Premies voor bedrijven

Naast particulieren die werken aan een energiezuinigere woning, geven we graag ook bedrijven een duwtje in de rug bij hun duurzame investeringen.

Om te zien of je als bedrijf online een premie kan aanvragen, klik je hier. Vul je postcode in en check of de gewenste premie in het lijstje staat. Is dat niet het geval, dan kan je de premie voor 2019 ook altijd per post aanvragen.

Heb je in 2018 werken uitgevoerd? Dan vind je hier de premieformulieren voor 2018 terug.

Een bestaand gebouw isoleren

Je kunt het best energie besparen door de warmte (of koelte) zo veel mogelijk binnen te houden. Isoleren kan op verschillende manieren.

Dak- of zoldervloerisolatie

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende daken als platte daken goed geïsoleerd zijn. Daarbij wordt een isolatiedikte van 15 centimeter warm aanbevolen, maar meer mag natuurlijk ook.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kun je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

Zo krijg je snel je premie voor dak- of zoldervloerisolatie:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Buitenmuurisolatie

Om te voorkomen dat warmte langs je muren ontsnapt, kun je voor de buitenmuur een extra wand of muur plaatsen, al dan niet met extra isolatie ertussen.

Zo krijg je snel je premie voor muurisolatie:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Vloer- of kelderisolatie

Je gebouw verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere isolatiedikte. In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

Zo krijg je snel je premie vloer- of kelderisolatie:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Hoogrendementsbeglazing

De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of niet doorlaat), drukken we uit in een U-waarde. Zo isoleert hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0 of 1,1 twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van slechts 2,9.

Bereken hoeveel jij kunt besparen door je ramen te vervangen

Zo krijg je snel je premie voor hoogrendementsbeglazing:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Investeren in energiebesparende toestellen

Niet alleen isoleren helpt om een bestaande woning energiezuiniger te maken. Je kunt ook besparen op je verbruik door een energiezuinig toestel in te zetten voor verwarming en warm water. Bovendien kun je verschillende toestellen prima met elkaar combineren.

Zonneboiler

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je gebouw(en) te voorzien van warm water. Daarvoor plaats je het best een collector aan de zuidkant van je dak of muur. Zorg er ook voor dat de afstand tussen je collector en je kranen niet te groot is. Om recht op een premie te hebben moet de zonneboiler geplaatst worden door een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Zo krijg je snel je premie voor je zonneboiler:

 1. Lees de niet-limitatieve lijst met erkende zonnecollectoren die voor de premie in aanmerking kunnen komen.
 2. Lees de algemene en technische voorwaarden.
 3. Laat dit attest invullen door je aannemer.
 4. Start je online aanvraag.

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Zo krijg je snel je premie voor je warmtepomp:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 1. Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
 2. Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
 3. Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie

Zo krijg je snel je premie voor je warmtepompboiler:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Laat dit attest invullen door je aannemer
 3. Start je online aanvraag

Relighting

Onder relighting verstaan we de volledige verwijdering van de bestaande verlichting (armaturen en lampen), de uitvoering van een lichtstudie en een volledig nieuwe verlichtingsinstallatie. De premie geldt voor alle gebouwen van vóór 2006 en kan slechts éénmaal per ruimte worden toegekend.

Zo krijg je snel je premie voor je relighting:

 1. Lees de algemene en technische voorwaarden
 2. Vul het relighting (verlichting) berekeningsblad in
 3. Laat dit attest invullen door je aannemer
 4. Start je online aanvraag

Premie na energiestudie

Voor gebouwen zonder woonfunctie kan je een premie aanvragen als:

 • een uitgevoerde energiestudie of -audit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige situatie
 • de investering daadwerkelijk werd uitgevoerd
 • het gebouw minstens 5 jaar oud is op de datum van de premie-aanvraag

Opgelet: de premie na energiestudie of -audit geldt enkel voor 'state of the art' of best beschikbare technieken. Bijvoorbeeld: een frequentiesturing op een compressor of een motor is vanzelfsprekend; een warmtewisselaar op een compressor voor warmterecuperatie dan weer niet. De eerste komt niet in aanmerking voor een premie, de laatste wel.

Als je twijfelt of jouw energiebesparende techniek al dan niet in aanmerking komt voor deze premie, kan je best even contact opnemen met Fluvius.