Meters en meterstanden

Je meterstanden zijn erg belangrijk voor een correcte energiefactuur. Behandel ze met de grootste zorg, want ze bevatten veel informatie over je verbruik. Ook als je verhuist, verandert van energieleveranicer of groenestroomcertificaten wil aanvragen, moet je de meterstanden doorgeven.

Mijn meterstanden voor aardgas en elektriciteit

Mijn meterstand doorgeven

Kreeg je van ons een brief of een mail om je meterstanden zelf door te geven? Neem die erbij zodat je je toegangscode bij de hand hebt en ga van start.

Hoe lees ik de meterstand af?

Elektriciteitsmeter met één telwerk

Tekening van een meter met één telwerk
  • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of –mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In het voorbeeld hierboven zijn de laatste vier cijfers 0530
  • Stap 2: noteer enkel de cijfers voor de komma. In ons voorbeeld hierboven is de meterstand gelijk aan 62224. Dat cijfer moet je doorgeven aan Fluvius.

Elektriciteitsmeter met twee telwerken

Tekening van een meter met twee telwerken
  • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of –mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In ons voorbeeld zijn de laatste vier cijfers 0530.
  • Stap 2: bij een tweevoudige meter heb je twee meterstanden: een voor je dagverbruik en een voor je nachtverbruik. We hebben enkel de cijfers voor de komma nodig. In ons voorbeeld is de dagmeterstand gelijk aan 62224 en de nachtmeterstand 54415. Die cijfers moet je doorgeven aan Fluvius.

Aardgasmeter

tekening van een telwerk van de aardgasmeter
  • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of -mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In het voorbeeld hiernaast zijn de laatste vier cijfers 4542. 
  • Stap 2: een gasmeterstand bestaat uit maximaal vijf cijfers voor de komma. In ons voorbeeld hiernaast is de meterstand gelijk aan 25003. Dat cijfer moet je doorgeven aan Fluvius.

Wanneer moet je je meterstand doorgeven?  

Fluvius komt om de twee jaar langs

Elke twee jaar komen we sowieso bij jou langs om de meterstanden op te nemen. Als je twee maal afwezig bent, dan ontvang je per post een meteropnemingsbrief waarin we je vragen om de meterstanden zelf gratis online door te geven. 

In de periode tussen het bezoek van onze meteropnemer, krijg je van ons een brief of een mail met de vraag om je meterstanden zelf door te geven.  

Opgelet: als het langer dan vier jaar geleden is dat onze meteropnemer de meterstanden kon opnemen, kan je de meterstanden niet meer zelf doorgeven. Je ontvangt dan van ons een brief om binnen de vijf dagen een afspraak te maken met ons voor een verplichte meteropneming. 

Je wisselt van energieleverancier

Ook als je wisselt van energieleverancier geef je best je meterstanden door. Zo kan je oude energieleverancier een correcte slotfactuur maken en beschikt je nieuwe leverancier over correcte beginmeterstanden. 

Opgelet: als je net voor of na je vaste openingsmaand wisselt, dan moet je op korte tijd tweemaal je meterstanden doorgeven: 

  • op het moment dat je wisselt van leverancier 

  • bij je vaste opnemingsmaand

Je verhuist

Denk eraan: als je verhuist moet je zelf je energieleverancier een correcte eindmeterstand bezorgen via het energieovernamedocument. Daar kan je hier meer over lezen.

Meteropname op aanvraag

In sommige gevallen kan een vraag tot meteropname komen op vraag van jou, je energieleverancier of van Fluvius. Zo’n niet-periodieke meteropneming beschouwen we als een speciale meteropneming. Die voeren we uit om ontbrekende of foutieve meterstanden aan te vullen.  

OPGELET: deze niet-periodieke meteropneming is niet gratis. 

Je kunt een afspraak vastleggen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) in een door ons voorgestelde week.

Wat als je de meterstand niet doorgeeft?

Als je je meterstanden niet doorgeeft, maken we zelf een schatting. Terwijl je waarschijnlijk liever een afrekening van je energieleverancier ontvangt die gebaseerd is op de correcte, werkelijke meterstanden. Geef daarom steeds je meterstanden door als we je erom vragen en laat de meteropnemer altijd binnen. 

Wil je een afspraak maken voor je meteropname? Geef hier de postcode in van het adres waar de meter hangt en kies een datum. 

Hoe kan ik mijn verbruik opvolgen?

Meten is weten, en dat geldt ook voor je energieverbruik. Met de verbruikswijzer kan je maand na maand je verbruik opvolgen. Zo vermijd je niet alleen een onaangename verrassing als je de eindfactuur van je energieleverancier ontvangt, je zal ook vanzelf een stuk bewuster met je energie omgaan. 

Gebruik je liever pen en papier? Download dan de meterkaart om je meterstanden op te volgen. 

Verbruikshistoriek

Ben je op zoek naar je historische verbruiksgegevens van de laatste 3 jaar? Dan kun je die het snelst terugvinden op de jaarlijkse eindafrekening van je energieleverancier. Kun je die niet onmiddellijk terugvinden, dan kun je ook bij Fluvius gratis een overzicht vragen. Contacteer ons telefonisch via het nummer 078 35 35 34

Groenemeterstanden voor zonnepanelen ^Terug naar boven

De groenemeterstanden doorgeven

Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die je zonnepanelen produceren, krijg je een groenestroomcertificaat.  

Zodra de zonnepanelen voldoende elektriciteit hebben opgewekt voor een groenestroomcertificaat geef je de meterstand van de productiemeter (niet van de omvormer!) door.  

Mijn zonnepanelen aanmelden

Zijn je zonnepanelen aangesloten op het net? Dan ben je verplicht je zonnepanelen aan te melden. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 150 tot 20.000 euro.  

De redenen waarom we hier zo streng op zijn heeft te maken met jouw veiligheid en die van technici die werken in jouw straat. Je zonnepalen aanmelden helpt ons ook de stabiliteit en kwaliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. 

Je batterij of opslagsysteem melden

Een opslagsysteem is een alternatief energiesysteem waarmee je zelf energie kan verzamelen en deze later terug kan injecteren in het elektriciteitsdistributienet of in je elektrische binneninstallatie. Een bekend voorbeeld van zo’n opslagsysteem is een thuisbatterij waarin je zelf opgewerkte energie kan opslaan om die terug te gebruiken als je ze nodig hebt. 

Sinds 1 januari 2017 ben je als netgebruiker verplicht om de plaatsing van een opslagsysteem met een capaciteit vanaf 3 kWh te melden aan je distributienetbeheerder. Op die manier kunnen we niet alleen de spanningskwaliteit van ons net beschermen, maar ook de veiligheid garanderen voor jou en technici die aan het werk zijn in jouw straat. 

De budgetmeter ^Terug naar boven

Wat is de budgetmeter?

De budgetmeter is een steuntje in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben en hun energiefactuur niet kunnen betalen. Dankzij de budgetmeter kan je nog steeds genieten van elektriciteit en/of aardgas. En als je eerder al schulden hebt opgebouwd, kan je deze met de budgetmeter comfortabel afbetalen. 

Hoe lees je de meterstand op de budgetmeter elektriciteit?

De meterstanden kan je aflezen via het elektronische scherm. Goed om te weten is dat de budgetmeter je verbruik overdag en ’s nachts apart registreert, waardoor je kosten kan besparen door bv. je wasmachine pas ’s avonds te laten draaien. 

Hoe lees ik de meterstand af op de budgetmeter elektriciteit?

Hoe lees je de meterstand op de budgetmeter aardgas?

De meterstand van de budgetmeter aardgas kun je lezen door enkele malen op de grijze knop te drukken. Via onderstaande link verneem je hoe dat precies werkt en vertellen we je meteen meer over openingsprocedure van de budgetmeter.

Hoe lees ik de meterstand op mijn budgetmeter aardgas?

Hoe laad je op?

Een budgetmeter werkt met een budgetmeterkaart waarop je geld kan opladen. Je kan het een beetje vergelijken met een prepaid-kaart voor een gsm. Dat geld kan je vervolgens van de kaart opladen naar je budgetmeter zelf.

Hoe herlaad ik mijn budgetmeterkaart? 

Hoe laad ik vervolgens mijn budgetmeter op?

Veelgestelde vragen over de budgetmeter

Waarom een budgetmeter?

Dankzij de budgetmeter blijf je bewust van je energieverbruik. Het zet je ertoe aan energie te besparen, waardoor je vermijdt dat schulden oplopen. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te krijgen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving om budgetmeters te plaatsen bij klanten met betalingsmoeilijkheden.

Wanneer plaatst Fluvius een budgetmeter?

Ben je door je commerciële energieleverancier opgezegd (en vind je geen andere leverancier), dan kom je bij Fluvius terecht, die dan als sociale leverancier optreedt.  

Als je ook bij ons je facturen niet correct/tijdig betaalt, stellen we je in gebreke. Daarna heb je nog maximaal 15 kalenderdagen de tijd om de schuld te vereffenen. Gebeurt dit niet, dan is de plaatsing van de budgetmeter onomkeerbaar. Op die manier zorgen we ervoor dat je verder energie kunt verbruiken en vermijden we nieuwe schulden. 

Moet je betalen voor een budgetmeter?

De plaatsing van de budgetmeter is gratis, maar we rekenen je wel de levering van energie aan. Weet dat onze tarieven niet altijd de goedkoopste zijn. Snel je eventuele schulden afbetalen via de budgetmeter en terug een contract met een energieleverancier naar keuze, is dan ook de beste optie. Tip: wie de goedkoopste energieleverancier is voor jou kan je hier ontdekken.

Kan je van leverancier veranderen als je een budgetmeter hebt?

Ja, de aanwezigheid van een budgetmeter vormt geen belemmering om terug over te schakelen naar de commerciële markt. Je kunt wel enkel veranderen van leverancier als: 

  • Je geen openstaande schuld meer hebt bij Fluvius. Schulden bij een vroegere, commerciële leverancier worden niet in rekening gebracht 

  • Je een contract hebt gesloten met een commerciële leverancier. 

Zodra je contract ingaat met je nieuwe leverancier, deactiveren we je budgetmeter. Vanaf dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. Je  zult vanaf dat ogenblik opnieuw facturen ontvangen van je commerciële leverancier. 

Kan een geplaatste budgetmeter worden weggehaald?

Een geplaatste budgetmeter wordt niet weggenomen. Als je overstapt naar een commerciële leverancier of als je verhuist, dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. 

Als je verhuist, dan schakelen we de budgetmeter op de oude woonplaats uit. Op de nieuwe woonplaats, wordt dan opnieuw een budgetmeter geplaatst.

Wat met de digitale meter en digitale budgetmeter? ^Terug naar boven

Vanaf juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt vanaf dan automatisch een digitale meter. 

Bij eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter vervangen we de meters in de komende jaren gratis. We laten je altijd vooraf weten wanneer we bij je langskomen voor zo’n vervanging. 

Op langere termijn krijgen alle gezinnen en kleinere bedrijven zo’n digitale meters.  Meer informatie over digitale meters vind je ook op www.digitalemeter.be, een website van de Vlaamse overheid. 

Primeur voor Vlaams-Brabant

Nog vóór de start op 1 juli 2019 draaien we al enkele maanden warm in 40 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten. Onze technici plaatsen er dan al de eerste digitale elektriciteits- en gasmeters bij gezinnen die een nieuwe meter hebben aangevraagd, bijvoorbeeld voor hun nieuwbouwwoning of na een renovatie, of waar een metervervanging om een andere reden noodzakelijk is. Via die oefening verfijnen we onze processen, technologie én softwaresystemen voor het officiële startschot.

Veelgestelde vragen over de digitale meter

Wanneer krijg ik een digitale meter?

We pakken dit grootschalige project planmatig aan. Vanaf juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters bij nieuwe aansluitingen of vervangingen. Bijvoorbeeld in nieuwbouwwoningen en bij grote verbouwingen of op adressen waar de meter stuk gaat. Onze technici hebben dan géén mechanische meters meer in hun bestelwagen. Logisch, want we vervangen zo op plaatsen waar we sowieso al werken uitvoeren. We maken ook van de gelegenheid gebruik om zowel de elektriciteits- als gasmeter te vervangen. Daarnaast komt er een apart traject voor klanten met een budgetmeter, zonnepaneeleigenaars en klanten met een slimme meter uit de proefprojecten. Zij krijgen de komende jaren allemaal een digitale meter. In het voorjaar van 2019 wordt de uitrolplanning duidelijker en kan je opzoeken wanneer jij ‘aan de beurt’ bent.

Hoeveel kost de omschakeling van tweevoudig naar enkelvoudig uurtarief of omgekeerd?

Als je een digitale elektriciteitsmeter hebt, dan moeten we voor een tariefomschakeling niet meer bij je langskomen. Dat kan vanop afstand tegen een administratieve kost van 8 euro. Alle digitale meters registreren de energie namelijk standaard in twee tariefperiodes. Kies je voor een enkelvoudig uurtarief, dan tellen we de twee verbruiken bij elkaar op. De plaatsing van een digitale meter zelf verandert dus niets aan de manier waarop je verbruik wordt gefactureerd.

Mijn elektriciteitsmeter staat binnen, maar mijn gasmeter staat in de voortuin. Wordt de gasmeter dan ook vervangen en hoe zal die communiceren?

We gebruiken een draadloos communicatiesysteem tussen de gas- en elektriciteitsmeter. Dat systeem overbrugt de afstand tussen de twee meters. We vervangen beide meters tegelijk als we bij je langskomen.

Komt er ook een digitale gasmeter?

Ja. We plaatsen de digitale gasmeter bij je thuis op hetzelfde moment als de elektriciteitsmeter.  De digitale verbruiksgegevens van aardgas worden via het communicatiesysteem in je digitale elektriciteitsmeter aan Fluvius bezorgd.  Er komt een digitale variant voor de meest voorkomende types huishoudelijke gasmeters tot 10 m³/uur (types G4 en G6).