Premie ventilatiesysteem

Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je geen premie, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus.  
Je moet de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Enkel voor woningen gebouwd vóór 2006.
 • Datum eindfactuur tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025.
 • Aanmelding moet gebeuren binnen de 2 jaar na datum van de eindfactuur.
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor kleiner dan of gelijk aan 0,9.
 • Het thermisch rendement van de warmtewisselaar
 • bij ventilatiesystemen met warmterecuperatie moet minimum 75% zijn.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2024
PremiebedragGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass).
 • Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd.
Toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet vóór 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend vóór die datum.
 • Voor beschermde afnemers een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent.

Premievoorwaarden ventilatie 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2023 en 31/12/2024
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor < 0,9
 • BENO-passDeze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
  PremievoorwaardenInformatieblad premie 2023
  PremiebedragGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
  Premiebedrag beschermde afnemerGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
  AttestAttest plaatsing door aannemer 2023
  Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden ventilatie 2022

  Belangrijk
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2022 en 31/12/2023
  • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor 0,9
  BENO-passDeze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
  PremievoorwaardenInformatieblad premie 2022
  PremiebedragGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
  Premiebedrag beschermde afnemerGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
  AttestAttest plaatsing door aannemer 2022
  Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
  • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
  • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
  Toe te voegen indien van toepassing
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
  • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
  • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt