Veelgestelde vragen over groene stroom

Kan ik mijn zonnepanelen tijdelijk stockeren?

Als je je zonnepanelen niet meteen mee kan nemen naar je nieuwe adres, dan kan je ze inderdaad best stockeren.
Het stockeren van je zonnepanelen moet je melden, zodat we jouw installatie tijdelijk buiten gebruik kunnen plaatsen.
Zodra je de installatie weer in dienst wil laten nemen, moet je wel een nieuwe AREI-keuring laten uitvoeren en je zonnepanelen opnieuw melden.

Ik heb recht op sociaal tarief en kreeg een factuur achterstallig prosumententarief. Moet ik die betalen?

Nee. We vragen je ons een officieel attest te bezorgen van je recht op het sociaal tarief voor de periode tussen de keuring- en meldingsdatum van je PV-installatie. De keuring- en meldingsdatum vind je op de factuur achterstallig prosumententarief.

Hoe meld ik mijn zonnepanelen aan?

Dat kan je snel en eenvoudig online doen.

Als je tijd wil winnen, zorg je best dat je de nodige informatie en documenten bij de hand hebt. Deze gegevens heb je nodig om je installatie correct te melden: 

 • De EAN-code van je bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van je energieleverancier)  
 • Een kopie (scan) van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en positieve keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme, met deze gegevens:
  • datum van keuring van je PV-installatie 
  • verklaring dat de PV-installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
  • beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller) indien certificaatgerechtigd
  • aantal omvormers en maximaal AC-vermogen per omvormer (kVA)
  • piekvermogen van de zonnepanelen [kWp]
  • ijkmarkering, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
 • Een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
 • Gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag
 • De gegevens van de installateur van de installatie (naam, telefoonnummer, email, KBO-nummer)

Wat is een factuur administratieve kost?

Als netbeheerder zijn we verplicht een administratieve kost aan te rekenen als de lokale productie-installatie (zonnepanelen) niet bij ons gemeld is binnen een termijn van 3 maanden na de keuringsdatum. De termijn waarbinnen de netgebruiker dit moet  doen, is 30 dagen.
Het niet of laattijdig melden van zonnepanelen valt onder de noemer ‘onrechtmatig voordeel’ (artikel 4.1.2 van het energiebesluit).
Het aangerekende tarief  voor de administratieve kost wordt bepaald door de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (VREG).

Hoe geef ik mijn groenestroommeterstanden door?

Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die je zonnepanelen produceren, krijg je een groenestroomcertificaat (lees hier hoe een groenestroomcertificaat wordt berekend).

Ben je eigenaar van zonnepanelen met een vermogen dat kleiner is dan 10kVA  en wil je de meterstanden van je groenestroommeter ingeven, groenestroomcertificaten aanvragen of je gegevens raadplegen? Dan kan je terecht op Mijn Fluvius.

Wie verstuurt de factuur voor achterstallig prosumententarief?

Als distributienetbeheerder rekenen wij het prosumententarief tussen keuringsdatum en meldingsdatum van de PV-installatie aan. Dit verloopt niet via jouw energieleverancier.

 • De meldings- en keuringsdatum vind je terug op deze factuur.
 • Het bedrag op de factuur is het achterstallig  prosumententarief dat je energieleverancier jou niet aanrekende voor deze verbruiksperiode.
 • Vanaf de meldingsdatum rekent je leverancier het prosumententarief aan.
 • De aangerekende tarieven voor het prosumententarief worden bepaald door de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (VREG).

Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Om het gebruik van zonne-energie te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid in 2006 een systeem bedacht. Voor elke 1 000 kWh die je met zonnepanelen opwekt, ontvang je een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvang je een bedrag in euro. De hoogte van dat bedrag hangt af van het jaar waarop je je zonne-installatie in gebruik nam. 

Per hoeveelheid opgewekte elektriciteit krijg je een groenestroomcertificaat. Dat is een virtueel certificaat dat bewaard wordt in een online databank. Fluvius koopt elk groenestroomcertificaat op aan een gegarandeerde minimumprijs. 

 

Ik heb al een digitale meter. Betaal ik dan nog prosumententarief?

Nee, sinds 1 maart 2021 betaal je voor een gemelde installatie met een digitale meter geen prosumententarief meer.
Dit komt doordat het Grondwettelijk Hof op 14 januari 2021 het principe van de terugdraaiende teller vernietigde voor zonnepaneeleigenaars met een digitale meter. Dit werd op 1 maart 2021 in het Staatblad gepubliceerd. Wie zich in deze situatie bevindt, komt in een apart metingssysteem van afname en injectie terecht.

 • De netvergoeding wordt aangerekend op basis van je afname.
 • Daarnaast kan je een vergoeding aanvragen voor de energie die je in het net injecteert.
 • Als netbeheerder lezen wij je meterstanden van 1 maart 2021 uit en geven die door aan je energieleverancier, die op basis daarvan een eindfactuur opmaakt.
 • De afrekeningsfactuur die je van je energieleverancier krijgt, sluit op basis van deze meterstanden de periode mét virtueel terugdraaiende teller af.
 • Een eventueel productieoverschot wordt niet overgedragen.

Meer info vind je op de website van de VREG .

Stijgt mijn huis in waarde als ik de zonnepanelen achterlaat?

Een woning met groenestroominstallatie(s) stijgt inderdaad in waarde. Daarin investeren en daarna je huis verkopen, hoeft dus zeker niet nadelig te zijn. 

Hoe bereken ik de (extra) verkoopwaarde van mijn installatie?

Dat kan je doen door bv. de aankoopprijs, de jaarlijkse opbrengst van de elektriciteitsproductie en de (eventuele) groenestroomcertificaten op te tellen. Hou ook rekening met de ouderdom van de panelen (die gemiddeld zo’n 25 jaar meegaan) en de omvormer (die om de 10 jaar moet worden vervangen). 

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen overdraag?

Normaal gezien niet. Nadat je de gegevens van de nieuwe eigenaar hebt doorgegeven, ontvangt deze persoon vanaf die datum de groenestroomcertificaten. Wil je die toch (gedeeltelijk) behouden, kan je altijd iets regelen met de koper en laat je dit ook best opnemen in de verkoopsakte.

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen verhuis?

De certificaten zijn onlosmakelijk verbonden met de installatie. Verhuis je de installatie, dan gaan de groenestroomcertificaten gewoon mee. De teller loopt op je nieuwe adres gewoon verder waar hij gestopt was.

Belangrijk: neem je volledige installatie (zonnepanelen, omvormers en groenestroommeter) mee naar je nieuwe adres. Laat je een deel ervan achter, dan verlies je je recht op groenestroomcertificaten. De installatie moet op het nieuwe adres ook opnieuw AREI-gekeurd worden De verhuis meld je via de groene stroom-tool in Mijn Fluvius.

Lees meer over groenstroomcertificaten en verhuizen.

Kan ik mijn bestaande installatie opnemen in de EPB-aangifte van mijn nieuwe woning?

Je verliest het recht op groenestroomcertificaten als je een bestaande installatie mee verhuist en laat opnemen in de EPB-aangifte van je nieuwe huis. Wil je de certificaten toch blijven ontvangen? Neem je zonnepanelen dan niet op in de EPB-aangifte.

Kan ik mijn zonnepanelen tijdelijk stockeren?

Kan je je groenestroominstallatie niet meteen naar je nieuwe huis verhuizen, dan stockeer je ze het best op een veilige plaats. Meld dit aan ons, zodat we je installatie tijdelijk buiten gebruik kunnen plaatsen. Wil je dat we de installatie weer in dienst nemen? Laat dan een nieuwe AREI- of een andere keuring uitvoeren en meld je installatie(s) opnieuw aan.

Stijgt mijn huis in waarde als ik de zonnepanelen achterlaat?

Een woning met zonnepanelen stijgt inderdaad in waarde. Investeren in zonnepanelen en daarna verhuizen hoeft dus zeker geen nadelige stap te zijn.

Hoe bereken ik de (extra) verkoopwaarde van mijn installatie?

Voor zonnepanelen kan je de meerwaarde berekenen door bv. de aankoopprijs, de jaarlijkse opbrengst van de elektriciteitsproductie en de (eventuele) groenestroomcertificaten op te tellen. Hou ook rekening met de ouderdom van:

 • de panelen, die gemiddeld zo’n 25 jaar meegaan
 • de omvormer, die om de 10 jaar aan vervanging toe is.

Een warmtepompsysteem zet jouw woning al snel 1 tot 2 indexklassen hoger in een energielabel.

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen achterlaat?

Normaal gezien niet. Zodra je de wijziging van de eigenaar van de zonnepanelen doorgeeft, ontvangt die vanaf die datum de groenestroomcertificaten. Wil je ze toch (gedeeltelijk) behouden, kan je natuurlijk wel altijd iets regelen met de koper.
Meer over wat er gebeurt met de groenstroomcertificaten bij een verhuis kan je hier lezen.

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen verhuis?

De certificaten zijn onlosmakelijk verbonden met de installatie. Als je de installatie verhuist, gaan de groenestroomcertificaten dan ook gewoon mee en de teller telt op je nieuwe adres gewoon verder waar hij gestopt was.

Belangrijk is dat je de volledige installatie (zonnepanelen, omvormers en de groenstroommeter) mee verhuist. Laat je een deel achter van de installatie, dan verlies je je recht op groenestroomcertificaten.

Kan ik mijn bestaande installatie opnemen in de EPB-aangifte van mijn nieuwe woning?

Je verliest het recht op groenestroomcertificaten als je een bestaande installatie mee verhuist en laat opnemen in de EPB-aangifte van je nieuwe woning. Wil je ze toch blijven ontvangen? Neem je zonnepanelen dan niet op in de EPB-aangifte.