Retroactieve investeringspremie voor warmtepomp

Het Vlaamse Gewest verleent een retroactieve investeringspremie aan de eigenaars van warmtepompen die in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021, en waar tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 op dezelfde EAN-code ook fotovoltaïsche zonnepanelen werden geplaatst.
Het gaat hierbij om een eenmalige vaste premie van 1163 euro.

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk

De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het gebouw. Een elektrische warmtepomp wordt als hoofdverwarming beschouwd wanneer ze niet enkel instaat voor koeling en als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor de verwarming van je ruimtes, met water als basis van het warmtetransport.
 • de warmtepomp geeft lucht af en staat in voor het grootste deel van de verwarming voor de ruimtes van je gebouw.

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.

Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.

De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als na het verkrijgen van de retroactieve investeringspremie:

 • niet meer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan
 • Je warmtepomp en/of je zonnepanelen verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van 15 jaar volgende op de datum van de indienstneming van de warmtepomp
 • Je warmtepomp en je zonnepaneleninstallatie geen 5 jaar operationeel blijven.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

PremievoorwaardenInformatieblad 2023
PremiebedragEen eenmalige en vaste premie van € 1163
Verplicht toe te voegenDe factuur van je warmtepomp of andere documenten die aantonen dat de warmtepomp aan de voorwaarden voldoet.

Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie warmtepomp 2022

Belangrijk

De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het gebouw. Een elektrische warmtepomp wordt als hoofdverwarming beschouwd wanneer ze niet enkel instaat voor koeling en als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor de verwarming van je ruimtes, met water als basis van het warmtetransport.
 • de warmtepomp geeft lucht af en staat in voor het grootste deel van de verwarming voor de ruimtes van je gebouw.

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.

Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.

De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als na het verkrijgen van de retroactieve investeringspremie:

 • niet meer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan
 • Je warmtepomp en/of je zonnepanelen verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van 15 jaar volgende op de datum van de indienstneming van de warmtepomp
 • Je warmtepomp en je zonnepaneleninstallatie geen 5 jaar operationeel blijven.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

PremievoorwaardenInformatieblad 2022
PremiebedragEen eenmalige en vaste premie van € 1163
Verplicht toe te voegenDe factuur van je warmtepomp of andere documenten die aantonen dat de warmtepomp aan de voorwaarden voldoet.

Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie warmtepomp 2021

Premievoorwaarden 2021
Belangrijk

De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het gebouw. Een elektrische warmtepomp wordt als hoofdverwarming beschouwd wanneer ze niet enkel instaat voor koeling en als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor de verwarming van je ruimtes, met water als basis van het warmtetransport.
 • de warmtepomp geeft lucht af en staat in voor het grootste deel van de verwarming voor de ruimtes van je gebouw.

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.

Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.

De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als na het verkrijgen van de retroactieve investeringspremie:

 • niet meer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan
 • Je warmtepomp en/of je zonnepanelen verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van 15 jaar volgende op de datum van de indienstneming van de warmtepomp
 • Je warmtepomp en je zonnepaneleninstallatie geen 5 jaar operationeel blijven.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

PremievoorwaardenInformatieblad 2021
PremiebedragEen eenmalige en vaste premie van € 1163
Verplicht toe te voegenDe factuur van je warmtepomp of andere documenten die aantonen dat de warmtepomp aan de voorwaarden voldoet.

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap zorgt voor de uitbetaling van je premie. Zij houden je op de hoogte via Mijn Burgerprofiel.

Meer info over de behandeling van je gegevens tussen Fluvius en de Vlaamse Overheid vind je op de website van de Vlaamse Overheid.