Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

De datum van je eindfactuur mag niet later zijn dan 30 juni 2024.

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende- als platte daken goed geïsoleerd zijn.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kan je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal. Doe-het-zelvers komen dankzij deze premie ook in aanmerking voor een financieel duwtje in de rug.

Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Enkel voor woningen gebouwd vóór 2006.
 • Je moet de isolatie zelf plaatsen
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal
 • Facturen moeten opgesteld zijn tussen 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • De totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2024
Premiebedrag en verhoging premiebedrag€6/m²
Beschermde afnemers en klanten met uitsluitend nachttarief hebben recht op een hoger premiebedrag.
 • Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, exclusief btw.
Toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Het attest ‘zelfplaatsing’ met technische informatie over de geplaatste isolatie.
 • Foto's die de plaatsing staven van de aangebrachte dak- of zoldervloerisolatie.
 • Foto's van het geplaatste dampscherm bij een hellend dak.
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet vóór 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend vóór die datum
 • Voor beschermde afnemers een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent.

Premievoorwaarden dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • Enkel voor woningen gebouwd vóór 2006.
 • De isolatie moet zelf geplaatst zijn
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal
 • De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (=eindfactuur)
 • De premie is geldig voor facturen met datum tussen 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. Enkel deze facturen komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag
 • Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m² K/W te behalen
BENO-passDeze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
Premievoorwaarden

informatieblad premie 2023

Premiebedrag en verhoging premiebedrag
Beschermde afnemerUitsluitend nachttariefBedrag
NeeNee6 euro/m²
NeeJa8 euro/m²
JaNee9 euro/m²
JaJa12 euro/m²
Attest

Attest dakisolatie of zoldervloerisolatie doe-het-zelf 2023

Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Het attest investeerder met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Foto's die de plaatsing staven van de aangebrachte dak- of zoldervloerisolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf 2022

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk
 • Enkel voor woningen gebouwd vóór 2006.
 • De isolatie moet zelf geplaatst zijn
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal
 • De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (=eindfactuur)
 • De premie is geldig voor facturen met datum tussen 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. Enkel deze facturen komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag
 • Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m² K/W te behalen
BENO-passDeze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
PremievoorwaardenInformatieblad  premie 2022
Premiebedrag en verhoging premiebedrag
Beschermde afnemerUitsluitend nachttariefBedrag
NeeNee6 euro/m²
NeeJa8 euro/m²
JaNee9 euro/m²
JaJa12 euro/m²
AttestAttest dakisolatie of zoldervloerisolatie doe-het-zelf 2022
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Het attest investeerder met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Foto's die de plaatsing staven van de aangebrachte dak- of zoldervloerisolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent