Retroactieve investeringspremie voor andere hernieuwbare energie

Wanneer je in het verleden koos voor andere hernieuwbare energie dan zonnepanelen, kan je in aanmerking komen voor een retroactieve investeringspremie. Onder 'andere hernieuwbare energie' verstaan we bijvoorbeeld een windkrachtturbine of biogascentrale. Nam je zo’n hernieuwbare energiecentrale in dienst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 en verlies je door de komst van de digitale meter het recht op de terugdraaiende teller, dan kan je hiervoor steun krijgen van de Vlaamse overheid.

Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Premie voor eigenaars van andere hernieuwbare energie die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 in dienst genomen werd.
 • Indienen premieaanvraag binnen de 6 maanden na plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
 • Je installatie beschikt over een totaal omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA.
 • Je installatie werd aangemeld bij Fluvius voor 1 december 2021.
PremievoorwaardenInformatieblad 2024
PremiebedragVariabel
Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code.
Verplicht toe te voegenJe AREI-keuringsattest of de factuur van je installatie.

Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie andere hernieuwbare energie 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

 • Je decentrale productie-installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
 • Je decentrale productie-installatie wordt uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij Fluvius
 • Je doet geen afstand van de regeling met betrekking tot de compensatie van injectie en afname
 • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als, nadat de retroactieve investeringspremie verkregen is, een van de volgende voorwaarden is vervuld:
 • er wordt niet meer aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan.
 • de decentrale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van vijftien jaar volgende op de datum van de indienstneming van de decentrale productie-installatie.
 • de decentrale productie-installatie blijft geen vijf jaar meer operationeel.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

PremievoorwaardenInformatieblad 2023
PremiebedragAfhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code.
Verplicht toe te voegenJe AREI-verslag of de factuur van je installatie.

Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie andere hernieuwbare energie 2022

Belangrijk

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

 • Je decentrale productie-installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
 • Je decentrale productie-installatie wordt uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij Fluvius
 • Je doet geen afstand van de regeling met betrekking tot de compensatie van injectie en afname
 • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als, nadat de retroactieve investeringspremie verkregen is, een van de volgende voorwaarden is vervuld:
 • er wordt niet meer aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan.
 • de decentrale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van vijftien jaar volgende op de datum van de indienstneming van de decentrale productie-installatie.
 • de decentrale productie-installatie blijft geen vijf jaar meer operationeel.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

PremievoorwaardenInformatieblad 2022
PremiebedragAfhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code.
Verplicht toe te voegenJe AREI-verslag of de factuur van je installatie.

Wanneer de eigenaar vanaf 1 oktober 2021 op eigen initiatief aan Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro. Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de bonus voor de RAI Zonnepanelen.

Premiebedragen per hernieuwbare energie:

Motoren die biogas verbranden

Installatie met startdatum201820192020
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan metenPremiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021120216432015
20222506611002
2023200631989
2024147601976
202592568962

Motoren die fossiele of andere brandstoffen verbranden dan vermeld in de bovenstaande tabel 'motoren die biogas verbranden'

Installatie met startdatum201820192020
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan metenPremiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-202182716562400
202233812091990
202308871707
202405501411
202501961100

Brandstofcellen of stirlingmotoren

Installatie met startdatum20132014201520162017201820192020
Datum plaatsing digitale meter*Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021574258515747579759072118221351
20225674578656795729584605071062
2023570858285714576758900283865
202457445869575058065935048659
20255780591357885847598200443

*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten

Windturbines

Installatie met startdatum200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Datum plaatsing digitale meter*
Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021688968546516624559725721552154515368525850274805495746984453
2022068956885660063136050584057665680556353215088524849754719
2023006937698566836407618761096018589656425397556552785009
2024000703770726782655064686373624559785721589755975314
2025000071247175693268466747661263316061624759315634

*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten.

Waterkracht

Voor waterkracht krijg je momenteel geen premie.

Verloop premieaanvraag

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap zorgt voor de uitbetaling van je premie. Zij houden je op de hoogte via Mijn Burgerprofiel.

Meer info over de behandeling van je gegevens tussen Fluvius en de Vlaamse Overheid vind je op de website van de Vlaamse Overheid.