Premies

Minder energie verbruiken en het milieu ontzien. Het loont altijd de moeite, maar kost je wel een financiële inspanning. Die inspanning willen we graag wat lichter voor je maken met deze interessante premies. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je de premie ten laatste een jaar na je laatste factuur aanvraagt.

Je kan elke premie online aanvragen of via ons aanvraagformulier dat jeper post opstuurt. Je krijgt echter altijd sneller je geld als je je aanvraag online indient.

Heb je in 2018 werken uitgevoerd, dan kan je hier jepremie voor 2018 aanvragen.

De totaalrenovatiebonus

Hieronder sommen we een aantal energiebesparende maatregelen voor je op. Telkens hangt daar een specifieke premie aan vast. Je kunt die premies bovendien met elkaar combineren. Voer je minstens drie verschillende maatregelen binnen de vijf jaar uit voor je volledige woning, dan krijg je bovenop de gewone premies een totaalrenovatiebonus. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Wij registreren telkens je premieaanvraag en kennen automatisch je bonus toe wanneer je daarvoor aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Voor die totaalrenovatiebonus komen alle onderstaande premies voor isolatie en energiebesparende toestellen (uitgezonderd de warmtepompboiler) in aanmerking, plus de installatie van een ventilatiesysteem (waarvoor je geen afzonderlijke premie krijgt).

Isolatie

Je kunt het best energie besparen door de warmte (of koelte) in huis zo goed mogelijk te bewaren. Dat kan op verschillende manieren.

Dak- of zoldervloerisolatie

Ontdek de premie voor de isolatie van je dak of zolder

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende daken als platte daken goed geïsoleerd zijn. Daarbij wordt een isolatiedikte van 15 centimeter warm aanbevolen, maar meer mag natuurlijk ook.

Bereken je energiewinst bij de isolatie van een hellend dak.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kun je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

Zo krijg je snel je premie voor dak- of zoldervloerisolatie:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

  Buitenmuurisolatie

  Ontdek de premie voor de isolatie van je buitenmuur

  Je muren kun je op drie manieren isoleren:

   Je muur isoleren via de buitenmuur

   Door extra isolatie voor je bestaande buitenmuur te plaatsen

   Je muur isoleren door de spouw op te vullen

   Door de spouw op te vullen met minerale wol of isolerende parels of schuim

   Bereken hier je energiewinst bij spouwmuurisolatie

   Je muur isoleren via de binnenmuur

   Door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenmuur te bevestigen.

   Hoogrendementsbeglazing

   Ontdek de premie voor hoogrendementsbeglazing

   De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of niet doorlaat), drukken we uit in een U-waarde. Zo isoleert hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0 of 1,1 twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van 2,9.

   Bereken hoeveel jij kunt besparen door je ramen te vervangen

   Zo krijg je snel je premie voor hoogrendementsbeglazing:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag

   Vloer- of kelderisolatie

   Ontdek de premie voor de isolatie van je vloer of kelder

   Je woning verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren.

   In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

   Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

   Zo krijg je snel je premie vloer- of kelderisolatie:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag

   Energiebesparende toestellen

   Zonneboiler

   Ontdek de premie voor zonneboiler

   Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je woning te voorzien van warm water voor bijvoorbeeld je douche of je verwarming. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op installateur met een certificaat van bekwaamheid.

   Wanneer is een zonneboiler interessant?

   1. Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
   2. Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.

   Bereken je energiewinst bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning

   Zo krijg je snel je premie voor je zonneboiler:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag
   4. Niet-limitatieve lijst met erkende zonnecollectoren die voor de premie in aanmerking kunnen
    komen.

   Warmtepomp

   Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

   Zo krijg je snel je premie voor je warmtepomp:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag

   Warmtepompboiler (NIEUW!)

   Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

   Opgelet: deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!


   Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

   1. Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
   2. Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
   3. Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie

   Zo krijg je snel je premie voor je warmtepompboiler:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag

   Ventilatie

   Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je geen premie, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus.

   Je moet de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

   Zo meld je snel je ventilatiesysteem aan

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanmelding

   Water en riolering

   Als we het hebben over duurzaamheid, gaat het niet enkel over besparing op energie, maar ook over rationeel watergebruik. Zorg je voor één van onderstaande installaties in een bestaande woning, dan kan je hiervoor recht hebben op een premie van Fluvius.

   Wil je weten welke premie je kan aanvragen in je gemeente? Raadpleeg dan deze lijst.
   Staat er bij je gemeente en de premie in de lijst geen 'X', dan kan je helaas nog niet meegenieten van de drie onderstaande premies.

   Gescheiden afvoersysteem

   Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

   Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
   In de andere provincies krijg je een premie van maximum € 400,00. Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van € 200,00 voor de werken en een premie van maximum € 200,00 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

   Zo krijg je snel je premie voor een scheiding van afvalwater en hemelwater:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Start je online aanvraag

   Hemelwaterput met pompinstallatie

   Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je dat geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Vraag dan zeker je premie aan.

   Zo krijg je snel je premie voor je hemelwaterput:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Start je online aanvraag

   Infiltratievoorziening

   Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

   Zo krijg je snel je premie voor je infiltratievoorziening:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Start je online aanvraag

   Nieuwbouw

   Je krijgt niet enkel een premie als je een bestaande woning energiezuiniger maakt. Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.


   Zo krijg je snel je premie voor je E-peil:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Start je online aanvraag

   Voordelen voor beschermde klanten

   Je hebt recht op extra premies en tegemoetkomingen als je een beschermde afnemer bent.

   Kortingsbon bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast

   Als beschermde afnemer kan je genieten van 150 euro korting bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

   Premie voor een condensatieketel

   Als je je bestaande, verouderde verwarmingsinstallatie vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas, stookolie of propaan, kan je genieten van een fikse premie.


   Zo krijg je snel je premie voor je condensatieketel:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
   2. Laat dit attest invullen door je aannemer
   3. Start je online aanvraag

   Huur- en isolatiepremie

   Als kwetsbare klant huur je vaak noodgedwongen energieverslindende woningen op de private markt. Omdat de eigenaar van het gebouw zelf de energiefactuur niet betaalt, heeft hij of zij er vaak weinig belang bij om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om kwetsbare huurders een stevig duwtje in de rug te geven, bieden we de huur-en isolatiepremie aan met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Zo kan je je verhuurder alsnog over de streep trekken om jouw huurwoning energiezuiniger te maken.

   Ontdek meer over de huur-en isolatiepremie

   Premies voor sociale verhuurders

   Als je een woning verhuurt op de private markt, ben je misschien niet meteen geneigd om te investeren in energiebesparende maatregelen. Verhuur je een woning aan een kwetsbare klant? Dan heb je recht op extra hoge premies en begeleiding dia de huur-en isolatiepremie. Zo maken we het je een stuk makkelijker om de stap te zetten. Premies verlagen de kosten en een projectpromotor neemt je alle praktische zorgen uit handen.

   Bij een huur-en isolatiepremie begeleidt een projectpromotor zowel de huurder als de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de energiebesparende werken en staat in voor de planning van de uit te voeren werken. Die projectpromotor stelt een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premies aan bij Fluvius. Als verhuurder hoef je hiervoor dus eigenlijk niets zelf te doen.

   We verwachten wel van jou als sociale verhuurder dat je:

   • De verhuurprijs niet verhoogt na de werken
   • Het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt
   • Het restbedrag voor de investering betaalt

   Deze premie geldt voor 3 ingrepen:

   1. Plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie
   2. Navulling van spouwmuren
   3. Plaatsing van hoogrendementsglas

   Zo krijg je snel je huur- en isolatiepremie:

   1. Lees de algemene en technische voorwaarden
     

   Meer informatie vind je op www.huurenisolatiepremie.be

   De voorwaarden en bedragen vermeld in bovenstaande premies zijn momenteel onder voorbehoud van de goedkeuring door de VEA.

   Premies bij andere instanties

   Fluvius is als je netbeheerder niet de enige die je ondersteunt bij energiebesparende maatregelen. Zo zijn er nog tal van instanties die je subsidies en premies geven voor je inspanningen:

   1. De federale overheid
   2. De Vlaamse overheid
   3. Jouw stads- of gemeentebestuur
   4. Jouw provinciebestuur

   De meeste van die tegemoetkomingen kun je bovendien cumuleren om jouw investeringskosten extra te beperken. Je doet er dus goed aan je eerst te informeren over mogelijke financiële ondersteuning.