Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen

Ligt er op je domein een niet-verwarmd gebouw waarvan de dakbedekking bestaat uit asbest? Dan geven we je graag een duwtje in de rug voor de verwijdering van je oude dakbekleding. De grootste voorwaarde is dat je in ruil voor minstens 10% van de oppervlakte van het verwijderde dak zonnepanelen plaatst.

Hoe verloopt de aanvraag?

De aanvraag bestaat uit drie stappen:

 1. Toevoegen van voorschotfactuur én ondertekende offerte in de module 'Premies' op Mijn Fluvius
 2. Aanmelden van zonnepanelen in de aparte module ‘Groene Stroom’ op Mijn Fluvius
 3. De eindfactuur, asbestattest en attest van de plaatsing van je nieuwe zonnepanelen toevoegen op dezelfde site
Premievoorwaarden 2024
Belangrijk
 • Enkel voor losstaande niet-verwarmde gebouwen.
 • Enkel voor verwijdering van asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak.
 • De ondertekende offerte én voorschotfactuur van de asbestverwijdering moeten opgesteld zijn na 1 januari 2022 én ten laatste ingediend zijn op 31 december 2025.
 • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en ten laatste gemeld zijn op 30 september 2027.
 • Bezorg ons ten laatste op 31 december 2027 alle toe te voegen documenten.
PremievoorwaardenInformatieblad 2024
Premiebedrag€12/m²
Per m² verwijderde asbestoppervlakte
 • Begrensd tot 100% van de totale investeringskost van de asbestverwijdering en afvoer, exclusief btw.
Toe te voegen

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 2023

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2025
 • Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak.
 • De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
 • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2024) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2024
 • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2026 en ingediend voor 1/4/2026
 • PremievoorwaardenInformatieblad 2023
  Premiebedrag€12 per m² asbestverwijdering.
  AttestAttest plaatsing zonnepanelen
  Attest aannemer asbestverwijdering

  Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 2022

  Premievoorwaarden 2022
  Belangrijk
  • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2024
  • Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak.
  • De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
  • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2023) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2023
  • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2025 en ingediend voor 1/4/2025
  PremievoorwaardenInformatieblad 2022
  Premiebedrag€12 per m² asbestverwijdering.
  Het premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer exclusief btw
  AttestAttest asbestverwijdering 2022
  Attest aannemer