Premie voor organisaties die energiezuinige huishoudtoestellen verhuren

Ben je een niet-commerciële of publiekrechtelijke organisatie?
Verhuur je huishoudtoestellen aan beschermde klanten en begeleid je hen daarnaast ook op het vlak van zijn of haar energieverbruik?
Meld je organisatie aan en na erkenning door VEKA kan je per verhuurd toestel aanspraak maken op een éénmalige premie van 250 euro.

Welke toestellen en energielabels komen in aanmerking?

 • Nieuwe wasmachine met energielabel C of beter
 • Nieuwe droogkast met energielabel A++ of beter
 • Nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met energielabel E of beter
 • Nieuwe diepvries met energielabel D of beter

Belangrijk om weten

 • Een toestel (1 serienummer) wordt steeds voor een periode van 10 jaar verhuurd. De leverancier staat in voor reparaties en onderhoud gedurende de hele periode.
 • Per toestel (1 serienummer) kan je slechts een keer een premie aanvragen. Deze premie blijft gelden voor de totale periode dat het toestel verhuurd wordt, ook wanneer het toestel in de tussentijd verhuist naar een nieuwe afnemer.
 • De verhurende organisatie verbindt zich ertoe om het bedrag van de premie evenredig te verdelen over de 120 maanden dat het toestel te huur wordt aangeboden. De premie moet ook afgetrokken worden van de maandelijkse huurprijs die de huishoudelijke afnemer betaalt.

Hoe kan je de premie van € 250 aanvragen?

 1. Geïnteresseerde organisaties die aan de voorwaarden voldoen moeten zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier.
  We verzamelen via deze weg de nodige informatie:
  • De naam en het KBO-nummer van de organisatie
  • De leverancier van de toestellen waarmee de organisatie een samenwerkingsovereenkomst aangaat
  • De energielabels van de te verhuren toestellen, opgedeeld per soort toestel
  • Een korte beschrijving van het verhuurproces van de toestellen en de begeleiding hierbij
 2. VEKA staat in voor de controle van de aanmeldingsformulieren en de eventuele verdere inwinning van informatie rond het doel waarvoor en de manier waarop de organisatie een verhuurformule voor energiezuinige huishoudtoestellen aan de doelgroep aanbiedt.
 3. Na akkoord van VEKA ontvangt de aanvragende organisatie een attest.
 4. Fluvius contacteert hierna aanvragende organisatie voor verdere praktische afspraken over de uitbetaling van de premie. Voor de verwerking van de premie hebben we volgende gegevens nodig:
  • Het attest van goedkeuring door VEKA
  • Een factuur of overeenkomst met de fabrikant van de toestellen met daarop per toestel: type toestel, merk, energielabel en serienummer
  • Een lijst met daarbij per toestel: naam en adres van de huurder