‘CEMS’ (Customer Energy Management Systeem). Zulke systemen zijn te koop op de commerciële markt. Je netbedrijf biedt deze toepassingen niet aan.

Ik heb al een 'slimme meter'. Wordt die ook vervangen?

De voorbije jaren voerde Fluvius enkele proefprojecten uit waarbij er digitale meters werden geplaatst. Die meters van een vorige generatie werken anders dan de nieuwe digitale meters die we vanaf juli 2019 installeren.
We willen al onze klanten dezelfde mogelijkheden bieden, en daarom vervangen we de komende jaren ook alle meters uit onze proefprojecten stapsgewijs door de nieuwe digitale meters. Bij elke metervervanging kunnen we de elektriciteitsmeterkast grotendeels behouden. Als klant hoef je daarvoor zelf niks te doen. De vervanging is bovendien kosteloos voor de klant.

Is er een stopcontact nodig voor de digitale gasmeter of werkt die met een batterij?

De digitale gasmeter beschikt over een batterij, dus een stopcontact is niet nodig. De batterij heeft een levensduur van minimaal 15 jaar. Ook de digitale elektriciteitsmeter beschikt over een batterij. Ook bij een stroomonderbreking kun je het display dus blijven aflezen en bedienen.

Verbruiken de digitale meters (en hun communicatiesystemen) elektriciteit?

De digitale meters (en hun communicatiesystemen) verbruiken een beperkte hoeveelheid elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik van de digitale meters voldoet aan de Europese normen. Dit verbruik wordt niet gemeten en dus ook niet aangerekend aan de klant. De digitale gasmeter is voorzien van een batterij en verbruikt dus geen stroom.

De plaatsing van de digitale meters

Moet je bij nieuwbouw of renovatie extra kabels voorzien van de digitale meter naar je slimme huishoudtoestellen? Of gebeurt de sturing via wifi?

We voorzien op elke digitale elektriciteitsmeter twee individuele gebruikerspoorten. Die zal je kunnen koppelen (via een kabeltje of draadloos) aan allerlei handige en innovatieve toepassingen. Zo wordt verbruiksinformatie, zowel voor elektriciteit als voor aardgas, raadpleegbaar via een app op je smartphone of een slimme thermostaat in de keuken. Heel wat bedrijven, zoals energieleveranciers, app-ontwikkelaars of aanbieders van slimme thermostaten ontwikkelen momenteel zo’n toestellen om de info van je meter uit te lezen.

Moet voor de digitale meter ook mijn meterkast vervangen worden?

Voor de installatie van een digitale meter gebruiken we de 25D60-standaardopstelling. Bij klanten die al een 25S60-kast hebben vervangen we enkel het deksel. Die kasten werden de afgelopen 25 jaar geplaatst. Ze zijn 60 centimeter hoog, 25 centimeter breed en hebben een doorzichtig deksel. Oudere opstellingen passen we aan en voorzien we van de nieuwe meterkast. Zo is de digitale meter bereikbaar voor aflezing, bediening en het gebruik van de gebruikerspoort. Gebeurt de vervanging van je meterkast op initiatief van je netbedrijf, dan krijg je die kosteloos (kosten verrekend in het nettarief).

Mijn elektriciteitsmeter zit in een oude meterkast. Hoe wordt mijn digitale meter dan geplaatst?

Dan vervangen we eerst je oude elektriciteitsmeterkast door een ‘25D60-standaardopstelling’. Dat is een meterkast die we speciaal ontwikkelden voor digitale elektriciteitsmeters. Via het halfopen deksel van de kast kan je de meter eenvoudig bedienen. Met onze oude gesloten elektriciteitsmeterkasten was dit niet mogelijk. 
 

Veiligheid en privacy bij digitale meters

Versturen de digitale meters mijn data op een veilige manier?

De digitale elektriciteitsmeter heeft een moderne communicatiemodule. Die module is verbonden met het 4G-netwerk, waar ook smartphones gebruik van maken. We gebruiken de meest geavanceerde beveiligingstechnieken. Zo versleutelen en beschermen we je data.

De digitale gasmeter communiceert met de digitale elektriciteitsmeter. Dat gebeurt draadloos en ook volledig versleuteld via een sterke Europese beveiligingsmethode.

De digitale meters meten je verbruik en -eventueel- je injectie. Maar je blijft eigenaar van deze gegevens. De Vlaamse overheid bepaalt wie ze mag gebruiken, bijvoorbeeld jouw energieleverancier om een energiefactuur op te maken. Wie de gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, zal daar expliciet jouw toestemming voor moeten vragen.

Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy? Kan het zomaar dat mijn persoonlijke energieverbruik gemonitord wordt?

Digitale meters kunnen in groot detail het verbruik en de injectie van energie meten. De klanten blijven echter altijd eigenaar van die gegevens. De Vlaamse overheid bepaalt wie welke data mag gebruiken, bijvoorbeeld jouw energieleverancier om je energiefactuur te kunnen opmaken. Voor elk ander gebruik moet je steeds jouw expliciete toestemming geven. Het spreekt voor zich dat Fluvius de spelregels volgt die de Vlaamse, Belgische en Europese overheden hen oplegt. De netbedrijven kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van deze gegevens. Dit gebeurt steeds anoniem en beperkt in tijd. Je kiest steeds zelf aan wie je je meetgegevens, beschikbaar via de gebruikerspoorten, doorgeeft.

Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen of elektromagnetische straling. Hoe zit dat met digitale meters?

Onderzoekscentra IMEC/Ugent en Waves hebben, in opdracht van de Vlaamse overheid, de meters de voorbije maanden uitvoerig getest op straling. Die valt overal en in alle omstandigheden zeer duidelijk onder de toegelaten normen. Wie er – ondanks deze geruststellende resultaten - toch uitdrukkelijk voor kiest geen draadloze technologie in huis toe te laten, kan vanaf 1 januari 2023 een bekabelde oplossing aanvragen.
Meer info over stralingsgevoeligheid staat ook op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Hoe wordt de privacy (versleuteling, anonimiteit van data…) van de klanten verzekerd?

De gegevens die de digitale meters versturen worden versleuteld. En dit over de volledige ketting: van aan de meter tot in de centrale systemen. De verschillende marktpartijen krijgen enkel toegang tot die data die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren: één meterstand per dag voor elektriciteit en één meterstand per dag voor aardgas. Met die gegevens kan Fluvius correcte data doorsturen naar de leverancier voor een verbruiksfactuur of een eindafrekening bij verhuis. Meer gedetailleerde data, zoals kwartierwaarden, kunnen alleen gebruikt worden na expliciete en formele toestemming van de klant. Dat is in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierin is ook voorzien dat de klant kan opvragen welke gegevens er worden verwerkt. De digitale meters kregen ook groen licht van de Privacycommissie (heet sinds kort de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Kan ik de gegevens in de gebruikerspoort van de digitale meter zelf uitlezen en gebruiken? 

Dat kan. De gegevens in de gebruikerspoort staan ter beschikking van de klant via een vastgelegde procedure. De beschrijving van deze interface is publiek beschikbaar, dus als programmeur of ontwikkelaar kun je hiermee aan de slag.

De verwachting is dat er heel wat commerciële bedrijven, waaronder energieleveranciers, die tools zullen ontwikkelen en aanbieden. In Nederland, waar al veel langer digitale meters bestaan, staan die verzameld op deze webpagina: https://www.energieverbruiksmanagers.nl

Welke data komt er uit mijn gebruikerspoort?

Via de P1-poort zijn je verbruik (kWh), actief vermogen (kW) en enkele kwaliteitsgegevens beschikbaar per seconde. Via de ‘snelle’ S1-poort worden ruwe data aan een bijzonder hoge frequentie ter beschikking gesteld aan een slimme app of thermostaat. Op die manier kun je gedetailleerde verbruiksfeedback en sturing mogelijk te maken.
 

Staan de gebruikerspoorten automatisch open om gegevens uit te wisselen?  En zo niet, hoe kun je deze openen?

Beide gebruikerspoorten zijn gesloten bij plaatsing. De technicus zal de poort dan niet automatisch activeren. Je moet hiervoor een aanvraag doen (mandaat) via de Fluvius-website. Via een authenticatie zal je je gegevens moeten geven waardoor dit geborgd is voor de GDPR-wetgeving. De poort kan dan van op afstand geactiveerd worden. Is er uitzonderlijk geen communicatie mogelijk? Dan zal een technicus ter plaatse komen om dit via het service menu in orde te brengen. Na een verhuis zal de gebruikerspoort van op afstand terug gesloten worden omdat er dan geen mandaat meer is. Er is geen onderscheid tussen de P1- en S1-poort. Ze worden altijd tegelijk geactiveerd en gedeactiveerd.

Digitale meters en je energieverbruik

Vandaag krijg ik een factuur van mijn energieleverancier op basis van de meterstand die ik zelf ingaf of die de meteropnemer registreerde. Hoe gebeurt dat bij een digitale meter?

Aan de facturatie van energie verandert niets. De meterstanden zullen nog steeds zichtbaar zijn op je factuur. Maar er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen, en Fluvius zal steeds recente informatie doorgeven aan je energieleverancier.

Wat betekent de invoering van de digitale meter voor het dag- en nachttarief?

De digitale meters hebben geen gevolgen voor klanten met dag- en nachttarief. De berekening van die tarieven gebeurt onafhankelijk van de gebruikte meter. Digitale elektriciteitsmeters registreren de energie namelijk standaard in twee tariefperiodes. Als de klant kiest voor een enkelvoudig uurtarief, dan tellen we de twee verbruiken bij elkaar op.

Ik heb nu twee aparte elektriciteitsmeters: één voor dagtarief en één voor uitsluitend nachttarief. Krijg ik dan ook twee aparte digitale meters?

Fluvius zal vragen of je de meter met uitsluitend nachttarief nog gebruikt. Als dit zo is, dan plaatsen we een tweede digitale meter voor uitsluitend nachttarief. Beide meters worden in een kast met het voorgeschreven formaat geplaatst. Als je je meter met uitsluitend nachttarief niet meer gebruikt, dan wordt die kosteloos weggenomen.

Zijn we er als klant zeker van dat deze digitale meters even juist werken en hetzelfde verbruik meten als de klassieke meters? Kunnen twee digitale meters, bij eenzelfde verbruik, een verschillend resultaat weergeven?

Digitale meters voldoen aan exact dezelfde meetnormen als de klassieke meters. Er is dus geen verschil in nauwkeurigheid. Voor plaatsing kijken we de digitale meters in onze eigen meetlabo’s na. Zo zijn we er zeker van dat ze voldoen aan alle normen, waaronder ook de MID-keuring door een onafhankelijk orgaan.

Digitale meters voor gezinnen met een budgetmeter

Kun je het verschil zien tussen een digitale meter en een digitale budgetmeter?

Neen. Een digitale meter ziet er hetzelfde uit als een digitale budgetmeter. Ook de gegevens op de display verschillen niet. De budgetmetergegevens (schuld, krediet,…) worden bij de digitale budgetmeter via andere kanalen (website, sms, telefonisch) naar jou gecommuniceerd.

Is er een verschil tussen de werking van een klassieke budgetmeter en een digitale budgetmeter?

 • De digitale budgetmeter werkt niet meer met oplaadkaarten. Het saldo van de meter aanzuiveren lukt enkel nog via betalingen.
 • De digitale budgetmeter is verbonden met het webportaal (mijndigitalebudgetmeter.be) van Fluvius en heeft verschillende functies:
  • Online betalingen uitvoeren en dit 24/7
  • Saldo en (historisch) verbruik checken
  • Schuldopvolging
  • Klantgegevens bekijken en aanpassen
 • Je kan ook meldingen over je saldo, je betalingen en de status van jouw meter via e-mail en sms krijgen

Waar en hoe kan ik betalingen uitvoeren voor mijn digitale budgetmeter?

Betalen kan op drie manieren:

 1. Via het webportaal (mijndigitalebudgetmeter.be) van Fluvius.
  Bij een eerste betaling via het webportaal is het belangrijk dat je de kaartlezer van je bank bij je hebt.
 2. Via een buitenterminal (www.fluvius.be/oplaadpunten), via een betaalautomaat in één van onze klantenkantoren of bij het OCMW (Sociaal huis).
 3. Via een storting in een kantoor van Bpost of in een PostPunt. Voor zo’n storting betaal je een commissie aan Bpost/Postpunt. Sinds kort betaalt Fluvius deze kost van Bpost terug aan jou.

Er werd een digitale meter geplaatst. Wanneer wordt die geactiveerd als budgetmeter? Vanaf wanneer moet ik vooraf betalen?

We kunnen de meter pas activeren nadat de metervervanging bij ons administratief is verwerkt. Dit kan enkele dagen duren, dus opladen hoeft nog niet meteen. Je zal via e-mail  verwittigd worden van de activatie. Als we je emailadres niet kennen, dan krijg je van ons een brief. In die brief staan jouw paswoord, login-gegevens en toegang tot het webportaal waar je de energie kan kopen. Je krijgt een startkrediet van 20 euro per energie. De meter zal dus niet onmiddellijk uitvallen.
Dit startkrediet is niet gratis, maar betaal je vanaf de activatie automatisch terug. Per dag gaat er 0,71 euro van je krediet.

Ik had een klassieke budgetmeter en kreeg een digitale budgetmeter. Wat gebeurt er met mijn resterende saldo? Vanaf wanneer moet ik vooraf betalen?

Je moet tijdelijk geen oplading doen. Pas als je een brief krijgt met je paswoord en login-gegevens moet je opnieuw opladen. Dit kan een paar dagen duren. Je krijgt een startkrediet van 20 euro per energie. De meter zal dus niet onmiddellijk uitvallen. Dit startkrediet is niet gratis, maar betaal je vanaf de activatie automatisch terug, Per dag gaat er 0,71 euro per dag van je krediet. Je blijft recht hebben op je saldo. We betalen je het binnen de 14 dagen terug.

Kan ik betalingen doen via overschrijving?

Ja, maar dan duurt het wat langer vooraleer het geld op het webportaal van je digitale budgetmeter staat.

Als je jouw betalingen ’digitaal’ wil doen, doe dit dan via het webportaal (mijndigitalebudgetmeter.be). Dit is de snelste methode.

Kan ik via mijn digitale budgetmeter mijn (historisch) verbruik opvolgen?

Ja. Het webportaal houdt elke dag je verbruik bij. Je kan dus op elk moment jouw historisch verbruik opvolgen.

Zie je dezelfde informatie op de display van de digitale budgetmeter als op die van de klassieke budgetmeter?

De digitale budgetmeter biedt veel meer informatie aan de klant, maar niet meer via de display.

Als klant krijg je uitgebreide informatie via verschillende kanalen:

 • Via het webportaal (mijndigitalebudgetmeter.be) krijg je meer info dan via het display. Bijvoorbeeld een overzicht van al jouw gegevens, uitgevoerde betalingen, aflossingen, historiek, saldo…
 • Als je geen internet hebt, kan je alle informatie opvragen via de gratis digitale budgetmeterlijn op 0800 95 608.
 • Je blijft ook steeds welkom in één van onze klantenkantoren of bij het OCMW. Of bel ons op ons algemeen nummer 078 35 35 34.
 • In zeer specifieke gevallen zal Fluvius ook een externe display voorzien waarmee klanten met een digitale budgetmeter hun saldo kunnen raadplegen.

Heb ik een speciale oplaadkaart nodig?

Nee, er is geen oplaadkaart meer nodig. Dit is net één van de voordelen van de digitale budgetmeter.

Hoe word ik verwittigd wanneer mijn saldo op is of dreigt op te geraken?

Als je dit via het webportaal instelt, dan krijg je een verwittiging via sms of e-mail. Je krijgt deze melding van zodra jouw saldo nog vijf euro bedraagt.
Je kan ook zelf een grenswaarde instellen. Bijvoorbeeld twee, vijf, zes of tien euro.
Via de gratis digitale budgetmeterlijn (0800 95 608) kan je deze gegevens ook opvragen. Hou steeds je EAN-code bij de hand.

Je blijft ook altijd welkom in één van onze klantenkantoren of bij het OCMW (Sociaal Huis). Of bel ons op ons algemeen nummer 078 35 35 34.

Wanneer krijg ik terug een gewone digitale meter?

Als al jouw schulden bij Fluvius betaald zijn, kan je terug een contract afsluiten bij een commerciële leverancier.

Op vraag van jouw leverancier deactiveren wij de budgetmeterfunctie van je digitale budgetmeter. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Het bijhorende webportaal zal na deactivatie nog twee jaar raadpleegbaar zijn, maar je zal zelf niets meer kunnen aanpassen.
Nadat de budgetmeterfunctie van de digitale budgetmeter gedeactiveerd wordt, zal het toestel verder werken als een gewone digitale meter (voor elektriciteit is dit een digitale meter met dag- en nachttarief). Je hoeft niet meer vooraf te betalen.

Waarom wordt ook mijn andere energie vervangen door een digitale meter? Ik heb enkel schulden voor één energie.

Bij de plaatsing van nieuwe digitale meters streven we er als netbeheerder naar om bij alle klanten alle aanwezige meters te vervangen door een digitale meter. Op die manier vermijden we een tweede bezoek later. Enkel de energie waarvoor je schulden hebt bij de sociale leverancier zal geactiveerd worden als budgetmeter.

Wat als ik geen toegang tot het internet heb en het online platform dus niet kan raadplegen?

Dan kan je opladen in het klantenkantoor of bij een oplaadpunt in het OCMW. Je saldo, je eventuele schuld en de info over je laatste betaling kan je telefonisch opvragen op het gratis nummer 0800 95 608. In zeer specifieke gevallen zal Fluvius ook een externe display voorzien waarmee klanten met een digitale budgetmeter hun saldo kunnen raadplegen.

Waar vind ik praktische informatie?

Je vindt alle belangrijke info op www.fluvius.be/digitalebudgetmeter.

Prosumenten met een digitale meter

Ik heb zonnepanelen. Draait mijn digitale meter dan ook terug?

Ja, een digitale elektriciteitsmeter draait ook terug, maar dan op een virtuele manier. Eigenlijk heeft de digitale meter twee aparte telwerken: één voor de afname en één voor de injectie. Bij afname registreren we de energie die je afneemt van het elektriciteitsnet. Bij injectie registreren we de energie die je op het elektriciteitsnet stuurt. In ons centrale systeem maken we vervolgens de rekensom. Afname min injectie is je eindtotaal, net zoals dit vandaag ook het geval is met je terugdraaiende, klassieke meter.

Meer informatie daarover staat op www.fluvius.be/digitaleprosument

Betaal ik met mijn digitale meter ook nog een prosumententarief?

Sinds 1 juli 2019 heb je als prosument met een digitale meter de keuze tussen twee opties voor de afrekening van je elektriciteitsnettarieven (= de som van je distributie- én transmissienettarieven). Ook nieuwe prosumenten krijgen nog tot eind 2020 die keuzemogelijkheid:

 1. Het standaardsysteem dat ook van toepassing was bij je oude elektriciteitsmeter. Als je zonnepanelen nog geen 15 jaar oud zijn, dan wordt dit systeem automatisch gebruikt na de plaatsing van een digitale meter. Hier zijn je netkosten samengesteld uit twee elementen:
  •  je netto-afname (bij de digitale meter berekend door de kWh die je van het net hebt afgenomen te verminderen met de kWh die je op het net injecteerde)
  •  het ‘prosumententarief’. Dat is een forfaitaire netvergoeding, berekend op de afname en injectie van een gemiddelde prosument en op basis van het vermogen van je omvormer.
 2. Het nieuwe nettarief (in plaats van het prosumententarief), met netkosten berekend op basis van jouw bruto-afname (= de kWh die je van het net hebt afgenomen zonder rekening te houden met je geïnjecteerde kWh). Wie zo veel mogelijk verbruikt als de zon schijnt, heeft het elektriciteitsnet minder nodig en komt dan voordeliger uit. Voor meer info over het nieuwe nettarief, klik hier

De digitale meter wijzigt niets aan de energiekost (prijs per kilowattuur) en heffingen (de energiebijdrage, de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds) op je elektriciteitsfactuur. Daarvoor geldt in beide systemen het principe van de ‘terugdraaiende teller’. 

Wat kies ik best: de terugdraaiende teller met prosumententarief, of het nieuwe tariefsysteem?

Het prosumententarief is een forfaitair nettarief, berekend op basis van de afname en injectie van een gemiddelde klant. Met het nieuwe nettarief betaal je distributiekosten op basis van je werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Wanneer je energie verbruikt als de zon schijnt, heb je het elektriciteitsnet niet nodig en hoef je ook geen netkosten te betalen. In dat geval kan het nieuwe nettarief voordelig uitkomen. Via de VREG-simulator kun je nakijken welke optie voor jou het beste is.

Twijfel je nog of je voordeel doet met het nieuwe nettarief? Dan raden we je aan om, na de installatie van jouw digitale meter, gedurende één jaar je afname en injectie op te volgen. Eén volledig jaar, omdat afname en injectie seizoensafhankelijk zijn. Daarna kan je op basis van werkelijke gegevens een beter zicht krijgen op het meest voordelige tarief voor jou.

Wat gebeurt er als mijn zonnepanelen 15 jaar oud zijn?

Elke Vlaamse prosument heeft gedurende 15 jaar vanaf de indienstname van de installatie en minstens tot 31/12/2020 recht op de toepassing van het principe van een “terugdraaiende teller”. Die periode loopt vanaf de datum waarop je installatie in dienst werd genomen (datum op het keuringsattest). Deed je daarna nog een uitbreiding van je installatie dan blijft de datum van indienstname van de eerste installatie gelden als basis voor de berekening van de periode van 15 jaar. 
Na 15 jaar stap je automatisch over naar het nieuwe nettarief voor prosumenten.

Ik plaatste mijn eerste zonnepanelen in 2004. Verlies ik dan in 2019, dus na 15 jaar , de “terugdraaiende teller”?

Neen. In dit geval behoudt je de “terugdraaiende teller” minstens tot 31/12/2020.

Vervalt mijn recht op groenestroomcertificaten van zodra ik een digitale meter heb?

Neen, de invoering van de digitale meter heeft geen enkele impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten . Je zal de vergoeding per geproduceerde kWh verder ontvangen. Hier verandert niets aan.

Ik heb al zonnepanelen of overweeg die te laten plaatsen. Mijn installateur raadt me een enkelvoudige meter aan in plaats van een meter met dag- en nachttarief. Wacht ik dan best op mijn digitale meter?

Ja. Iedereen met zonnepanelen krijgt automatisch een digitale meter. Wie al voor 1 juli 2019 zonnepanelen had, krijgt voor het einde van 2022 automatisch een digitale meter (bekijk onze planningschecker om te weten wanneer we bij je langskomen). Wie na 1 juli 2019 zonnepanelen plaatst krijgt automatisch een digitale meter na aanmelding bij Fluvius. Een tariefwissel kan dan uitzonderlijk gratis bij de plaatsing, of tegen een kost van 8,43 euro excl. btw of 10,2 euro incl. 21% btw achteraf. Fluvius kan dat nieuwe tarief vanop afstand op je digitale meter instellen waardoor dat veel goedkoper is dan het vorige tarief van 72 euro excl. Btw of 87,12 euro incl. 21% btw bij een klassieke meter.

Hou rekening met het moment van het jaar waarop je een tariefwissel aanvraagt! Na elke tariefwissel volgt immers automatisch een eindafrekening van je energieleverancier en dan verlies je mogelijk een stuk van je teruggedraaide teller

Wanneer vraag ik best een tariefwissel aan van een enkelvoudige meter in plaats van een meter met dag- en nachttarief

Heb je al een digitale meter? Dan hou je best rekening met het moment van het jaar waarop je die aanvraagt! Na elke tariefwissel komt je teruggedraaide teller immers altijd op nul. Wil je zeker geen productie-overschotten verliezen, die je hebt opgebouwd in de zomer, dan kun je best je tariefwissel aanvragen onmiddellijk nadat je de eindafrekening van je energieleverancier hebt ontvangen.

Heb je nog geen digitale meter? Jouw vraag tot tariefwissel leidt automatisch tot de plaatsing van een digitale meter. Ook in dit geval wacht je best tot de eindafrekening van je energieleverancier.

Ik heb zonnepanelen. Kan ik zelf beslissen wanneer Fluvius een digitale elektriciteitsmeter bij mij komt plaatsen?

Neen, we volgen een efficiënte planning om de metervervangingen bij bestaande prosumenten uit te voeren. We laten je minstens twee maanden op voorhand weten wanneer de vervanging voor jou gepland staat. Als je sneller een digitale meter wil, kan je Fluvius laten weten dat je een digitale meter ‘op aanvraag’ wenst. Dat kost 88  euro incl. 21% btw (zonder meterkast). Die kostprijs omvat de standaard-vervanging van de elektriciteits- en gasteller.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde productieoverschot als mijn klassieke elektriciteitsmeter wordt vervangen door een digitale meter?

Dat blijft van kracht. We blijven dezelfde werkwijze toepassen voor metervervangingen: voor alle meters die vervangen worden buiten de opnamemaand, nemen wij de meterstand over. We bewaren het ‘eindsaldo’ van je klassieke meter en verrekenen dat nadien bij je eerstvolgende jaarafrekening.

Kan ik meer doen met mijn zelf opgewekte zonne-energie via de digitale meter?

Ja. De digitale meter beschikt over twee gebruikerspoorten waar je toestellen of apps op kunt aansluiten. Daarmee kun je bijvoorbeeld je elektriciteitsverbruik beter afstemmen op je groenestroomproductie. Zo kun je bijvoorbeeld de droogkast of elektrische boiler laten werken op het moment dat je zelf veel elektriciteit produceert. Die slimme toestellen of apps kun je zelf kiezen en zijn vrij beschikbaar op de markt.

Ik wil mijn zonnepanelen uitbreiden en overstappen van een enkelfasige naar een driefasige elektriciteitsmeter. Kan dat gratis bij de plaatsing van de digitale meter?

Neen. Voor de aanpassing of verzwaring van je aansluiting zijn er specifieke tarieven. Die blijven geldig voor zowel aanpassingen aan je aansluiting als voor eventuele aanpassingen aan de meter. De plaatsing van een digitale meter staat daar los van.

Hoe kan ik overstappen naar het nieuwe nettarief voor prosumenten?

Heb je een digitale meter én zonnepanelen, en overweeg je over te stappen naar het nieuwe nettarief voor prosumenten? Dan kun je daarvoor een aanvraag indienen bij Fluvius. Alle informatie daarover kun je terugvinden op deze webpagina.

Partners en installateurs betrokken bij digitale meters

Kan ik als ontwikkelaar van apps of slimme thermostaten al vroeger een digitale meter krijgen om mijn toepassingen uit te testen? Hoe kan ik een aanvraag doen? Wat is de kostprijs?

Dat kan zeker. In samenwerking met EnergyVille, de UGent en Imec lanceerde Fluvius twee testlabo’s voor digitale energiemeters. Die labo’s bevinden zich op de campus van EnergyVille in Genk, in het HomeLab van Imec en op de UGent in Gent.
Bedrijven die Smart Home-systemen of apps ontwikkelen voor de digitale meters kunnen er terecht om hun innovatieve toepassingen gratis te testen in een realistische omgeving. Dat kan voor zowat alle thuistoepassingen, van verbruiksmeldingen tot het slim sturen van elektrische boilers, warmtepompboilers, laadpalen en batterijen in functie van zonnepanelen.
Surf naar http://idlab.technology of www.energyville.be voor een afspraak.
Bedrijven kunnen ook digitale meters aanvragen om hun toepassingen uit te testen in hun eigen labo’s. Die kunnen worden aangevraagd via e-mail.
De technische specificaties van de digitale meters kan je hier terugvinden.
Meer informatie over de eMUCS-standaard (extended Multi-Utility Companion Specification) voor digitale meters.

Hoe voer je een dichtheidstest uit op een digitale gasmeter?

De procedure om de meter te openen blijft ongewijzigd. Na elk gasmeterwerk volgt ook bij een digitale gasmeter een dichtheidstest met afzeping. Wel is het zo dat de digitale meter 4 cijfers na de komma nauwkeurig is, waardoor de berekening van het verlies <1,0 liter/10 min nauwkeuriger wordt dan aflezing van het draaiwiel op de klassieke gasmeter.

Kan een elektricien op het display zien of het om een budgetmeter of om een gewone digitale meter gaat?

Neen, dat kan niet. Een digitale meter verschilt fysiek niet van een digitale budgetmeter, dus ook niet de gegevens op de display. Zo vermijden we een stigmatiserend effect, bijvoorbeeld in de meterlokalen van appartementsgebouwen. De budgetmetergegevens (schuld, krediet,…) worden bij de digitale budgetmeter via andere kanalen (website, sms, telefonisch) gecommuniceerd naar de klant.

Wat met klanten die vroeger een spanningsloos contact bij dubbeltarief hebben gevraagd voor de sturing van hun boiler. Blijft die mogelijkheid bestaan bij de digitale meters?

Voor bestaande aansluitingen met zo’n systeem zorgt Fluvius voor een gelijkwaardige oplossing zodat de klant hetzelfde gebruikscomfort blijft behouden na de plaatsing van een digitale meter. Voor nieuwe aansluitingen bieden we niet meer aan, omdat een verouderde techniek is. Via de gebruikerspoorten zijn er veel meer mogelijkheden om lokale energiemanagementsystemen de sturing te laten opnemen.

Wat is het verschil tussen de P1 en de S1-poort?

Beide gebruikerspoorten zijn complementair en geschikt voor verschillende toepassingen. De P1-poort stuurt geïnterpreteerde data rechtstreeks uit, weliswaar tegen een lagere frequentie (1s). De S1-poort geeft enkel stroom en spanningssamples (niet-geïnterpreteerde data) tegen een hele hoge frequentie van 4000x per seconde uit. Daarmee kan vermogen, energie, stroom, spanning en nog veel meer berekend worden, via een ‘CEMS‘ (centraal energiemanagementsysteem).

Met welke technologie communiceert de digitale gasmeter met de elektriciteitsmeter? Wat als de gasmeter is opgesteld in een kelder of ver weg staat van de elektriciteitsmeter?

De digitale gasmeter communiceert via draadloze signalen. Hiervoor gebruiken we de standaard ‘M-Bus’. Die technologie wordt al toegepast in de industrie, waaronder ook bij meters. Deze M-Bus-technologie situeert zich in de 800 MHz draadloze band. Tussenliggende muren en afstand vormen dus geen probleem.

Elektriciens verdelen vaak per fase, bijvoorbeeld injectie op een fase en grote verbruikers op een andere fase. Speelt dat een rol voor de terugdraaiende teller?

In de huidige regelgeving wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de fasen. Het compensatieprincipe wordt op het niveau van de aansluiting afgerekend. De digitale meter meet ook afname en injectie over alle fasen heen voor facturatie.

Mijn gasmeter staat buiten. Bij vochtig weer kan het telwerk soms niet afgelezen worden. Is dit gevaarlijk voor de elektronische componenten in de digitale meter?

Zowel in Vlaanderen als in Europa worden gasmeters buiten geplaatst. Die werkwijze is mee opgenomen in de specificaties van de digitale gasmeter. De bijkomende vereisten op vlak van temperatuur en vochtigheid zijn bekend bij de meterfabrikanten. De digitale gasmeter voldoet aan IP-graad 54 voor bescherming.
Qua temperatuur en vochtigheid gelden dezelfde voorwaarden als bij klassieke meters.

Kunnen er in een latere fase ook nog andere meters gekoppeld worden? Denk hierbij aan watermeters of warmtemeters bij warmtenetten?

De digitale meter is toekomstgericht. In principe kunnen bijkomende meters, zoals bijvoorbeeld digitale warmtemeters of watermeters, worden gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter. Die meters zullen dan wel moeten voldoen aan specificaties van de netbedrijven, gebaseerd op de internationale standaarden rond M-Bus communicatie, zoals ook de digitale gasmeters gekoppeld zijn met de elektriciteitsmeter. Het al dan niet meten en verwerken van deze data blijft natuurlijk afhankelijk van het wettelijk kader en de regulering van warmte- of waternetten.

Kunnen we op de digitale meter de piekmomenten van ons verbruik aflezen en zo bepalen welke apparaten energieverslinders zijn?

De digitale meter geeft enkel het ogenblikkelijke verbruik aan. De digitale meter is een basisversie en doet zelf geen berekening naar een piekmoment voor een bepaalde periode. Een netgebruiker zal wel toestellen of apps kunnen aansluiten op de lokale gebruikerspoort, die op basis van de informatie de pieken zichtbaar maakt en hierover meldingen geeft aan de klant. Op die manier wordt de installatie slim gemaakt.

Bij huidige domoticasystemen visualiseren we verbruiksgegevens via externe energiemeters. Kunnen we daar ook de gegevens van de digitale meter aan toevoegen?

Ja, dat kan. De digitale elektriciteitsmeter is voorzien van een gebruikerspoort (P1-poort) die zowel de verbruiksgegevens voor elektriciteit als voor gas digitaal ter beschikking stelt. Er zullen door commerciële partijen zoals onder meer energieleveranciers en domoticafabrikanten toestellen en apps worden aangeboden die de data van de digitale meter rechtstreeks kunnen importeren.

Bij micro-wkk’s moeten de productiegegevens elke maand worden doorgegeven aan het VEA (Vlaams Energie Agentschap). Blijft dit zo na de plaatsing van de digitale meter?

De installatie van de digitale meter verandert niets aan dit proces. Het is wel belangrijk te weten dat digitale meters worden geïnstalleerd bij aansluitingen tot 56 kVA.

Mag de P1-gebruikerspoort gebruikt worden om gegevens uit te lezen? Zal dit ook via een RJ12-poort voorzien worden?

Ja, de lokale gebruikerspoort is aanwezig op elke digitale meter. Die wordt in andere landen ook wel P1-poort genoemd. En die maakt gebruik van een RJ12-plug.

Zal de digitale gasmeter op een ander manier aangesloten worden? Verandert er iets aan de montage?

Neen, de digitale gasmeter is alleen maar een vernieuwd meettoestel. Er is nog steeds een afsluitkraan, de digitale gasmeter heeft dezelfde schroefdraadverbinding als een klassieke gasmeter. Ook in een buitenkast eindigt de digitale gasmeter op een stuk verticale PE.

Wat als de stroom uitvalt en de batterij leeg is? Stroomt er dan nog gas door de meter of sluit die automatisch af?

De digitale gasmeter is voorzien van een batterij en hoeft dus nooit op het elektriciteitsnet aangesloten te worden. De batterij heeft een levensduur van 15 jaar. Als de batterij niet meer werkt, dan blijft de energiebevoorrading verzekerd en wordt er niet afgesloten. Je netbedrijf volgt de levensduur van de batterij en de rapportering van de meter hierover op. Als de batterij bijna leeg is, zal de meter preventief vervangen worden.