Groenestroomcertificaten?

Wat zijn groenestroomcertificaten?

Groenestroomcertificaten zijn virtuele certificaten die we bewaren in een online databank. Voor een bepaalde hoeveelheid energie die je met je zonnepanelen opwekt, ontvang je een groenestroomcertificaat van een bepaald bedrag in euro. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het jaar waarin je je zonnepaneleninstallatie in gebruik nam en van het AC-vermogen, dit is het vermogen van je omvormer(s).

De Vlaamse overheid bedacht dit systeem van certificaten in 2006 om het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Als Vlaamse netbeheerder kopen wij elk groenestroomcertificaat op aan een gegarandeerde minimumprijs en betalen ze uit aan wie er recht op heeft. In juni 2015 schafte de Vlaamse regering de groenestroomcertificaten af voor nieuwe installaties. Wie na 14 juni 2015 een zonnepaneleninstallatie liet plaatsen, krijgt geen certificaten meer.

Geef je groenemeterstand door

Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Je recht op groenestroomcertificaten hangt af van:

  • de datum van keuring en indienstname van je installatie: wie zijn installatie pas laat meldt, kan geen certificaten meer krijgen voor de voorgaande jaren.
  • het maximaal vermogen van je omvormer(s) van je installatie (AC-vermogen).
  • de plaatsing van een groenestroomteller bij je installatie. 

Zonnepanelen geplaatst vóór 1 januari 2013

Voor zonnepanelen geplaatst vóór 2013 neemt de steun jaar na jaar geleidelijk af. Het bedrag per certificaat is afhankelijk van:

  • het maximale AC-vermogen van de omvormer(s)
  • de datum van indienstname van de zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring.
  • De datum van indienstname bepaalt naast het bedrag ook de start van de periode van 10 of 20 jaar waarin je recht op groenestroomcertificaten blijft gelden.

Zonnepanelen geplaatst tussen 1 januari 2013 en 14 juni 2015

Plaatste je zonnepanelen in deze periode, dan is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat, afhankelijk van een zogenaamde bandingfactor’. Dat is een vrij ingewikkelde berekening op basis van investeringskosten, afschrijfperiode, elektriciteitsprijs, rendement, … 

Zonnepanelen geplaatst na 14 juni 2015

Is je installatie met een omvormervermogen van minder dan of gelijk aan 10 kW in dienst genomen op 14 juni 2015 of later? Dan heb je geen recht op groenestroomcertificaten. De Vlaamse regering besliste om de steun definitief te schrappen, vooral omdat de prijs van de zonnepanelen fors daalde.

Zonnepaneleninstallatie gewijzigd?

Is er iets veranderd aan je zonnepaneleninstallatie of is er een onderdeel vervangen? Check dan of je installatie nog recht geeft op groenestroomcertificaten.

Ook voor andere types lokale productie-installaties (wind, water, biogas …) kan je certificaten aanvragen, niet bij ons maar bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De minimumprijzen en het vooropgesteld rendement daarvan kunnen variëren.