Premie gescheiden afvoersysteem

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Mijn Fluvius

Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers en vind je in de e-mail die je van ons kreeg na de keuring van je gescheiden afvoer. Heb je geen e-mail? Raadpleeg dan je conformiteitsattest.
Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.

Start je online aanvraag

Volg je premieaanvraag op

Veelgestelde vragen over Mijn Fluvius

Premievoorwaarden en aanvraag 2024
Belangrijk
 • Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
 • Je liet je gescheiden afvoersysteem zelf keuren.
 • De eerste omgevingsvergunning van je woning dateert van vóór 2005.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2024
Premiebedrag€500
Maakt jouw woning deel uit van een rioleringsproject dat al vóór 1 januari 2023 werd opgestart? Dan gelden voor jouw woning het premiebedrag en de premievoorwaarden van 2022.
 • Sommige gemeenten geven een aanvullende premie. Welke gemeenten dat doen, zie je in deze lijst.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Niets, we kregen je keuringsattest al door van de keurder.
 • Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie? Dan vragen we je wel bijlagen toe te voegen zodat je gemeente de aanvullende premie kan uitbetalen.
  • Een grondplan oud en nieuw.
  • Betalingsbewijzen (facturen, kastickets, …).
  • Ben je een beschermde klant? Voeg dan ook hiervan eenattest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.

Premievoorwaarden en aanvraag gescheiden afvoersysteem 2023

Premievoorwaarden en aanvraag 2023
Belangrijk
 • Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
 • Je liet je gescheiden afvoersysteem zelf keuren.
 • De eerste omgevingsvergunning van je woning dateert van vóór 2005.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2023
Premiebedrag€500
Maakt jouw woning deel uit van een rioleringsproject dat al vóór 1 januari 2023 werd opgestart? Dan gelden voor jouw woning het premiebedrag en de premievoorwaarden van 2022.
 • Sommige gemeenten geven een aanvullende premie. Welke gemeenten dat doen, zie je in deze lijst.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Niets, we kregen je keuringsattest al door van de keurder.
 • Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie? Dan vragen we je wel bijlagen toe te voegen zodat je gemeente de aanvullende premie kan uitbetalen.
  • Een grondplan oud en nieuw.
  • Betalingsbewijzen (facturen, kastickets, …).
  • Ben je een beschermde klant? Voeg dan ook hiervan eenattest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.

Premievoorwaarden en aanvraag gescheiden afvoersysteem 2022

Premievoorwaarden en aanvraag 2022
Belangrijk
Premievoorwaarden

Informatieblad en aanvraagformulier premie 2022

PremiebedragWoon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:
 • een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
 • Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.
Verplicht toe te voegen
 • Grondplan van vóór de werken
 • Grondplan van ná de werken
 • Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
 • Het conformiteitsattest van de keuring van de privéwaterafvoer door een keurder erkend door Fluvius.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent