Huur- en isolatiepremie

Als kwetsbare klant huur je vaak noodgedwongen energieverslindende woningen op de private markt. Omdat de eigenaar van het gebouw zelf de energiefactuur niet betaalt, heeft hij of zij er vaak weinig belang bij om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om kwetsbare huurders een stevig duwtje in de rug te geven, bieden we de huur-en isolatiepremie aan met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Zo kan je je verhuurder alsnog over de streep trekken om jouw huurwoning energiezuiniger te maken.

Ontdek meer over de huur- en isolatiepremie

Wanneer heb je recht op een huur- en isolatiepremie (HIP)?

 • Je bent een beschermde klant  en geniet van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
 • Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je aardgas- en/of elektriciteitslevering.
 • Je hebt een actieve budgetmeter voor gas en/of elektriciteit.
 • Je behoort tot de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door het OCMW  conform titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
 • Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 622,44 euro (of 672,44 euro in centrumsteden).

Sociaal verhuurkantoor-(SVK)-verhuurders kunnen de huur- en isolatiepremie vanaf 1 juli 2022 niet meer aanvragen. SVK-verhuurders kunnen voor dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas wel een premieaanvraag indienen bij Mijn VerbouwPremie en hebben steeds recht op de hoogste premies.

Zoek hier jouw HIP-promotor op basis van je postcode.

Wil je ook HIP-promotor worden? Stuur een mailtje naar energiescans [at] fluvius [dot] be

Zo krijg je snel een huur- en isolatiepremie

2024
 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. De projectpromotor vult dit klantmandaat volledig in en zorgt voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het schriftelijk akkoord van elke eigenaar en huurder.
 3. Na uitvoering van de werken vraagt de projectpromotor de huur- en isolatiepremie online aan.

Premievoorwaarden huur- en isolatiepremie 2023

2023
 1. Lees de algemene en technische voorwaarden..
 2. De projectpromotor vult dit klantmandaat volledig in en zorgt voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het schriftelijk akkoord van elke eigenaar en huurder.
 3. Na uitvoering van de werken vraagt de projectpromotor de huur- en isolatiepremie online aan.

Premievoorwaarden huur- en isolatiepremie 2022

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden.
 2. De projectpromotor vult dit klantmandaat volledig in en zorgt voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het schriftelijk akkoord van elke eigenaar en huurder.
 3. Na uitvoering van de werken vraagt de projectpromotor de huur- en isolatiepremie online aan.