Premies voor Vereniging van Mede-Eigenaars (VME)

Wanneer je een gemeenschappelijk deel renoveert of een gemeenschappelijk energiebesparend toestel installeert voor meerdere appartementen of wooneenheden van verschillende eigenaars in één gebouw kan de beheerder of syndicus van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) een premie aanvragen. Zo kan je bijvoorbeeld premies aanvragen voor isolatiewerken van gemeenschappelijke delen of de plaatsing van een energiebesparend toestel. Aanvragen voor investeringen in of renovaties van private delen kunnen door de eigenaar per appartement/wooneenheid individueel ingediend worden.

Als beheerder of syndicus verbind je je ertoe om:

 • Op te treden in naam van de eigenaars
 • Geïnformeerd te zijn over de premievoorwaarden die van toepassing zijn voor de VME en deze informatie te delen met de mede-eigenaars
 • De premie te ontvangen en te beheren zoals overeengekomen met de mede-eigenaars.

Er zijn verschillende personen die een premie kunnen aanvragen voor meerdere appartementen/wooneenheden in een woongebouw:

 1. De syndicus van de VME
 2. Een beheerder of gemandateerde persoon die optreedt in naam van de verschillende eigenaars waarbij de VME niet over een KBO-nummer beschikt
 3. De enige eigenaar van alle appartementen/wooneenheden in het woongebouw

Hoe vraag je als syndicus/beheerder een premie aan in naam van een VME?

 1. De VME moet beschikken over een KBO-nummer
 2. Log in als organisatie via Mijn Fluvius en geef aan voor welke VME de premie aangevraagd wordt. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:
  • Wanneer je niet kan inloggen op Mijn Fluvius als organisatie, kijk dan via het eGOV-rollenbeheer na of je over de nodige rechten beschikt. Het is mogelijk dat iemand binnen je organisatie jou de rol ‘Beheerder energieportaal Mijn Fluvius’ moet toekennen. (handleiding eGov-rollenbeheer)
  • Indien in de KBO-databank geen koppeling bestaat tussen de VME en de Syndicus, selecteer dan bij de aanmelding de eigen organisatie en vermeld tijdens de premieaanvraag dat je de premie aanvraagt ‘voor iemand anders’ namelijk de VME. Vermeld daarbij de naam en het KBO-nummer van de VME.
  • Beschikt de VME niet over een KBO-nummer en is er geen syndicus, dan moet de aanvrager een bewijs voorleggen van elk van de eigenaars dat aantoont en bevestigt dat de aanvrager gemandateerd is door de eigenaars om de premie aan te vragen.

Hier vind je een handige handleiding die meer in detail toont hoe je de premie kan aanvragen als VME.

Hoe vraag je als enige eigenaar van alle appartementen/wooneenheden in een woongebouw een premie aan?

 1. Log in als ‘Particulier’
 2. Vermeld het aantal appartementen/wooneenheden waarvoor je een premie aanvraagt
 3. Registreer de EAN-code voor elektriciteit van elk appartement/elke wooneenheid
 4. Geef aan dat je de premie voor jezelf aanvraagt

Welke info hou je best bij de hand als je de premie aanvraagt?

 • Het rijksregisternummer van de aanvrager van de premie (beheerder/syndicus/eigenaar)
 • Het e-mailadres van de aanvrager
 • Het bankrekeningnummer waarop de premie uitbetaald mag worden
 • Het aantal appartementen waarop de aanvraag betrekking heeft
 • De EAN-code(s)
 • Alle facturen (zowel de voorschot-, tussentijdse- als de eindfactuur)
 • Het volledig ingevulde attest van de aannemer
 • Eventueel een grondplan met aanduiding van de geïsoleerde oppervlaktes

Specifiek bij een aanvraag voor een VME:

 • Het bankrekeningnummer van de VME
 • De EAN-code van de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter
 • De facturen moeten op naam van de VME staan