Premie hemelwaterput met pompinstallatie

Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je dat geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Vraag dan zeker je premie aan.

Mijn Fluvius

Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Heb je geen EAN-code? Vraag het dan op via ons contactformulier. Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.

Start je online aanvraag

Volg je premieaanvraag op

Veelgestelde vragen over Mijn Fluvius

Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
 • De plaatsing van een hemelwaterput werd niet verplicht opgelegd.
 • Enkel voor particuliere woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999.
 • Het hergebruik van het hemelwater is verplicht door de installatie van een pomp met een aansluiting van minstens één toilet of wasmachine.
 • Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² horizontaal dakoppervlak met een minimum van 3000 l. Minstens 50% van de horizontale dakoppervlakte moet worden aangesloten op de put.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2024
Premiebedrag€250
De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
 • Sommige gemeenten geven een aanvullende premie. Welke gemeenten dat doen, zie je in deze lijst
Toe te voegen
 • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put en de pompinstallatie met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie? Dan vragen we je wel bijlagen toe te voegen zodat je gemeente de aanvullende premie kan uitbetalen.
  • Een grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemel- en afvalwater.
  • Ben je een beschermde klant? Voeg dan ook hiervan een attest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.

Premievoorwaarden hemelwaterput met pompinstallatie 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk

Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.

Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers en vind je op de brief die je van ons kreeg na de keuring van je gescheiden afvoer. Heb je geen brief? Vraag je EAN-code dan op via ons contactformulier. Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.
Premievoorwaarden

Informatieblad premie 2023

Premiebedrag
 • De premie bedraagt 250 euro.
 • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put en de pompinstallatie met vermelding van het plaatsingsadres.
Toe te voegen indien van toepassing

Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie dan sturen wij, na jouw toestemming, de nodige gegevens door zodat je gemeente de premie vervolgens kan uitbetalen.
Hiervoor hebben we volgende bijkomende stukken nodig:

 • Een grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige hemelwaterpunt en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemel- en afvalwater.

Ben je een beschermde klant? 

 • Voeg dan ook hiervan een attest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning

Premievoorwaarden hemelwaterput met pompinstallatie 2022

Premievoorwaarden 2022
BelangrijkGa na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
PremievoorwaardenInformatieblad en aanvraagformulier premie 2022
Premiebedrag
 • De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de hemelwaterput.
 • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
 • Verplicht toe te voegen
 • Grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.
 • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning