Veelgestelde vragen over de Burenpremie

Algemene vragen

Wat is een burenpremie?

De burenpremie wordt door Fluvius uitbetaald voor een collectief renovatieproject.

Wie vanaf januari 2017 zijn woning/appartement energetisch wil renoveren, kan dat in groep doen en zich laten bijstaan door een BENOvatiecoach.

Een BENOvatiecoach ondersteunt dan minimaal 10 eigenaars uit aanpalende, of uit dezelfde gemeente(s), bij hun renovatie (bv. dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,… ).

Het doel is om eigenaars en bewoners te ‘ontzorgen’. De BENOvatiecoach begeleidt hen in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering. Hij doet dit conform de samen-werkingsovereenkomst met Fluvius en ontvangt voor zijn begeleiding de burenpremie.

Wat is een burenpremieproject?

Een burenpremieproject is een project waarbij je voor je BENOvatie een beroep kunt doen op de ondersteuning en ontzorging van een BENOvatiecoach. In groep minimaal 10 deelnemende wooneenheden of woningen binnen eenzelfde, of binnen aanpalende gemeenten worden één of meer van volgende energiebesparende maatregelen uitgevoerd:

 • Dak- of zolderisolatie
 • Isolatie van buitenmuren (langs de buitenzijde, langs de binnenzijde of in de spouw)
 • Isolatie van vloeren op volle grond (of van plafonds van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmde ruimte)
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem
 • Warmtepompboiler

Als een woongebouw uit minstens 10 wooneenheden (appartementsgebouw) bestaat, dan wordt dit opgenomen in 1 project.

Waar vind ik meer informatie over de burenpremie?

Je vindt hier meer informatie over de burenpremie en de ondersteuning die je kunt verwachten van een BENOvatiecoach.

Je kunt je hier opgeven als kandidaat-BENOvatiecoach.

Deelnemen aan een project

Wat zijn de voorwaarden om in te stappen in een project?

De te renoveren woning, wooneenheid of het te renoveren woongebouw (appartementsgebouw) is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius.

Woningen of wooneenheden, waarvoor Fluvius een audit uitvoert volgens de bepalingen van het energiedecreet, of die eigendom zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen vallen buiten het toepassingsgebied en komen niet in aanmerking.

Kan ik aanspraak maken op een burenpremie?

De deelnemers aan een collectief renovatieproject zijn niet diegene die de burenpremie zullen ontvangen. De burenpremie is bestemd voor de BENOvatiecoach die de deelnemers begeleidt en ‘ontzorgt’.

Natuurlijk heeft elke deelnemer recht op de individuele premies die Fluvius voorziet voor energiebesparende investeringen (bv. muurisolatiepremie, zonneboilerpremie…). Energie-premies vraag je online aan. Het is onder andere de taak van de BENOvatiecoach om je hierin te begeleiden.

Hoe kan ik me inschrijven voor een project?

Meld je hier aan voor een burenpremieproject, of schrijf je rechtstreeks in via een BENOvatiecoach. Er zijn BENOvatiecoaches actief die mensen zullen benaderen om hun collectieve renovatie te begeleiden. Op de website vind je een lijst met erkende BENOvatiecoaches.

Kan ik mee instappen in een project van een naburige gemeente?

Dat kan! Vanaf 1/1/2019 mogen de 10 deelnemers aan eenzelfde project in aanpalende gemeenten wonen. Meld je hier aan.

Waarom zou ik me inschrijven?

De toegewezen BENOvatiecoach is er om jou te ‘ontzorgen’. Hij/zij is het centraal aan-spreekpunt voor al je vragen en problemen. Hij/zij assisteert je in een plan van aanpak, een doorlichting van je woning, opstellen van energieanalyses, opvragen van offertes, begeleiden van de uitvoering van de renovatiewerken en je premie-aanvraag voor de uitgevoerde renovatie(s).

Door samen te werken met een BENOvatiecoach ben je zeker van een kwalitatieve uitvoering van de werken. Door een collectieve aanpak heb je minder zorgen. De renovatiewer-ken gebeuren efficiënter, vlotter én goedkoper.

Je volgt je project op de voet met de webtool E-lyse, die Fluvius hiervoor speciaal ontwikkelde. De tool bezorgt je een correcte opvolging van je energieverbruik.

Voor welke renovaties kan ik een beroep doen op een BENOvatiecoach?

 1. Dak- of zolderisolatie
 2. Isolatie van buitenmuren (langs de buitenzijde, langs de binnenzijde of in de spouw)
 3. Isolatie van vloeren op volle grond (of van plafonds van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmde ruimte)
 4. Hoogrendementsbeglazing
 5. Zonneboiler
 6. Warmtepomp
 7. Ventilatiesysteem
 8. Warmtepompboiler

Op welke termijn moeten de werken afgerond zijn?

Er wordt geen termijn gesteld voor de uitvoering van de werken. De BENOvatiecoach treedt op als centraal aanspreekpunt. Hij beantwoordt je vragen, geeft advies, licht je woning door, verzamelt offertes en kiest samen met de deelnemers een geschikte aannemer. De werken worden uitgevoerd in overleg met alle deelnemers en hun aannemer.

Wat als ik geen financiële middelen meer heb om mijn werken te laten uit-voeren?

De toegewezen BENOvatiecoach geeft je een indicatie van de kosten van de werken en van de energiebesparing. Hij informeert je ook over de financieringsmogelijkheden (ener-gielening) en de individuele premie(s) waarop je recht hebt.

Wanneer je een offerte van een aannemer ‘voor akkoord’ tekent, is dat een overeenkomst tussen jou en de toegewezen aannemer. Lees dus ook de kleine lettertjes, vooral het artikel met betrekking tot stopzetting van de werken na akkoord. Let wel: Fluvius staat hier los van en hebben hierin geen aansprakelijkheid.

Ik heb klachten over de BENOvatiecoach. Hoe kan ik dit doorgeven?

Klachten over je toegewezen BENOvatiecoach, kun je hier doorgeven. Fluvius zal vervol-gens de klacht bespreken met de desbetreffende BENOvatiecoach.

Wat indien ik klachten heb over de uitvoering van de werken?

Bespreek eventuele klachten rechtstreeks met de uitvoerende aannemer en met je BENO-vatiecoach. Let wel: Fluvius is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de uitvoerder van de werken.

Kan ik de werken gelijk wanneer stopzetten?

Zolang je geen offerte ‘voor akkoord’ tekent, kun je je deelname aan het project op elk moment stopzetten.

Stap je tijdens de uitvoering van de werken uit het project, dan moet je dit bespreken met je BENOvatiecoach en de aannemer die de renovatiewerken uitvoert.

Let wel: Fluvius staat hier los van en draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Ik verhuis en de werken zijn nog bezig. Wat nu?

Wie een offerte voor de uitvoering van werken tekent, moet in principe ook de factuur betalen. Overleg vooraf met de nieuwe eigenaar wie de uitvoeringskosten effectief zal betalen. Let wel: Fluvius staat hier los van en draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Aan hoeveel burenpremieprojecten kan ik deelnemen?

Per woning/appartement kun je maximaal 2 keer deelnemen aan een burenpremieproject. Dit wordt door Fluvius opgevolgd en gecontroleerd.