EPC-labelpremie

Vanaf 1 januari 2025 verhuist de EPC-labelpremie naar Mijn Verbouwpremie.
Lees de nieuwe voorwaarden na op de website van Vlaanderen.

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1 januari 2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen via Mijn Fluvius. Voor je start met verbouwen heb je een EPC van je woning of wooneenheid nodig van vóór de renovatiewerken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Activatie EPC-labelpremie’.
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je EPC van voor de renovatiewerken bij de hand. Duid het EPC-label aan.

Duid het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig te renoveren. Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC van je woning of wooneenheid opmaken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Uitbetaling EPC-labelpremie’.
  Let op! Dit kan pas wanneer je activatie goedgekeurd werd. De status van je dossier kan je opvolgen in Mijn Fluvius.
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je nieuwe EPC (van na de renovatiewerken) bij de hand. Duid het nieuwe EPC-label aan.
Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Het EPC mag niet ouder zijn dan 1 januari 2019
 • EPC’s ouder dan 2021 worden krijgen als startdatum standaard 1 januari 2021
 • EPC na renovatie moet binnen de 5 jaar na de startdatum opgemaakt worden
 • De woning/het collectief woongebouw behaalt minstens label C en de wooneenheid minstens label B.
PremievoorwaardenInformatieblad 2024
PremiebedragTot €5000
Afhankelijk van het nieuwe behaalde EPC-label.
 • Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen 20% hoger.
 • De som van de individuele premies en de EPC-labelpremie kan nooit hoger zijn dan de bijhorende factuurbedragen.
Verplicht toe te voegen
 • EPC-label voor de aanvang van de werken bij de activatie van de EPC-labelpremie.
 • EPC-label na de werken bij de aanvraag van je uitbetaling van de EPC-labelpremie.
Toe te voegen indien van toepassingVoor beschermde afnemers een bewijsstuk beschermde klant bent

Premievoorwaarden EPC-labelpremie 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
 • Werd jij na 1 januari 2021 de nieuwe eigenaar van het gebouw? Dan kan je in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie, zelfs als een vorige eigenaar het totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning had opgestart en hiervoor eventueel al één of meerdere bonussen heeft ontvangen.
 • Ook eenzelfde eigenaar kan na een afgelopen totaalrenovatiebonustraject nog in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie voor dezelfde woning. Daarvoor moet er een slecht EPC (label E of F bij een woning, label D, E of F bij appartement) beschikbaar zijn van voor de werken en eentje dat opgemaakt is na afloop van het totaalrenovatiebonustraject.
PremievoorwaardenInformatieblad 2023
Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
Premiebedrag beschermde afnemerVerhoging premiebedrag met 20%
Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden EPC-labelpremie 2022

Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
PremievoorwaardenInformatieblad 2022
Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
Premiebedrag beschermde afnemerVerhoging premiebedrag met 20%
Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent