Veelgestelde vragen over de digitale meter

Kan ik zelf mijn digitale meter uitlezen?

Ja, dit kan op twee manieren.

 1. Via het display: zie de handleidingen van de Fluvius digitale meter.
 2. Via de twee lokale gebruikerspoorten P1 en S1..
  • Via de P1-poort kunt u uw verbruik (in kWh), uw actief vermogen (in kW) en enkele kwaliteitsgegevens seconde per seconde aflezen.
  • De S1-poort geeft ruwe gegevens met een bijzonder hoge frequentie weer..
  Beide poorten zijn geschikt voor gedetailleerde verzameling van consumentengegevens en "intelligente" besturing van huishoudelijke apparaten.

Is mijn privacy nog steeds gewaarborgd met de digitale meter?

In de digitale elektriciteitsmeter zit een moderne communicatiemodule, verbonden met het 4G-netwerk. De netwerkbeheerders gebruiken de meest geavanceerde beveiligingstechnieken, die jouw gegevens versleutelen en beschermen. De digitale gas- en elektriciteitsmeter communiceren draadloos en versleuteld met elkaar via een Europese beveiligingsmethode.

Bovendien blijf je als netwerkgebruiker altijd eigenaar van uw verbruiksgegevens. De wet bepaalt wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om jouw energierekening op te stellen of voor het beheer van het netwerk in het algemeen. Iedereen die deze informatie voor andere doeleinden wil gebruiken, moet daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Bovendien moet elk bedrijf voldoen aan de Vlaamse, Belgische en Europese privacyregels.

Kan ik de digitale meter weigeren omdat ik elektrosensitief ben?

De stralingswaarden van de Vlaamse digitale meters zijn lager dan de Europese en Vlaamse norm (zie het rapport over straling: Elektrische veldmetingen van een digitale elektriciteitsmeter en een digitale gasmeter).

Meer informatie over elektrogevoeligheid is te vinden op de website van het Vlaamse Departement Leefmilieu.

Meer informatie over stralingsonderzoek is beschikbaar op https://researchportal.be/.

Je kan de digitale meter niet weigeren, omdat je elektrosensitief bent. Wil je liever geen straling in je woning, dan kan je kiezen voor een bekabelde digitale meter met een externe antenne.

Wat kost de digitale meter en de plaatsing?

 • De installatie van de digitale meter is gratis.
 • Wil je niet wachten tot Fluvius contact met je opneemt, maar de digitale meter sneller laten plaatsen? Dat kan, dit is gratis. Vraag hier je digitale meter aan.
 • De kosten van de digitale meter zelf zijn inbegrepen in de netwerktarieven.
 • De digitale meter stimuleert je om bewuster met energie om te gaan en dus te besparen op je energierekening.

Wat gebeurt er na de plaatsing van mijn digitale meter?

Klantentevredenheid is voor ons heel belangrijk. Daarom ontvang je een dag na de plaatsing van je digitale meter een mail met een kort tevredenheidsonderzoek, waarin we je mening vragen.
In deze bevraging is ook ruimte om ons te laten weten wat beter kan.
Ongeveer twee weken na de plaatsing sturen we je via mail meer uitleg over hoe je je registreert en inlogt op Mijn Fluvius, om daar je verbruik zelf op te volgen

Is het interessant om over te schakelen van enkel naar tweevoudig tarief (van dag naar dag/nachttarief?

Heb je enkel dagtarief? Dan kan het de moeite waard zijn om terug te schakelen naar het dag/nachttarief (dubbel uurtarief). je kan dit nagaan of dit voor jou interessant is op vtest.vreg.be.
Je kan de tariefwijziging aanvragen bij Fluvius. Met jouw digitale meter gebeurt de tariefwijziging op afstand en wordt één enkel distributienettarief van 10,42 euro (voor het jaar 2021) aangerekend.

Kan ik mijn digitale meter laten vervangen door een klassieke?

Het is niet mogelijk om jouw digitale meter te laten vervangen door een conventionele meter. Vanaf 1 juli 2019 plaatsen we alleen nog maar digitale meters. In de toekomst kunnen we de digitale meter echter vervangen door een stralingsvrije bedrade oplossing als je elektrogevoelig bent

Ik heb zonnepanelen en nog een klassieke meter. Wanneer krijg ik een digitale meter?

Wanneer we in jouw buurt digitale meters plaatsen, bieden we je de mogelijkheid aan om een digitale meter te laten plaatsen en kan je de retroactieve investeringspremie aanvragen. Wanneer je niet ingaat op dit aanbod, kan je de plaatsing nog uitstellen tot 1 januari 2025.

Wanneer plaatsen we wel al een digitale meter:

 • bij klanten die (ver)bouwen en nieuwe meters voor elektriciteit en/of aardgas aanvragen.
 • bij klanten die hun zonnepaneelinstallatie hebben aangemeld na 1 januari 2021.
 • bij klanten die hun bestaande PV-installatie uitbreiden of een bijkomende installatie plaatsen op dezelfde aansluiting. En dit wanneer de uitbreiding werd gekeurd na 1 oktober 2021.
 • wanneer er technisch geen andere oplossing is, bv. n.a.v. werken in de straat, als de meter defect is ...

Ik heb zonnepanelen en een klassieke elektriciteitsmeter. Kan ik de plaatsing van een digitale meter weigeren?

Nee, een digitale meter weigeren is niet mogelijk: het Energiedecreet maakt de plaatsing verplicht in Vlaanderen. Tussen juli 2021 en juli 2029 worden zonnepaneleneigenaars, net als andere klanten, gecontacteerd voor de vervanging van hun klassieke meter door een digitale.

Wat gebeurt er als ik een nieuwe aardgasaansluiting krijg?

Bij een nieuwe aardgasaansluiting plaatsen wij normaal gezien een nieuwe digitale aardgasmeter en een digitale elektriciteitsmeter. Als jouw zonnepaneelinstallatie niet ouder is dan 15 jaar en voor 1 januari 2021 is geplaatst, kan je de traditionele elektriciteitsmeter behouden. Wij installeren dan alleen een digitale aardgasmeter.

Krijg ik bij een tariefwissel – van dag/nachttarief (tweevoudig) naar enkel tarief – automatisch een digitale meter?

Normaal gezien vervangen wij dan automatisch jouw conventionele elektriciteitsmeter door een digitale meter. Maar als je zonnepaneelinstallatie niet ouder is dan 15 jaar en voor 1 januari 2021 is geïnstalleerd, dan voeren wij een tariefwijziging door naar jouw conventionele elektriciteitsmeter en kan je jouw conventionele meter behouden. Op het moment van je aanvraag staat in de offerte nog steeds "tariefwijziging met metervervanging", maar jouw conventionele elektriciteitsmeter blijft behouden.

Hoe wordt je energie geregistreerd door de digitale meter als je bij een driefasige meter elektriciteit injecteert op een andere fase dan je afneemt?

De digitale meter zal de energie voor injectie en afname samentellen over de fasen vooraleer dit geregistreerd wordt. Dus als na het optellen over de fasen heen er injectie in het net is, zal deze energie geregistreerd worden op het injectietelwerk. Als blijkt dat na het optellen over de fasen heen er afname van het net is, dan zal deze energie geregistreerd worden op het afnametelwerk. Met andere woorden, op eenzelfde moment zal slechts één van de telwerken vooruit gaan ook als injecteer je op een fase terwijl je afneemt op een andere.

Welke gerechtelijke procedure wordt er gevolgd als je een digitale meter weigert?

Elke inwoner van Vlaanderen krijgt op basis van het Energiedecreet verplicht* een digitale meter voor elektriciteit en aardgas.

Als je de plaatsing van de digitale meters weigert, kunnen we hiertoe een juridische procedure opstarten. In dit kader is het mogelijk dat je kosten aangerekend krijgt. Hieronder vind je meer duiding.

Op elk moment in het hierna beschreven proces kan je ervoor kiezen om onderstaande procedure stop te zetten, en de digitale meters te laten plaatsen. De eventuele bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn dienen wel betaald te worden.

1. Laatste kans voor overmaking aan onze juridische dienst

Wanneer we - na je verschillende keren gecontacteerd te hebben voor het plaatsen van de digitale meters - geen toegang kregen tot je woning/gebouw omdat:

 • er geen reactie was op onze communicatie (brief, kaartje in je brievenbus en/of sms, telefonisch contact, bezoek ter plaatse),
 • je jouw afspraak voor de plaatsing van de digitale meters hebt gemist,
 • ons geen toegang werd verleend,

dan ontvang je van ons een aangetekend schrijven waar je de gelegenheid krijgt om een afspraak te maken. Wanneer er nog steeds geen reactie is binnen de 15 werkdagen na de verzenddatum van de aangetekende brief, zijn we genoodzaakt om jouw dossier over te maken aan onze juridische dienst.

2. Ingebrekestelling door juridische dienst Fluvius

Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan het aangetekend schrijven, ontvang je van onze juridische dienst een ingebrekestelling. Hiervoor wordt jou een kost aangerekend van 285,03 euro. Wanneer hier geen reactie op volgt, wordt jouw dossier overgemaakt aan onze advocaat en kan die een gerechtelijke procedure opstarten.

3. Ingebrekestelling door advocaat, aangesteld door Fluvius

Onze advocaat stuurt je nogmaals een ingebrekestelling waarin we toestemming vragen om de digitale meters te laten plaatsen. Hiervoor wordt er opnieuw een kost aangerekend van 307,75 euro bovenop de kost vermeld in de vorige ingebrekestelling t.b.v. 285,03 euro. Vanaf de verzenddatum van dit schrijven heb je 5 werkdagen de tijd om te reageren.

4. Gerechtelijke procedure

Wanneer er geen reactie komt op de ingebrekestelling van onze advocaat, wordt overgegaan tot dagvaarding.

Wanneer je nog steeds de digitale meters weigert, komt de zaak voor de rechtbank. Als de rechter in het voordeel van Fluvius beslist zijn de kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure ten laste van jou. Als je nog steeds weigert om de digitale meter te laten plaatsen zal Fluvius gedwongen worden om, desnoods met een deurwaarder en een slotenmaker, de digitale meter te plaatsen.

*In dit kader wijzen wij op je verplichtingen als distributienetgebruiker overeenkomstig artikel 2.2.70 van het TRDE en artikel 2.2.47 van het TRDG. Daarin is voorzien dat je een permanente toegang dient te verschaffen tot onze installaties, en in ieder geval onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek. Fluvius heeft namelijk, gelet op art. 4.1.22/2 en verder van het Energiedecreet, de verplichting om een digitale meter te plaatsen. Dit kadert binnen onze opdracht om in te staan voor de veiligheid, uitbouw en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten. Om de uitdagingen van de toekomst m.b.t. energievoorziening het hoofd te kunnen bieden willen we de werking van onze netten optimaliseren. De digitale meter is hierin een vitale schakel. Zo kunnen we een performant netwerk en een goede dienstverlening blijven garanderen.