Digitale meter voor grote bedrijven

Wat staat er te gebeuren?

Alle aansluitingen die onder de noemer ‘grote bedrijven’ vallen, worden de komende jaren uitgerust met eenzelfde soort digitale meter. Zo vervalt het onderscheid tussen bedrijven waarbij de meter maandelijks wordt uitgelezen en bedrijven waarbij de meter continu wordt uitgelezen.

In het begin van de tariefperiode 2021-2024 vervangt Fluvius de meter of passen we de meter vanop afstand aan, zodat de meter kwartierwaarden kan uitlezen. Deze kwartierwaarden worden dagelijks vanop afstand uitgelezen.

Wat is een ‘groot bedrijf’?

Een aansluiting valt onder de noemer ‘groot bedrijf’ als het aansluitvermogen boven de 56 kVA is of bij uitbreiding als de aansluiting niet op laagspanning is aangesloten. De wetgeving refereert hiernaar als ‘grootverbruiksmeetinrichtingen’ in tegenstelling tot kleinverbruiksmeetinrichtingen voor klanten aangesloten op laagspanning (cfr. energiebesluit en Technische Reglementen VREG)

Krijgt mijn bedrijf een nieuwe meter?

De meeste grote bedrijven hebben al een meter die voldoet aan de door de overheid opgelegde vereisten en die meter wordt dagelijks vanop afstand uitgelezen.

Een aantal bedrijven heeft nog een meter die maandelijks vanop afstand wordt uitgelezen. Fluvius zal deze meter vanop afstand aanpassen zodat de meter dagelijks wordt uitgelezen. Deze operatie zal in de loop van 2021 uitgevoerd worden. Hiervoor is er geen interventie ter plaatse nodig.

Tenslotte zijn er een aantal bedrijven waar een meter staat die nog niet vanop afstand uitgelezen kan worden. Voor deze klanten wordt er in de loop van 2021 en begin 2022 langsgegaan om de meter te vervangen.

Wat verandert er?

Wanneer alle meters vervangen zijn en op een zelfde manier werken, dan kunnen we alle aansluitingen die onder de noemer ‘grote bedrijven’ vallen op eenzelfde manier behandelen.

Er moet geen meteropnemer meer langskomen om de meter op te nemen. De meter zal kwartierwaarden (afname, injectie, reactieve energie) meten en die met een dagelijkse frequentie over maken aan Fluvius.

Hoewel de tarieven voor bedrijven op zich niet veranderen, zal het ogenblik waarop al deze meters van het dag naar het nachttarief overschakelen en omgekeerd gelijk getrokken worden. Het nachttarief zal ingaan om 22:00 uur en duren tot 07:00 uur (behoudens voor het netgebied PBE waar het nachttarief op 21:00 uur tot 06:00 uur blijft).

Omdat alle meters voor ‘grote bedrijven’ continugemeten zijn, kunnen bedrijven de komende jaren inschrijven op dynamische prijscontracten van een energieleverancier naar keuze of intekenen op producten van energiedienstverleners. Zo dragen we actief bij aan een efficiënt energie- en netbeheer.